கணபதி ஹோமம் – Ganapathi Homam in Tamil


Ganapathi Homam in Tamil
கணபதி ஹோமம்
கணபதி ஹோமம் புதிய தொழில்கள் துவங்கும் போது நடத்தப்படும். உடல், மனம், ஆன்மிக அம்சங்களில் உள்ள தடைகள் நீங்கி வாழ்வில் வெற்றி கிடைக்கும். பொருளாதாரம், படிப்பு, ஆரோக்கியம் போன்ற அம்சங்களில் உள்ள தடைகள் நீங்கும். மற்ற ஹோமங்களை துவக்குவதற்கு முன்பு கணபதி ஹோமம் செய்ய வேண்டும்.
கணபதி ஹோமத்திற்க்கு பயன்படுத்தும் பொருட்களின் பலன்கள்
மகாகணபதியின் அருளைப் பெறக் கணபதி ஹோமம் மிகவும் முக்கியமானது. வெள்ளிக்கிழமை, சதுர்த்தி ஆகிய நாட்களில் விடியற்காலையில் ஹோமம் செய்வது விசேஷம். அஷ்டத்திரவியம், தேங்காய்த்துண்டு ஆகியவை அதற்குச் சிறந்த ஹோமத்திரவியங்கள்.

1000 தேங்காய்க் கீற்றினால் ஹோமம் செய்ய செல்வம் வளரும், உண்டாகும்.
ஸத்துமா, நெல் பொரி, திரிமதுரம் ஆகியவை ஸர்வ வச்யம் நல்கும். திரிமதுரம் கலந்த நெல்பொரி கல்யாண ப்ராப்தியைத் தரும்.
நெல் கலந்த அன்னம், நெய் ஆகியவை விருப்பத்தை ஈடேற்றும்.
தேன் தங்கம் தரும்.
நெய்யில் நனைத்த அப்பம் மந்திர சித்தி, ராஜ வச்யம் தரும்.
மோதகம் போரில் வெற்றி, நினைத்ததை தரும்.
மட்டை உரிக்காத தேங்காய் (1 மண்டலம்) மந்திர சித்தி நல்கும்.
தாமரை செல்வ வளர்ச்சி தரும்.
வெண்தாமரையால் வாக்கு சித்தி ஏற்படும்.
அறுகம்புல் குபேர சம்பத்து தரும்.
வில்வ இலை, தேங்காய், அவல், மிளகு ஆகியவை ஸர்வ வசியம் தரும்.

Ganapathi Homam Procedure
கணபதி ஹோமம் செய்முறை
அனுக்ஞை சுக்லாம்பரதரம்… சாந்தயேஓம் பூ … பூர்புஸ்ஸுவரோம்
சங்கல்பம்:
சுபே சோபனே …. பரமேச்வர ப்ரீத்யர்த்தம்நக்ஷ்த்ரே – ராசௌ ஜாதஸ்ய ஸ குடும்பஸ்யக்ஷேமஸ்தைர்ய வீர்ய விஜய ஆயு: ஆரோக்யஐச்வர்ய அபிவ்ருத்த்யர்த்தம் ஸர்வாரிஷ்ட சாந்த்யர்த்தம்ஸர்வாபீஷ்ட ஸித்த்யர்த்தம் மஹா கணபதி ஹோமம் கரிஷ்யே.
(தேங்காய் ஒன்றினை உடைத்து, மூங்கில் இலை போல் மெல்லியதாகக் கீறி, வெல்லச் சர்க்கரை, தேன், நெய் ஆகியவை சேர்த்து 8 கீற்றுக்களை ஹோமத்திற்கு வைத்துக் கொள்க. மீதி உள்ளது மஹாகணபதிக்கும் துர்க்கைக்கும் நிவேதனம். கொட்டாங்கச்சிகளை, மூல மந்திரம் ஜபித்துக் கொண்டு அக்னிக்குத் தெற்கிலும், வடக்கிலும் கண்கள் போல வைக்கவும். மட்டைகளை யானையின் துதிக்கை போல் அக்னியின் சுற்றுப்புறத்தில் வைக்கவும்.
எட்டுத்திரவியங்கள்
கொழுக்கட்டை, அவல், பொரி, ஸத்துமா, கரும்புத்துண்டு, தேங்காய்க் கீற்று, எள், வாழைப்பழம் ஆகியவை. (அறுகம்புல்லாலும் ஹோமம் செய்ய வேண்டும்)
1. பூர்ப்புவஸ் ஸுவரோம் என்று அக்னியைப் பிரதிஷ்டை செய்க. (அதற்கு முன், அக்னியைத் தாபிக்க வேண்டிய இடத்தில் அரிசிமாவால் ஒரு சாண் அளவு தரையில் சதுரமாக மண்டலம் செய்து இரு தர்ப்பைகளால் கிழக்கு நோக்கியும், வடக்கு நோக்கியும் முறையே 3 கோடுகள் வரைந்து நீரைத் தொட்டு, தர்ப்பையைத் தென்மேற்கில் போட்டு மறுபடியும் ஜலத்தைத் தொடுக).
2. அருகில் கும்பத்தில் வருணனை ஆவாகித்துப் பூசை செய்க. அக்னிக்கு வடகிழக்கில் தீபம் வைத்து அதில் துர்க்கை ஆவாஹனம் 16 உபசார பூஜை செய்க.
3. பரிஷேசனம்
அதிதே அநுமன்யஸ்வ அநுமதே அநுமன்யஸ்வஸரஸ்வதே அநுமன்யஸ்வ தேவ ஸவித: ப்ரஸுவ
4. அக்னியில் தியானம் செய்து, ஹோம குண்டத்தின் 8 திசைகளிலும் பூஜை செய்க. (கிழக்கிலிருந்து வரிசையாக ஒவ்வொரு திசையிலும்)
இந்த்ராய நம: அக்னயே நம: யமாய நம:நிர்ருதயே நம: வருணாய நம: வாயவே நம:சோமாய நம: ஈசானாய நம: அக்னயே நம: (அக்னியில்)ஆத்மனே நம: ஸர்வேப்யோ ப்ராஹ்மணேப்யோ நம:
நெய்யில் 15 சமித்தைத் தோய்த்து, அஸ்மின் ஹோம கர்மணி ப்ரஹ்மன் இத்மம் ஆதாஸ்யே என்று கூற, பிரம்மாவானவர், ஓம் ஆதத்ஸ்வ என்று சொல்லியதும், அக்னியில் சேர்க்க. பிரஜாதிபதியை மனதில் நினைத்துக் கொண்டு வடக்கு மூலையிலிருந்து தென் கிழக்காக நெய்யைத் தாரையாக விடுக. எல்லா சமித்துக்களையும் தொடுக. பின்னர் ஸ்வாஹா, ப்ரஜாபதய இதம் ந மம என்று கூறுக. ஸ்வாஹா இந்த்ராய இதம் ந மம (தெற்கிலிருந்து வடகிழக்காக நெய்யை ஊற்றுக). அத ஆஜ்ய பாகோ ஜுஹோதி (வடகிழக்குப் பாதியில்) அக்னயே ஸ்வாஹா, அக்யை இதம் ந மம, என்றும், தென்கிழக்குப் பாதியில் ஸோமாய ஸ்வாஹா, ஸோமாய இதம் ந மம என்றும் நெய்யால் ஹோமம் செய்க. எல்லாத் தோஷங்களுக்கும் பிராயச்சித்தமாக, ஓம் பூர்ப்புவஸ்ஸுவ : ஸ்வாஹா, ப்ரஜாபதய இதம் ந மம என்று நெய் விடுக.
5. அக்னியின் மத்தியில் மகா கணபதியைத் தியானம் செய்க. அஸ்ய ஸ்ரீ மஹா கணபதி மகாமந்த்ரஸ்ய கணக ரிஷி: காயத்ரீச் சந்த : மஹாகணபதிர் தேவதா க்லாம் பீஜம் க்லீம் சக்தி: க்லூம் கீலகம் ஸ்ரீ மஹாகணபதி ப்ரஸாத ஸித்த்யர்த்தே ஹோம விநியோக: (கரநியாஸம், அங்க நியாஸம் செய்க). பூர்ப்புவஸ்ஸுவரோம் என்று திக்பந்தனம் செய்க.
6. தியானம்
பீஜாபூர கதே க்ஷ கார்முகருஜா சக்ராப்ஜ பாசோத்பல வ்ரீஹ்யக்ர ஸ்வவிஷாண ரத்னகலச ப்ரோத்யத் காராம் போருஹ: த் யேயோ வல்லப யா ஸபத்மகரயா ஸ்லிஷ்டோஜ்வலத் பூஷயா விஸ்வோத்பத்தி விபத்தி ஸம்ஸ்தித கரோ விக்நேச இஷ்டார்த்த:
7. பஞ்ச பூஜை
லம் ப்ருதிவ்யாத்மநே கந்தம் ஸமர்ப்பயாமிஹம் ஆகாசாத்மநே புஷ்பம் ஸமர்ப்பயாமியம் வாய்வாத்மநே தூபம் ஆக்ராபயாமிரம் அக்னியாத்மநே தீபம் தர்சயாமிவம் அம்ருதாத்மநே அம்ருதம் மகாநைவேத்யம் நிவேதயாமிஸம் ஸர்வாத்மநே ஸர்வ உபசார பூஜாம் ஸமர்ப்பயாமி
(பின் கணபதி மூல மந்திரம் ஜபம் செய்க.)
8. நெய்யால் ஹோமம்
ஓம் ஸ்வாஹா ஓம் ஸ்ரீம் ஸ்வாஹா ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸ்வாஹா ஓம் ஸ்ரீம் …. க்லௌம் ஸ்வாஹாஓம் ஸ்ரீம் … …. கம் ஸ்வாஹா ஓம் ஸ்ரீம் …. கணபதயே ஸ்வாஹா ஓம் ஸ்ரீம் …. வரவரத ஸ்வாஹா ஓம் ஸ்ரீம் …. ஸர்வ ஜனம் மே வசம் ஸ்வாஹா ஓம் ஸ்ரீம் …. வசமானய ஸ்வாஹா ஸ்ரீ மகா கணபதயே இதம் ந மம
9. தேங்காய்க் கீற்றால் ஹோமம்
நக்ஷத்ரே – ராசௌ ஜாதஸ்ய – சர்மண: ஸகுடும் பஸ்ய அனுகூலம் ப்ரயச்ச ப்ரயச்ச, ப்ரதிகூலம் நாசய நாசய, ஸம்பதோ வர்தய, வர்தய, வர்தய, ஸர்வத்ர விஜயம் ப்ரயச்ச ப்ரயச்ச,
ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் … வசமானய ஸ்வாஹா (8 முறை ஹோமம் செய்க).
10. நெய் ஹோமம்
கணானாம் த்வா கணபதிம் ஹவாமஹே … ஸீதஸாதனம் ஸ்வாஹா (8 முறை சொல்லி ஹோமம்)
11. நெல் பொரியால் ஹோமம்
உத்திஷ்ட புருஷ ஹரித பிங்கல லோஹி தாக்ஷ ஸர்வாபீஷ்டம் தேஹி தேஹி தா பய தா பய ஸ்வாஹா (8 முறை ஹோமம்) அக்னிரூபாய ஸ்ரீ மஹாகணபதயே இதம் ந மம.
12. தேங்காய் மூடியால் ஹோமம்
ஜாத வேத ஸே….துரிதாய க்னி: ஸ்வாஹா (இரு முறை)
13. நெய்யில் தோய்த்த அறுகம்புல்லால் ஹோமம்
மூல மந்திரத்தால் 8 முறை செய்க.
14. 8 திரவியத்தால் ஹோமம்
ஓம் நமோ வ்ராதபதயே நமோ கணபதயே நம: ப்ரமதபதயே நமஸ்தேஸ்து லம்போதராய ஏக தந்தாய விக்னவிநாசினே சிவஸுதாய ஸ்ரீ வரத மூர்த்தயே நமோ நம: ஸ்வாஹா (8 முறை) ஸ்ரீ மஹாகணபதய இதம் ந மம
15. கணேச காயத்ரீ ஜபம் – 10 முறை.
Buy Ganapathi Homam Pooja Items from Amazon:

16. கணேச மாலாமந்திரம் சொல்லி ஹோமம்.
17. கணபதி அதர்வசீர்ஷம் சொல்லி ஹோமம்.
18. உத்தராங்கம்
பூ : ஸ்வாஹா அக்யை இதம்புவ : ஸ்வாஹா வாயவ இதம்ஸுவ : ஸ்வாஹா ஸுர்யாய இதம்
அஸ்மிந் ஹோம கர்மணி மத்யே ஸம்பாவித ஸமஸ்த தோஷ ப்ராயச்சித்தார்த்தம் ஸர்வ ப்ராயச் சித்தார்த்தம் ஹோஷ்யாமி ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவ : ஸ்வாஹா ப்ரஜாபதய இதம் ஸ்ரீ விஷ்ணவே ஸ்வாஹா விஷ்ணவே பரமாத்மன இதம் நமோ ருத்ராய பசுபதயே ஸ்வாஹா ருத்ராய பசுபதயே இதம் (நீரால் கைகளை நனைக்க)
19. பூர்ணாஹுதி
அஸ்மின் ஹோமகர்மணி பூர்ணாஹுதிம் கரிஷ்யே
பூர்ணாஹுதி தேவதாப் யோ நம: ஸர்வோபசார பூஜாம் ஸமர்ப்பயாமி
மூலமந்திரம் + வெளஷட்
பூர்ணாஹுதிம் உத்தமாம் ஜுஹோதி ஸர்வம் வை பூர்ணாஹுதி : ஸர்வம் ஏவாப்நோதி அதோ இயம் வை பூர்ணாஹுதி : அஸ்யாமேவ ப்ரதி திஷ்டதி
பூர்ணமத : பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே…. அவசிஷ்யதே
ப்ரஹ்மார்ப்பணம் ….. ஸமாதி நா
பிராணாயாமம் செய்க.
20. பரிஷேசனம்
அதிதே அன்வமங்ஸ்தா : அநுமதே அன்வமங்கஸ் தா : ஸரஸ்வதே அன்வ மங்ஸ்தா :தே ஸவித : ப்ராஸாவீ :வருணாய நம : ஸகலாராதனை : ஸ்வர்ச்சிதம்
21. பிரம்ம உத்வாஸனம்
ப்ரஹ்மன் வரம் தே த தா மி ப்ரஹ்மணே நம:ஸகல ஆராதனை ஸ்வர்ச்சிதம்(நான்கு பக்கங்களிலும் உள்ள தர்ப்பைகளை அக்னியில் சேர்க்க).
22. உபஸ்தானம்
ஸ்வாஹா அக்னேர் உபஸ்தானம் கரிஷ்யே அக்னயே நம:மந்த்ரஹீநம் க்ரியாஹீநம் பக்திஹீநம் ஹுதாசனயத் து தம் து மயா தேவ பரிபூர்ணம் தத ஸ்து தேப்ராயஸ்சித்தானி அசேஷானி தப : கர்ம ஆத்மகானி வையாநி தேஷாம் அசேஷாணாம் க்ருஷ்ணாணுஸ்மரணம் பரம் (நமஸ்காரம் செய்க)அக்னிம் ஆத்மனி உத் வாஸயாமி (இதயத்தில் அஞ்சலி செய்க)
23. ரக்ஷ
ப்ருஹத் ஸாம க்ஷத்ரப் ருத் வ்ருத் த வ்ருஷ்ணியம்: த்ரிஷ்டு பௌஜ: ஸுபி தம் உக்ர வீரம் இந்த்ர ஸ்தோமேன பஞ்சதஸேன மத்யம் இதம் வாதேன ஸகரேண ரக்ஷ
24. ஸமர்ப்பணம்
குஹ்யாதி குஹ்ய கோப்தா த்வம் க்ருஹாணா ஸ்மத் க்ருதம் ஹவம்ஸித்தி : பவது மே தே வ த்வத்ப்ரஸதான் மயி ஸ்திராஓம் தத்ஸத் ப்ரஹ்மார்ப்பணம் அஸ்து.

Ganapathi Homam Benefits in Tamil
கணபதி ஹோமம் பலன்கள்
நோய்கள், தொழில் தடங்கள்: குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் நோய்கள், தொழில் தடங்கள், மனக் குழப்பம், எதிர்மறை எண்ணங்கள் விலகி நன்மை உண்டாகும்.
கேது திசை: ஜாதகத்தில் கேது திசையில் இருப்பவகள் அக்கிரகத்தினால் உண்டாகும் பாதிப்பு குறைந்து நன்மைகள் உண்டாகும்.
திருமண தடை: திருமண தடை, வேலையின்மை, தொழில் நஷ்டம் நீங்கி வெற்றியும், சொல்வ சொழிப்பும் வந்து சேரும்.
அக்னி: ஐந்து பஞ்ச பூதங்களில் ஒன்றான அக்னியை கொண்டு கணபதி ஹோமம் செய்யும் பொழுது அக்னியில் இருந்து வெளியாகும் அதிர்வுகள் உடலில் உள்ள சேர்வை நீக்கி புத்துணர்வு அடைய செய்யும்.
கல்வி: குழந்தைகள் கல்வியில் சிறந்த முன்னேற்றம் அடைவார்கள், படிப்பது மனதில் நிற்கும்.
இறை வழி பாதை: இறை வழியில் செல்பவர்களுக்கு ஏற்படும் தடைகளையும், பிரச்சனைகளையும் நீக்கி அவர்களின் பாதையை எளிமையாக்கும்.
துர்மரணங்கள், விபத்துக்கள் தவிர்க்க: ஏதிர்பாராத வித மாக ஏற்படும் துர்மரணங்கள், விபத்துக்கள் இவைகளில் இருந்து பாதுகாக்கபடும்.
தனசேர்க்கை: நச்சரிக்கும் பணக் கஷ்டங்களில் இருந்து விடுபட்டு தனசேர்க்கையும், முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
மேன்மை: தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்களும் மேன்மையுண்டாகும்.
குடும்ப பிரச்சனைகள்: ஆண்டுக்கு ஒருமுறை கணபதி ஹோமம் செய்வதால் குடும்பத்தில் ஏற்படும் தேவையற்ற குடும்ப பிரச்சனைகள் வராமல் தடுப்பு சுவராக கணபதி ஹோமம் இருக்கும்.
நேர்மறை சக்திகள்(Positive Energy): கணபதி ஹோமம் செய்வதால் வீட்டில் உள்ள தீய சக்திகள் என்று அழைக்கப்படும் எதிர்மறை சக்திகள் வெளியேறி, மாறாக நேர்மறை சக்திகள் அதிகமாகும்.

Buy Ganapathi Homam Pooja Items from Amazon:

No comments

Leave a Reply