பொது பதிவுகள்

பொது தகவல்

மயில் இறகை வீட்டில் வைப்பதால் உண்டாகும் பலன்கள்…

நித்ய சுபம் வழங்கும் : மனைவி கர்ப்பமாக இருக்கையில்…

மனைவி கர்ப்பமாக இருக்கையில் கணவன் செய்யக்கூடாதவை |…

நித்ய சுபம் வழங்கும் : மனைவி கர்ப்பமாக இருக்கையில்…

வீட்டில் தேவைப்படாத பொருள் எது தெரியுமா? |…

நித்ய சுபம் வழங்கும் : வீட்டில் தேவைப்படாத பொருள்…

வளரும் குழந்தைகளுக்கு வராக சாமி காட்டிய வழி…

நித்ய சுபம் வழங்கும் : வளரும் குழந்தைகளுக்கு வராக…

பத்து வாரத்துக்குள் திருமணம் நடக்க விநாயகர் மகளை…

நித்ய சுபம் வழங்கும் : பத்து வாரத்துக்குள் திருமணம்…

விதியை மாற்ற நினைத்தால் என்ன ஆகும் |…

நித்ய சுபம் வழங்கும் : விதியை மாற்ற நினைத்தால்…

வேலைக்கு செல்லும் முன் திருமணம் யாருக்கு அமையும்…

நித்ய சுபம் வழங்கும் : வேலைக்கு செல்லும் முன்…

மாங்கல்யம் எந்த கிழமைகளில் மாற்றலாம் | www.nithyasubam.in

நித்ய சுபம் வழங்கும் : மாங்கல்யம் எந்த கிழமைகளில்…

நலம் தரும் வாஸ்து Part-5 | www.nithyasubam.in

நித்ய சுபம் வழங்கும் : நலம் தரும் வாஸ்து…

நலம் தரும் வாஸ்து Part-4 | www.nithyasubam.in

நித்ய சுபம் வழங்கும் : நலம் தரும் வாஸ்து…