மகரம் ராசி நேயர்களின், குணங்களும் | கடவுள் | பரிகாரம் |மந்திரம் | Nithya Subam

ஜாதக புத்தகம் : http://nithyasubam.in/jadhagambook.html
உங்களுக்கான ராசி கல் மோதிரம் : http://nithyasubam.in/gem.html
உங்களுக்கான ருத்ராக்ஷம் : http://nithyasubam.in/rudhraksham.html
திருமண பொருத்தம் : http://nithyasubam.in/marriage.html

மேலும் பல பொருட்கள் / விவரங்கள் அடைய
http://nithyasubam.in

உன்னத ரகசியம்
குடும்ப வாழ்க்கை
தொழில் / உத்யோகம்
செல்வம்
திருமணம் / காதல்
உடலநலம்
உங்களுக்கான கடவுள் / கோவில்
பரிகாரம்

#magaram
#மகரம்
#nithyasubam
#jadhagam
#tamilastro

source

No comments

Leave a Reply