பொது பதிவுகள்

பொது தகவல்

எத்தனை முக ருத்ராட்சம் அணிந்தால் என்ன பயன்கள்…

ருத்ராட்சம் என்பது சிவன் முதல் சித்தர்கள், வரை அணியக்கூடிய…

ஜோதிடர்களுக்கான இலவச ஜாதக மென்பொருள்

ஜோதிடர்களுக்கான இலவச ஜாதக மென்பொருள் ஆஸ்ட்ரோ-விஷன் உங்களுக்கு ஒரு…

இதை செஞ்ச, நம்பத்தான் அதிக புனியம் செய்தவங்க….…

ஜாதக புத்தகம் : http://nithyasubam.in/jadhagambook.html உங்களுக்கான ராசி கல்…

இந்த தாமரை இலை, இருந்த வரம் பெறலாம்…

ஜாதக புத்தகம் : http://nithyasubam.in/jadhagambook.html உங்களுக்கான ராசி கல்…

இதை செஞ்சா அந்த நாள், உங்களுக்கு வெற்றி…

ஜாதக புத்தகம் : http://nithyasubam.in/jadhagambook.html உங்களுக்கான ராசி கல்…

பைரவரை வணங்குங்கள் , உங்களிடம் எதிரிகளும் பயப்படுவார்கள்..

ஜாதக புத்தகம் : http://nithyasubam.in/jadhagambook.html உங்களுக்கான ராசி கல்…

இந்த மந்திரத்தை சொன்னால், சுமா நயன்தாரா மாதிரி…

ஜாதக புத்தகம் : http://nithyasubam.in/jadhagambook.html உங்களுக்கான ராசி கல்…

ஆலங்காட்டு ரகசியம் என்றல் என்ன தெரியுமா ?

ஜாதக புத்தகம் : http://nithyasubam.in/jadhagambook.html உங்களுக்கான ராசி கல்…

இதை செஞ்சா, உங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம்..

ஜாதக புத்தகம் : http://nithyasubam.in/jadhagambook.html உங்களுக்கான ராசி கல்…

29-12-2018, மழை கரு என்றால் என்ன, மழை…

ஜாதக புத்தகம் : http://nithyasubam.in/jadhagambook.html உங்களுக்கான ராசி கல்…