திருமண பொருத்தம்

மீனம் திருமண பொருத்தம்

🐟 மீனம் 🤷‍♂️ தனி நபர் ஜாதக புத்தகம்…

கும்பம் திருமண பொருத்தம்

🥃 கும்பம் 🤷‍♂️ தனி நபர் ஜாதக புத்தகம்…

மகரம் திருமண பொருத்தம்

🐑 மகரம் 🤷‍♂️ தனி நபர் ஜாதக புத்தகம்…

தனுசு திருமண பொருத்தம்

🏇 தனுசு 🤷‍♂️ தனி நபர் ஜாதக புத்தகம்…

விருச்சிகம் திருமண பொருத்தம்

🦂 விருச்சிகம் 🤷‍♂️ தனி நபர் ஜாதக புத்தகம்…

துலாம் திருமண பொருத்தம்

⚖️ துலாம் 🤷‍♂️ தனி நபர் ஜாதக புத்தகம்…

கன்னி திருமண பொருத்தம்

🧚‍♀️ கன்னி 🤷‍♂️ தனி நபர் ஜாதக புத்தகம்…

சிம்மம் திருமண பொருத்தம்

🦁 சிம்மம் 🤷‍♂️ தனி நபர் ஜாதக புத்தகம்…

மிதுனம் திருமண பொருத்தம்

👯 மிதுனம் 🤷‍♂️ தனி நபர் ஜாதக புத்தகம்…