ஸ்ரீ திரௌபதி அம்மன் 108 போற்றி: Draupadi Amman 108 Potri


Draupadi Amman Ashtothram in Tamil
திரௌபதி அம்மன் 108 போற்றி
Draupadi Amman 108 Potri in Tamil
1. ஒம் அகிலாண்ட நாயகியே போற்றி2. ஒம் அக்னிக் கொழுந்தே போற்றி3. ஒம் அஜாதசத்ரு நாயகியே போற்றி4. ஒம் அஸ்வமேத யாகம் கண்டவளே போற்றி5. ஒம் அஞ்ஞான வாசம் செய்தவளே போற்றி6. ஒம் அக்ஷய பாத்திரம் அடைந்தவளே போற்றி7. ஒம் அந்தரத்தில் அலகே போற்றி8. ஒம் அம்பாலிகைக் குலச் சுடரே போற்றி9. ஒம் அம்பிகையே போற்றி10. ஒம் அரவான் அன்னையே போற்றி11. ஒம் அருந்தவ நாயகியே போற்றி12. ஒம் அலகின் அழகே போற்றி13. ஒம் அலகு பானையில் அற்புதமே போற்றி14. ஒம் அற்புத வடிவழகே போற்றி15. ஒம் அன்னை வடிவானவளே போற்றி16. ஒம் ஆரா அமுதே போற்றி17. ஒம் ஆழியில் அமர்ந்தவளே போற்றி18. ஒம் ஆழியில் ஆடும் கரகமேபோற்றி19. ஒம் இச்சா சக்தியே போற்றி20. ஒம் இந்திராபதி அரசியே போற்றி21. ஒம் இளவஞ்சிக்கொடியே போற்றி22. ஒம் ஈடில்லா நாயகியே போற்றி23. ஒம் உலக நாயகியே போற்றி24. ஒம் ஊழ்வினை களைபவளே போற்றி25. ஒம் எங்கள் குல தெய்வமே போற்றி26. ஒம் எத்திராஜன் சோதரியே போற்றி27. ஒம் ஐவர்க்கரசியே போற்றி28. ஒம் ஒளிரும் மணி விளக்கே போற்றி29. ஒம் ஓதாது உணர்ந்தவளே போற்றி30. ஒம் கங்கா தேவியே போற்றி31. ஒம் கங்கா புத்திரன் போற்றுபவளே போற்றி32. ஒம் கதாயுதன் நாயகியே போற்றி33. ஒம் கமலமுக திருவடிவே போற்றி34. ஒம் கல்யாணியே போற்றி35. ஒம் காடுறையும் கண்மணியே போற்றி36. ஒம் காண்டீபன் நாயகியே போற்றி37. ஒம் காம்யாவன வாசியே போற்றி38. ஒம் காவியக் கண்மணியே போற்றி39. ஒம் கிரியாசக்தியே போற்றி40. ஒம் கிருஷ்னணயே போற்றி41. ஒம் கீசகனை வதைத்தவளே போற்றி42. ஒம் குந்தியின் குலவிளக்கே போற்றி43. ஒம் குமார மக்களைக் காப்பவளே போற்றி44. ஒம் குருஷேத்திரம் கண்டவளே போற்றி45. ஒம் குற்றம் பொறுப்பவளே போற்றி46. ஒம் கூந்தல் முடிந்தவளே போற்றி47. ஒம் கோலப்பசுங்கிளியே போற்றி48. ஒம் சஹாதேவன் நாயகியே போற்றி49. ஒம் சக்தி ஆயுதன் நாயகியே போற்றி50. ஒம் சக்தி ஸ்வரூபினியே போற்றி51. ஒம் சங்குல யுத்தம் கண்டவளே போற்றி52. ஒம் ஷத்திரிய குல மாதே போற்றி53. ஒம் சத்தியவதியே போற்றி54. ஒம் சத்திய விரதன் நாயகியே போற்றி55. ஒம் சபதம் முடித்தவளே போற்றி56. ஒம் சல்லியவதன் நாயகியே போற்றி57. ஒம் சாட்டையடி தருபவளே போற்றி58. ஒம் சிந்தையில் உறைபவளே போற்றி59. ஒம் ஷ்யாமளவண்ணன் நாயகியே போற்றி60. ஒம் சௌந்தர்ய வல்லியே போற்றி61. ஒம் ஞானப் பூங்கோதையே போற்றி62. ஒம் ஞானாம்பிகையே போற்றி63. ஒம் தர்மராஜன் நாயகியே போற்றி64. ஒம் தழலில் குளிப்பவளே போற்றி65. ஒம் தனு வென்றான் நாயகியே போற்றி66. ஒம் திரிபுவனச் செல்வியே போற்றி67. ஒம் தினகரன் சுடர் வடிவே போற்றி68. ஒம் தீயினில் பாய்பவளே போற்றி69. ஒம் துருபதன் மகளே போற்றி70. ஒம் தேவேந்திரன் மகன் நாயகியே போற்றி71. ஒம் நவமணியே போற்றி72. ஒம் நான்கெழுத்து நாயகியே போற்றி73. ஒம் நிருபதி மகளே போற்றி74. ஒம் நெருப்பு பிழம்பினளே போற்றி75. ஒம் படுகளம் காண்பவளே போற்றி76. ஒம் பட்டத்தரசியே போற்றி77. ஒம் பாரத வம்ச விளக்கே போற்றி78. ஒம் பல்குணன் பத்தினியே போற்றி79. ஒம் பாசுபதம் பெற்றான் நாயகியே போற்றி80. ஒம் பாஞ்சாலித் தாயே போற்றி81. ஒம் பாண்டு மைந்தரை மணந்தவளே போற்றி82. ஒம் பாரதப் போர் கண்டவளே போற்றி83. ஒம் பார்த்தனின் நாயகியே போற்றி84. ஒம் பால் அபிஷேகியே போற்றி85. ஒம் ப்ருதையின் மகளே போற்றி86. ஒம் பிள்ளைக்கனி தருபவளே போற்றி87. ஒம் புரந்தரியே போற்றி88. ஒம் பொன் அரங்கமே போற்றி89. ஒம் போஜராஜன் தொழுபவளே போற்றி90. ஒம் மங்கள நாயகியே போற்றி91. ஒம் மஞ்சள் நீராடுபவளே போற்றி92. ஒம் மரகதவல்லியே போற்றி93. ஒம் மரவுரி அணிந்தவளே போற்றி94. ஒம் மாசிலாமணியே போற்றி95. ஒம் மாணிக்கவல்லியே போற்றி96. ஒம் மாதரி புத்திரன் மனையாளே போற்றி97. ஒம் மாயோன் தங்கையே போற்றி98. ஒம் முகுந்தன் சோதரியே போற்றி99. ஒம் முரசகேது நாயகியே போற்றி100. ஒம் ராஜசூயம் கண்டவளே போற்றி101. ஒம் வனவாசம் புரிந்தவளே போற்றி102. ஒம் வாயு மைந்தனின் நாயகியே போற்றி103. ஒம் விஜயன் நாயகியே போற்றி104. ஒம் வியாச காவிய நாயகியே போற்றி105. ஒம் விருகோதரன் விறலியே போற்றி106. ஒம் வினைகள் களைபவளே போற்றி107. ஒம் ராஜலக்ஷ்மியே போற்றி போற்றி108. ஒம் அருள்மிகு திரௌபதியம்மன் சமேத தர்மராஜவே போற்றி
 
Special Thanks to Bharanidharan E. Kuppusamy [Source: https://www.youtube.com/watch?v=VldAeEKRfkk]

No comments

Leave a Reply