லக்ஷ்மி நரசிம்ம கராவலம்பம்: Lakshmi Narasimha Karavalambam


Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram
லக்ஷ்மி நரசிம்ம கராவலம்ப ஸ்தோத்ரம் என்பது விஷ்ணுவின் அவதாரமான நரசிம்மருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு சக்திவாய்ந்த பாடல். ஸ்ரீமத் ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் அருளிய இந்த ஸ்தோத்திரத்தைப் பாராயணம் செய்தால் எல்லா விதமான ஆபத்துகளும் நீங்கி, சகல நலன்களும் உண்டாகும்.
Lakshmi Narasimha Karavalambam Lyrics in Tamil
லட்சுமி நரசிம்மர் கராவலம்ப ஸ்தோத்திரம்
ஸ்ரீ மத் பயோநிதி நிகேதந சக்ரபாணேபோகீந்தர போகமணிரஞ்ஜித புண்யமூர்த்தேயோகீச சாஸ்வத சரண்ய பவாப்தி போதலக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம் || 1 ||
ப்ரஹ்மேந்த்ர ருத்ர மருதர்க்க கிரீடகோடிஸங்கட்டிதாங்க்ரி கமலாமல காந்திகாந்தலக்ஷ்மீ லஸத்குச ஸரோருஹ ராஜஹம்ஸலக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம் || 2 ||
ஸம்ஸார தாவ தஹநாதுர பீகரோருஜ்வாலா வலீபி ரதிதக்த தநூருஹஸ்யத்வத்பாத பத்மஸரஸீ சரணாகதஸ்யலக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம் || 3 ||
ஸம்ஸார ஜாலபதிதஸ்ய ஜகந்நிவாஸஸர்வேந்த்ரியார்த்த படிஷாஸ ஜ÷ஷாபமஸ்யப்ரோத்கண்டித ப்ரசுர தாலுக மஸ்தகஸ்யலக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம் || 4 ||
ஸம்ஸாரகூப மதிகோர மகாத மூலம்ஸம்ப்ராப்ய துக்க சதஸர்ப்ப ஸமாகுலஸ்யதீநஸ்ய தேவ க்ருபணாபத மாகதஸ்யலக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம் || 5 ||
ஸம்ஸார பீகர கரீச கராபிகாதநிஷ்பிஷ்ட மர்ம வபுஷஸ் ஸகலார்த்திநாசப்ராண ப்ரயாண பவபீதி ஸமாகுலஸ்யலக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம் || 6 ||
ஸம்ஸார ஸர்ப்ப கநவக்த்ர பயோக்ர தீவ்ரதம்ஷ்ட்ரா கராள விஷதக்த விநஷ்ட மூர்த்தேநாகாரி வாஹந ஸுதாப்தி நிவாஸ சௌரேலக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம் || 7 ||
ஸம்ஸார வ்ருக்ஷ மகபீஜ மநந்தகர்மசாகா சதம் கரணபத்ர மநங்க புஷ்பம்ஆருஹ்ய துக்க பலிதம் பததோ தயாளோலக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம் || 8 ||

ஸம்ஸார ஸாகர விசால கரால காலநக்ர க்ரஹ க்ரஸந நிக்ரஹ விக்ரஹஸ்யவ்யாக்ரஸ்ய ராக ரஸநோர்மி நிபீடிதஸ்யலக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம் || 9 ||
ஸம்ஸார ஸாகர நிமஜ்ஜந முஹ்யமாநம்தீநம் விலோகய விபோ கருணாநிதே மாம்ப்ரஹ்லாத கேத பரிஹார பராவதாரலக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம் || 10 ||
ஸம்ஸாரகோர கஹநே சரதோ முராரேமாரோக்ர பீகர ம்ருக ப்ரவரார்திதஸ்யஆர்த்தஸ்ய மத்ஸர நிதாக நிபீடிதஸ்யலக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம் || 11 ||
பத்வா களே யமபடா பஹு தர்ஜயந்த :கர்ஷந்தி யத்ர பவபாச சதைர் யுதம்ச மாம்ஏகாகிநம் பரவசம் சகிதம் தயாளோலக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம் || 12 ||
லக்ஷ்மீபதே கமலநாப ஸுரேச விஷ்ணோவைகுண்ட க்ருஷ்ண மதுஸூதந புஷ்கராக்ஷப்ராஹ்மண்ய கேச வஜநார்தந வாஸு தேவதேவேச தேஹி க்ருபணஸ்ய கராவலம்பம் || 13 ||
ஏகேந சக்ர மபரேண கரேண சங்கம்அந்யேந ஸிந்து தநயா மவலம்ப்ய திஷ்டந்வாமேதரேண வரதாபய பத்ம சிஹ்நலக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம் || 14 ||
அந்தஸ்ய மே ஹ்ருத விவேக மஹாதநஸ்யசோரை: ப்ரபோ பலிபி ரிந்த்ரிய நாமதேயை:மோஹாந்த கூப குஹரே விநிபாதிதஸ்யலக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம் || 15 ||
ப்ரஹ்லாத நாரத பராசர புண்டரீகவ்யாஸாதி பாகவத புங்கவ ஹ்ருந்நிவாஸபக்தாநுரக்த பரிபாலந பாரிஜாதலக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம் || 16 ||
லக்ஷ்மி ந்ருஸிம்ஹ சரணாப்ஜ மதுவ்ரதேநஸ்தோத்ரம் க்ருதம் சுபகரம் புவி சங்கரேணயே தத் படந்தி மநுஜா ஹரிபக்தி யுக்தா:தே யாந்தி தத்பத ஸரோஜ மகண்ட ரூபம் || 17 ||
நரசிம்ம காயத்ரி
வஜ்ர நகாய வித்மஹே, தீக்ஷ்ண தம்ஷ்ட்ராய தீமஹிதன்னோ நாரசிம்ம ப்ரசோதயாத்.

வாரந்தோறும் சனிக்கிழமை அன்று நரசிம்மர் கோவிலுக்கு சென்று, பகவானுக்கு விரதமிருந்து, பால் அபிஷேகம் செய்து இம்மந்திரத்தை கூறி வழிபட்டால், நாம் எண்ணிய எண்ணம் நிச்சயம் நிறைவேறும்.
லட்சுமி நரசிம்ம கராவலம்பத்தின் பலன்கள்

பாதுகாப்பு: லக்ஷ்மி நரசிம்ம கராவலம்பம் உடல் மற்றும் ஆன்மீகம் ஆகிய அனைத்து வகையான ஆபத்துகளிலிருந்தும் பாதுகாப்பை வழங்குவதாக நம்பப்படுகிறது. இந்த துதியை பக்தியுடன் வாசிப்பதன் மூலம் தனிமனிதனை சுற்றி தெய்வீக பாதுகாப்பு கவசத்தை உருவாக்க முடியும் என்று கூறப்படுகிறது.
பயத்திலிருந்து நிவாரணம்: பயம், பதட்டம் மற்றும் மன அழுத்தம் ஆகியவற்றிலிருந்தும் இந்தப் பாடல் நிவாரணம் அளிப்பதாக நம்பப்படுகிறது. இந்த துதியை பாராயணம் செய்வதால் மன அமைதியும் அமைதியும் கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம்.
ஆசைகள் நிறைவேற: லட்சுமி நரசிம்ம கராவலம்பம் ஒருவரின் ஆசைகளை வெளிப்படுத்தும் சக்தி வாய்ந்த கருவியாக நம்பப்படுகிறது. இந்த பாடலை தூய எண்ணத்துடனும் பக்தியுடனும் படிப்பதன் மூலம் ஒருவர் தங்கள் இலக்கை அடைய முடியும் என்று கூறப்படுகிறது.
தடைகளை நீக்குதல்: தனிநபரின் பாதையில் இருந்து வரும் தடைகள் மற்றும் சிரமங்களை இந்த பாடல் நீக்குவதாகவும் நம்பப்படுகிறது. இந்தப் பாடலைப் பாராயணம் செய்வதன் மூலம் சவால்களை முறியடித்து, முயற்சிகளில் வெற்றி பெறலாம் என்பது ஐதீகம்.
ஆன்மீக வளர்ச்சி: லக்ஷ்மி நரசிம்ம கராவலம்பம் ஒரு சக்திவாய்ந்த ஆன்மீக பயிற்சியாக கருதப்படுகிறது, இது தெய்வீகத்துடன் தங்கள் தொடர்பை ஆழப்படுத்த உதவும். இந்த துதியை பக்தியுடன் பாராயணம் செய்தால் ஆன்மிக வளர்ச்சியும், ஞானமும் பெறலாம் என்பது ஐதீகம்.

No comments

Leave a Reply