Devi Khadgamala Stotram Lyrics in Tamil


உள்ளடக்கம்

Khadgamala Stotram in Tamil
தேவி கட்கமாலா ஸ்தோத்ரம்: தேவி என்றால் “சக்தி” வடிவான தெய்வீக அன்னை. கட்க என்றால் “பாதுகாப்பு தரும் ஆயுதம் (வாள்), கவசம் போன்றது”. மாலா என்றால் “மாலை”. ஸ்தோத்ரம் என்றால் கீர்த்தனை அல்லது ஸ்துதி, பாட்டு ஆகும்.
Devi Khadgamala Stotram Benefits in Tamil
எவர் ஶ்ரீ தேவீ கட்கமாலா ஸ்துதியை ஸ்துதிக்கிறார்களோ, அவர்களின் கழுத்தில் அணிந்த மாலை போன்று, கவசமாக இருந்து அவர்களை அன்னை காப்பாள். மிகவும் சக்தி வாய்ந்த, ஆற்றல் மிக்க, மந்திர அதிர்வுகளைக் கொண்ட ஸ்துதி இது. ஸ்ரீ சக்ரத்தில் வாசம் செய்யும் தெய்வங்களின் பெயர்களைத் தன்னகத்தே கொண்டது.
மத்தியத்தில் அமர்ந்த ஸ்ரீ லலிதையைச் சுற்றி, அமர்ந்துள்ள 98 யோகினிகளையே இதனில் வணங்குகிறோம். அவர்களுக்கு உரிய இடம் மற்றும் சக்திகளை, அவர்களின் செயல்களை மனதினால் நினைத்து, பெயரினை பூரண அன்போடு உச்சரிக்க, நம்முள் மிகப் பெரிய மாற்றங்களை உருவாக்கும் அதிர்வுகளை தன்னகத்தே கொண்ட மந்த்ர ஆற்றல் மிக்க சொற்களால் ஆனது. இதனை பாராயணம் செய்தாலே இயல்பான தியானம் நிகழ்கிறது.
Sri Devi Khadgamala Stotram Lyrics in Tamil
ஶ்ரீ தேவீ கட்கமாலா ஸ்தோத்ரம்
ப்ரார்த²ன
ஹ்ரீங்காரானநக³ர்பி⁴தானலஶிகா²ம்ʼ ஸௌ꞉ க்லீங்கலாம்ʼ பி³ப்⁴ரதீம்ʼஸௌவர்ணாம்ப³ரதா⁴ரிணீம்ʼ வரஸுதா⁴தௌ⁴தாம்ʼ த்ரிநேத்ரோஜ்ஜ்வலாம் .வந்தே³ புஸ்தகபாஶமங்குஶத⁴ராம்ʼ ஸ்ரக்³பூ⁴ஷிதாமுஜ்ஜ்வலாம்ʼத்வாம்ʼ கௌ³ரீம்ʼ த்ரிபுராம்ʼ பராத்பரகலாம்ʼ ஶ்ரீசக்ரஸஞ்சாரிணீம் ..
அஸ்ய ஶ்ரீஶுத்³த⁴ஶக்திமாலாமஹாமந்த்ரஸ்ய, உபஸ்தே²ந்த்³ரியாதி⁴ஷ்டா²யீவருணாதி³த்ய ருʼஷி꞉ தே³வீ கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ ஸாத்விகககாரப⁴ட்டாரகபீட²ஸ்தி²த காமேஶ்வராங்கநிலயா மஹாகாமேஶ்வரீ ஶ்ரீலலிதா ப⁴ட்டாரிகா தே³வதா, ஐம்ʼ பீ³ஜம்ʼ க்லீம்ʼ ஶக்தி꞉, ஸௌ꞉ கீலகம்ʼ மமக²ட்³க³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஸர்வாபீ⁴ஷ்டஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉, மூலமந்த்ரேணஷட³ங்க³ந்யாஸம்ʼ குர்யாத் ..
த்⁴யானம்
தாத்³ருʼஶம்ʼ க²ட்³க³மாப்னோதி யேன ஹஸ்தஸ்தி²தேனவைஅஷ்டாத³ஶமஹாத்³வீபஸம்ராட்³போ⁴க்தாப⁴விஷ்யதி
ஆரக்தாபா⁴ந்த்ரிநேத்ராமருணிமவஸனாம்ʼ ரத்னதாடங்கரம்யாம்ʼஹஸ்தாம்போ⁴ஜைஸ்ஸபாஶாங்குஶமத³னத⁴னுஸ்ஸாயகைர்விஸ்பு²ரந்தீம் .ஆபீனோத்துங்க³வக்ஷோ ருஹகலஶலுட²த்தாரஹாரோஜ்ஜ்வலாங்கீ³ம்ʼத்⁴யாயேத³ம்போ⁴ருஹஸ்தா²மருணிமவஸநாமீஶ்வரீமீஶ்வராணாம் ..
லமித்யாதி³பஞ்ச பூஜாம்ʼ குர்யாத், யதா²ஶக்தி மூலமந்த்ரம்ʼ ஜபேத் .
லம்ʼ – ப்ருʼதி²வீதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகாயைக³ந்த⁴ம்ʼ பரிகல்பயாமி – நம꞉ஹம்ʼ – ஆகாஶதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகாயை புஷ்பம்ʼபரிகல்பயாமி – நம꞉யம்ʼ – வாயுதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகாயை தூ⁴பம்ʼபரிகல்பயாமி – நம꞉ரம்ʼ – தேஜஸ்தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகாயை தீ³பம்ʼபரிகல்பயாமி – நம꞉வம்ʼ – அம்ருʼததத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகாயைஅம்ருʼதநைவேத்³யம்ʼ பரிகல்பயாமி – நம꞉ஸம்ʼ – ஸர்வதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகாயைதாம்பூ³லாதி³ஸர்வோபசாரான் பரிகல்பயாமி – நம꞉
ஶ்ரீதே³வீ ஸம்போ³த⁴னம்ʼ – 1
ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ ஐம்ʼ க்லீம்ʼ ஸௌ꞉ ௐ நமஸ்த்ரிபுரஸுந்த³ரி,
ந்யாஸாங்க³தே³வதா꞉ – 6
ஹ்ருʼத³யதே³வி, ஶிரோதே³வி, ஶிகா²தே³வி, கவசதே³வி, நேத்ரதே³வி,அஸ்த்ரதே³வி,
திதி²நித்யாதே³வதா꞉ – 16
காமேஶ்வரி, ப⁴க³மாலினி, நித்யக்லின்னே, பே⁴ருண்டே³, வஹ்நிவாஸினி,மஹாவஜ்ரேஶ்வரி, ஶிவதூ³தி, த்வரிதே, குலஸுந்த³ரி, நித்யே,நீலபதாகே, விஜயே, ஸர்வமங்க³லே, ஜ்வாலாமாலினி, சித்ரே,மஹாநித்யே,
தி³வ்யௌக⁴கு³ரவ꞉ – 7
பரமேஶ்வரபரமேஶ்வரி, மித்ரேஶமயி, ஷஷ்டீ²ஶமயி, உட்³டீ³ஶமயி, சர்யாநாத²மயி, லோபாமுத்³ராமயி, அக³ஸ்த்யமயி,
ஸித்³தௌ⁴க⁴கு³ரவ꞉ – 4
காலதாபஶமயி, த⁴ர்மாசார்யமயி, முக்தகேஶீஶ்வரமயி, தீ³பகலாநாத²மயி,
மானவௌக⁴கு³ரவ꞉ – 8
விஷ்ணுதே³வமயி, ப்ரபா⁴கரதே³வமயி, தேஜோதே³வமயி, மனோஜதே³வமயி,கல்யாணதே³வமயி, வாஸுதே³வமயி, ரத்னதே³வமயி, ஶ்ரீராமானந்த³மயி,
ஶ்ரீசக்ர ப்ரத²மாவரணதே³வதா꞉ – 32
அணிமாஸித்³தே⁴, லகி⁴மாஸித்³தே⁴, க³ரிமாஸித்³தே⁴, மஹிமாஸித்³தே⁴,ஈஶித்வஸித்³தே⁴, வஶித்வஸித்³தே⁴, ப்ராகாம்யஸித்³தே⁴, பு⁴க்திஸித்³தே⁴,இச்சா²ஸித்³தே⁴, ப்ராப்திஸித்³தே⁴, ஸர்வகாமஸித்³தே⁴, ப்³ராஹ்மி,மாஹேஶ்வரி, கௌமாரி, வைஷ்ணவி, வாராஹி, மாஹேந்த்³ரி, சாமுண்டே³,மஹாலக்ஷ்மி, ஸர்வஸங்க்ஷோபி⁴ணி, ஸர்வவித்³ராவிணி, ஸர்வாகர்ஷிணி,ஸர்வவஶங்கரி, ஸர்வோன்மாதி³னி, ஸர்வமஹாங்குஶே, ஸர்வகே²சரி,ஸர்வபீ³ஜே, ஸர்வயோனே, ஸர்வத்ரிக²ண்டே³, த்ரைலோக்யமோஹனசக்ரஸ்வாமினி, ப்ரகடயோகி³னி,
ஶ்ரீசக்ர த்³விதீயாவரணதே³வதா꞉ – 18
காமாகர்ஷிணி, பு³த்³த்⁴யாகர்ஷிணி, அஹங்காராகர்ஷிணி, ஶப்³தா³கர்ஷிணி,ஸ்பர்ஶாகர்ஷிணி, ரூபாகர்ஷிணி, ரஸாகர்ஷிணி, க³ந்தா⁴கர்ஷிணி,சித்தாகர்ஷிணி, தை⁴ர்யாகர்ஷிணி, ஸ்ம்ருʼத்யாகர்ஷிணி, நாமாகர்ஷிணி,பீ³ஜாகர்ஷிணி, ஆத்மாகர்ஷிணி, அம்ருʼதாகர்ஷிணி, ஶரீராகர்ஷிணி,ஸர்வாஶாபரிபூரகசக்ரஸ்வாமினி, கு³ப்தயோகி³னி,
ஶ்ரீசக்ர த்ருʼதீயாவரணதே³வதா꞉ – 10
அனங்க³குஸுமே, அனங்க³மேக²லே, அனங்க³மத³னே, அனங்க³மத³னாதுரே,அனங்க³ரேகே², அனங்க³வேகி³னி, அனங்கா³ங்குஶே, அனங்க³மாலினி,ஸர்வஸங்க்ஷோப⁴ணசக்ரஸ்வாமினி, கு³ப்ததரயோகி³னி,
ஶ்ரீசக்ர சதுர்தா²வரணதே³வதா꞉ – 16
ஸர்வஸங்க்ஷோபி⁴ணி, ஸர்வவித்³ராவினி, ஸர்வாகர்ஷிணி,ஸர்வஹ்லாதி³னி, ஸர்வஸம்மோஹினி, ஸர்வஸ்தம்பி⁴னி, ஸர்வஜ்ருʼம்பி⁴ணி,ஸர்வவஶங்கரி, ஸர்வரஞ்ஜனி, ஸர்வோன்மாதி³னி, ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கே,ஸர்வஸம்பத்திபூரிணி, ஸர்வமந்த்ரமயி, ஸர்வத்³வந்த்³வக்ஷயங்கரி,ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யகசக்ரஸ்வாமினி, ஸம்ப்ரதா³யயோகி³னி,
ஶ்ரீசக்ர பஞ்சமாவரணதே³வதா꞉ – 12
ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதே³, ஸர்வஸம்பத்ப்ரதே³, ஸர்வப்ரியங்கரி,ஸர்வமங்க³லகாரிணி, ஸர்வகாமப்ரதே³, ஸர்வது³꞉க²விமோசனி,ஸர்வம்ருʼத்யுப்ரஶமனி, ஸர்வவிக்⁴னநிவாரிணி, ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரி,ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யினி, ஸர்வார்த²ஸாத⁴கசக்ரஸ்வாமினி,குலோத்தீர்ணயோகி³னி,
ஶ்ரீசக்ர ஷஷ்டா²வரணதே³வதா꞉ – 12
ஸர்வஜ்ஞே, ஸர்வஶக்தே, ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³யினி, ஸர்வஜ்ஞானமயி,ஸர்வவ்யாதி⁴விநாஶினி, ஸர்வாதா⁴ரஸ்வரூபே, ஸர்வபாபஹரே,ஸர்வானந்த³மயீ, ஸர்வரக்ஷாஸ்வரூபிணி, ஸர்வேப்ஸிதப²லப்ரதே³,ஸர்வரக்ஷாகரசக்ரஸ்வாமினி, நிக³ர்ப⁴யோகி³னி,
ஶ்ரீசக்ர ஸப்தமாவரணதே³வதா: – 10
வஶினி, காமேஶ்வரி, மோதி³னி, விமலே, அருணே, ஜயினி,ஸர்வேஶ்வரி, கௌலினி, ஸர்வரோக³ஹரசக்ரஸ்வாமினி,ரஹஸ்யயோகி³னி,
ஶ்ரீசக்ர அஷ்டமாவரணதே³வதா: – 9
பா³ணினி, சாபினி, பாஶினி, அங்குஶினி, மஹாகாமேஶ்வரி,மஹாவஜ்ரேஶ்வரி, மஹாப⁴க³மாலினி, ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரத³சக்ரஸ்வாமினி,அதிரஹஸ்யயோகி³னி,
ஶ்ரீசக்ர நவமாவரணதே³வதா: – 3
ஶ்ரீ ஶ்ரீமஹாப⁴ட்டாரிகே, ஸர்வானந்த³மயசக்ரஸ்வாமினி,பராபராதிரஹஸ்யயோகி³னி,
நவசக்ரேஶ்வரீ நாமானி – 9
த்ரிபுரே, த்ரிபுரேஶி, த்ரிபுரஸுந்த³ரி, த்ரிபுரவாஸினி,த்ரிபுராஶ்ரீ꞉, த்ரிபுரமாலினி, த்ரிபுராஸித்³தே⁴, த்ரிபுராம்ப³,மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரி,
ஶ்ரீதே³வீ விஶேஷணானி – நமஸ்காரனவாக்ஷரீச – 9
மஹாமஹேஶ்வரி, மஹாமஹாராஜ்ஞி, மஹாமஹாஶக்தே, மஹாமஹாகு³ப்தே,மஹாமஹாஜ்ஞப்தே, மஹாமஹானந்தே³, மஹாமஹாஸ்கந்தே⁴, மஹாமஹாஶயே,மஹாமஹா ஶ்ரீசக்ரநக³ரஸாம்ராஜ்ஞி, நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே நம꞉ .
ப²லஶ்ருதி꞉
ஏஷா வித்³யா மஹாஸித்³தி⁴தா³யினீ ஸ்ம்ருʼதிமாத்ரத꞉ .அக்³னிவாதமஹாக்ஷோபே⁴ ராஜாராஷ்ட்ரஸ்ய விப்லவே ..
லுண்ட²னே தஸ்கரப⁴யே ஸங்க்³ராமே ஸலிலப்லவே .ஸமுத்³ரயானவிக்ஷோபே⁴ பூ⁴தப்ரேதாதி³கே ப⁴யே ..
அபஸ்மாரஜ்வரவ்யாதி⁴ம்ருʼத்யுக்ஷாமாதி³ஜே ப⁴யே .ஶாகினீ பூதநாயக்ஷரக்ஷ꞉கூஷ்மாண்ட³ஜே ப⁴யே ..
மித்ரபே⁴தே³ க்³ரஹப⁴யே வ்யஸனேஷ்வாபி⁴சாரிகே .அன்யேஷ்வபி ச தோ³ஷேஷு மாலாமந்த்ரம்ʼ ஸ்மரேன்னர꞉ ..
ஸர்வோபத்³ரவநிர்முக்தஸ்ஸாக்ஷாச்சி²வமயோப⁴வேத் .ஆபத்காலே நித்யபூஜாம்ʼ விஸ்தாராத்கர்துமாரபே⁴த் ..
ஏகவாரம்ʼ ஜபத்⁴யானம்ʼ ஸர்வபூஜாப²லம்ʼ லபே⁴த் .நவாவர்ணதே³வீனாம்ʼ லலிதாயா மஹௌஜஸ꞉ ..
ஏகத்ர க³ணனாரூபோ வேத³வேதா³ங்க³கோ³சர꞉ .ஸர்வாக³மரஹஸ்யார்த²꞉ ஸ்மரணாத்பாபநாஶினீ ..
லலிதாயா மஹேஶான்யா மாலா வித்³யா மஹீயஸி .நரவஶ்யம்ʼ நரேந்த்³ராணாம்ʼ வஶ்யம்ʼ நாரீவஶங்கரம் ..
அணிமாதி³கு³ணைஶ்வர்யம்ʼ ரஞ்ஜனம்ʼ பாபப⁴ஞ்ஜனம் .தத்ததா³வரணஸ்தா²யி தே³வதாவ்ருʼந்த³மந்த்ரகம் ..
மாலாமந்த்ரம்ʼ பரம்ʼ கு³ஹ்யாம்ʼ பரம்ʼ தா⁴மப்ரகீர்திதம் .ஶக்திமாலா பஞ்சதா⁴ ஸ்யாச்சி²வமாலா ச தாத்³ருʼஶீ ..
தஸ்மாத்³கோ³ப்யதராத்³கோ³ப்யம்ʼ ரஹஸ்யம்ʼ பு⁴க்திமுக்தித³ம் ..
இதி ஶ்ரீவாமகேஶ்வரதந்த்ரே உமாமஹேஶ்வரஸம்ʼவாதே³தே³வீக²ட்³க³மாலாஸ்தோத்ரரத்னம்ʼ ஸமாப்தம்.

No comments

Leave a Reply