நீங்க உண்மைனு நம்பி பயப்படுகிற 5 அமானுஷ்ய மூடநம்பிக்கைகள் www.nithyasubam.in
Website : https://www.gagatv.net
Telegram Group : https://telegram.me/gagatvindia
Facebook : https://www.facebook.com/gagatvindia/

நித்ய சுபம் வழங்கும்
https://nithyasubam.in
https://facebook.com/nithyasubamin/

ஜாதக புத்தகம் : https://nithyasubam.in/astrology-pred
உங்களுக்கான ராசி கல் மோதிரம் : https://nithyasubam.in/gem-stone/
உங்களுக்கான ருத்ராக்ஷம் : http://nithyasubam.in/rudhraksham/
திருமண பொருத்தம் : https://nithyasubam.in/marriage-match
மேலும் பல பொருட்கள் / விவரங்கள் அடைய
https://nithyasubam.in

Chapters:
00:00 Introduction
01:20 வெள்ளிக்கிழமை 13ம் தேதி
02:33 ஏணிக்கு அடியில் சென்றால் கெட்டது
03:47 கண்ணாடி உடைந்தால் கெட்டது
04:43 தோளில் உப்பு விழுந்தால் நல்லது
05:15 ​தும்மினால் நல்ல விஷயம்

source

No comments

Leave a Reply