பொது பதிவுகள்

பொது தகவல்

கனவுகள் வர என்ன காரணம் | www.nithyasubam.in

நித்ய சுபம் வழங்கும் : கனவுகள் வர என்ன…

வைகாசி விசாகம் சிறப்புக்கள் என்ன | www.nithyasubam.in

நித்ய சுபம் வழங்கும் : வைகாசி விசாகம் சிறப்புக்கள்…

கடவுளுக்கு உடைத்த தேங்காய் உணவில் பயன்படுத்தலாமா? |…

நித்ய சுபம் வழங்கும் : கடவுளுக்கு உடைத்த தேங்காய்…

குடும்பத்தில் ஒரே ராசியாக மூன்று பேர் இருக்கலாமா…

நித்ய சுபம் வழங்கும் : குடும்பத்தில் ஒரே ராசியாக…

கருப்பு கயிறு கட்டுவதால் திருஷ்டி விலகுமா |…

நித்ய சுபம் வழங்கும் : கருப்பு கயிறு கட்டுவதால்…

கோவில் கோபுரம் உயரமாக ஏன் இருக்க வேண்டும்…

நித்ய சுபம் வழங்கும் : கோவில் கோபுரம் உயரமாக…

நான்கு முக்கிய தோஷங்களும் பரிகாரங்களும் | www.nithyasubam.in

நித்ய சுபம் வழங்கும் : நான்கு முக்கிய தோஷங்களும்…

வீட்டு வாசலில் சாண பிள்ளையார் வைப்பது ஏன்?…

நித்ய சுபம் வழங்கும் : வீட்டு வாசலில் சாண…

அனுமனை காவலாக கொண்ட அன்னை பிரத்தியங்கிரா தேவி…

நித்ய சுபம் வழங்கும் : அனுமனை காவலாக கொண்ட…

பிறந்து சில மாதங்களுக்குப் பிறகு குழந்தையின் தலைமுடியை…

#mottaiadithal #mottai #mottaiadithalforbabies #mottaiadithaltamil #mottaiadithalintamil #mottaiadithalfunction நித்ய…