Garuda Dandakam Lyrics in Tamil


Garuda Dandakam Lyrics in Tamil
ஶ்ரீக³ருட³த³ண்ட³கம்
ஶ்ரீமதே நிக³மாந்தமஹாதே³ஶிகாய நம꞉ .ஶ்ரீமான் வேங்கடநாதா²ர்ய꞉ கவிதார்கிககேஸரீ .வேதா³ந்தசார்யவர்யோ மே ஸந்நித⁴த்தாம் ஸதா³ஹ்ருʼதி³ ..
நம꞉ பன்னக³னத்³தா⁴ய வைகுண்ட²வஶவர்தினே .ஶ்ருதிஸிந்து⁴ ஸுதோ⁴த்பாத³மந்த³ராய க³ருத்மதே .. 1..
க³ருட³மகி²லவேத³னீடா³தி⁴ரூட⁴ம் த்³விஷத்பீட³னோத்கண்டி²தாகுண்ட²வைகுண்ட²பீடீ²க்ருʼதஸ்கந்த⁴மீடே³ ஸ்வனீடா³க³திப்ரீதருத்³ராஸுகீர்திஸ்தநாபோ⁴க³கா³டோ⁴பகூ³ட⁴ஸ்பு²ரத்கண்டகவ்ராத வேத⁴வ்யதா²வேபமான த்³விஜிஹ்வாதி⁴பாகல்பவிஷ்பா²ர்யமாணஸ்ப²டாவாடிகா ரத்னரோசிஶ்ச²டா ராஜிநீராஜிதம்ʼ காந்திகல்லோலிநீராஜிதம் .. 2..
ஜயக³ருட³ ஸுபர்ண த³ர்வீகராஹார தே³வாதி⁴பாஹாரஹாரின்தி³வௌகஸ்பதிக்ஷிப்தத³ம்போ⁴ளிதா⁴ராகிணாகல்ப கல்பாந்தவாதூல கல்போத³யானல்பவீராயிதோத்³யச்சமத்கார தை³த்யாரி ஜைத்ரத்⁴வஜாரோஹநிர்தா⁴ரிதோத்கர்ஷஸங்கர்ஷணாத்மன் க³ருத்மன் மருத்பஞ்ச காதீ⁴ஶ ஸத்யாதி³மூர்தே ந கஶ்சித்ஸமஸ்தே நமஸ்தே புனஸ்தே நம꞉ .. 3..
நம இத³மஜஹத்ஸபர்யாய பர்யாயநிர்யாதபக்ஷானிலாஸ்பா²லனோத்³வேலபாதோ²தி⁴வீசீசபேடாஹதாகா³த⁴பாதாளபா⁴ங்காரஸங்க்ருத்³த⁴நாகே³ந்த்³ரபீடா³ஸ்ருʼணீபா⁴வ-பா⁴ஸ்வந்நக²ஶ்ரேணயே சண்ட³துண்டா³ய ந்ருʼத்யத்³பு⁴ஜங்க³ப்⁴ருவே வஜ்ரிணே த³ம்ʼஷ்ட்ரயதுப்⁴யமத்⁴யாத்மவித்³யா விதே⁴யா விதே⁴யா ப⁴வத்³தா³ஸ்யமாபாத³யேதா² த³யேதா²ஶ்ச மே .. 4..
மனுரனுக³த பக்ஷிவக்த்ர ஸ்பு²ரத்தாரகஸ்தாவகஶ்சித்ரபா⁴னுப்ரியாஶேக²ரஸ்த்ராயதாம்ʼநஸ்த்ரிவர்கா³பவர்க³ப்ரஸூதி꞉ பரவ்யோமதா⁴மன்வலத்³வேஷித³ர்பஜ்வலத்³வாலகி²ல்யப்ரதிஜ்ஞாவதீர்ண ஸ்தி²ராம்ʼ தத்த்வபு³த்³தி⁴ம்ʼ பராம்ʼப⁴க்திதே⁴னும்ʼ ஜக³ன்மூலகந்தே³ முகுந்தே³ ம்ஹானந்த³தோ³க்³த்⁴ரீம்ʼ த³தீ⁴தா²முதா⁴காமஹீநாமஹீநாமஹீனாந்தக .. 5..
ஷட்த்ரிம்ʼஶத்³க³ணசரணோ நரபரிபாடீநவீனகு³ம்ப⁴க³ண꞉ .விஷ்ணுரத²த³ண்ட³கோ(அ)யம்ʼ விக⁴டயது விபக்ஷவாஹினீவ்யூஹம் .. 6..
விசித்ரஸித்³தி⁴த³꞉ ஸோ(அ)யம்ʼ வேங்கடேஶவிபஶ்சிதா .க³ருட³த்⁴வஜதோஷாய கீ³தோ க³ருட³த³ண்ட³க꞉ .. 7..
கவிதார்கிகஸிம்ʼஹாய கல்யணகு³ணஶாலினே .ஶ்ரீமதே வேங்கடேஶாய வேதா³ந்தகு³ரவே நம꞉ ..

ஶ்ரீமதே நிக³மாந்தமஹாதே³ஶிகாய நம꞉ ..
இதி ஶ்ரீவேதா³ந்ததே³ஶிகவிரசித꞉ க³ருட³த³ண்ட³க꞉ ஸம்பூர்ண꞉
 
Garuda Dandakam Benefits in Tamil
கருட தண்டகம் பலன்கள்: உடல் காயங்களைக் குணப்படுத்துவது மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களை இது பகுத்தறிவுடன் சிந்திக்கும் திறனையும், உயிர்வாழ்வதற்கான அறிவையும், வாழ்க்கையில் அனைத்து சவால்களையும் சமாளிக்கும் திறனையும் வழங்குகிறது.
மேலும் உங்கள் எதிரிகளுக்கு பயத்தை ஏற்படுத்துகிறது; இதனால் அவர்கள் உங்களை இனி கொடுமைப்படுத்த முடியாது.
புகழ், செல்வம் எல்லாம் பெறலாம். இது உங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியையும் அதிகரிக்கும். கருட தண்டகம் ஒருவரின் வாழ்க்கை முழுவதும் தன்னம்பிக்கையையும் தைரியத்தையும் அதிகரிக்க உதவுகிறது.

No comments

Leave a Reply