2024-07-10 06:51:32 ஜோதிட  நிஃப்டி கணிப்பு : நிஃப்டி 24500 அல்லது அதற்கு மேல் எதிர்பார்க்கலாம் |  குறைந்த மட்டத்தில் வாய்ப்புகளைத் தேடுங்கள்

2024-07-10 06:51:32 ஜோதிட நிஃப்டி கணிப்பு : நிஃப்டி 24500 அல்லது அதற்கு மேல் எதிர்பார்க்கலாம் | குறைந்த மட்டத்தில் வாய்ப்புகளைத் தேடுங்கள்

Qries


தினசரி முன்னறிவிப்பு – பங்குச் சந்தை – ஜூலை 10, 2024 நிஃப்டி 24500 அல்லது அதற்கு மேல் எதிர்பார்க்கலாம் | சனியுடன் (Rx) வியாழன் சந்திரன் கீழ் மட்டங்களில் வாய்ப்புகளைத் தேடுங்கள், கேது, வீனஸ் மற்றும் புதன் மூலம் நல்ல ஆதரவைப் பெறலாம். முந்தைய நாள் வேலையின் அசைவுகளை உள்வாங்கி, சந்தையைத் தீர்த்து வைக்க முதல் மணிநேரம் காத்திருப்பது நல்லது. அரசாங்க நிறுவனங்களின் செய்திகள், அல்லது வங்கிகளின் அறிவிப்புகள், அரசாங்கம் சந்தையை பாதிக்கலாம். அல்லது சில அரசியல் இயக்கங்கள் அல்லது செயல்பாடுகள் போன்றவை சந்தைக்கு வழிகாட்ட முயற்சி செய்யலாம். எனவே, செய்தி விழிப்பூட்டல்கள் மற்றும் விவரங்களைக் கண்காணிக்கவும் (விவரங்களில் முக்கியமானது). நிஃப்டி எதிர்நோக்க முயற்சிக்கிறது, ஆனால் உள்ளூர் சூழ்நிலைகள் காரணமாக வார இறுதிக்கு முன் சில லாப முன்பதிவுகளை காணலாம். ஆனால் இந்த வாரம் நேர்மறையானதாக இருக்கலாம் – பட்ஜெட் அமர்வு முக்கியமானது. இந்த பட்ஜெட் நாளுக்கு இன்னும் 8 வர்த்தக அமர்வுகள் உள்ளன. எனவே, சந்தையில் அசைவுகள் காணப்படலாம். வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள், தகவல் தொழில்நுட்பம், பாதுகாப்பு, அரசாங்கத்துடன் இணைக்கப்பட்ட நிதி நிறுவனங்கள் சற்று சிறப்பாக இருக்கும். ஒரு கடிகாரத்தை வைத்திருங்கள். வாரத்தில் நிஃப்டி டிரிம்மிங் போன்றவை இருந்தாலும் (அவ்வப்போது) சில தலைகீழ் அசைவுகளைக் காட்டலாம். நிஃப்டி 24500 அல்லது அதற்கு மேல் பார்க்க முயற்சி செய்யலாம். பாதுகாப்பு, உள்கட்டமைப்பு, மின்சாரம் மற்றும் மருந்துகள் ஆகியவை ஆர்வத்திற்கான கூடுதல் பகுதியாக இருக்கலாம். கச்சா எண்ணெய் 83-86 அமெரிக்க டாலருக்குள் இருக்கலாம். அமெரிக்க டாலருக்கு எதிராக INR 83.50 ஆக இருக்கலாம். குறைந்தபட்சம் ஒரு வாரத்திற்கு குறைந்த மட்டத்தில் வாய்ப்புகளைத் தேடுங்கள். இந்திய நாணயம் இந்திய ரூபாய் ஒரு அமெரிக்க டாலருக்கு 83.00 முதல் 83.80 வரை வர்த்தகம் செய்யலாம். இது போல்: ஏற்றுவது போல்… தொடர்புடையது

Qries

எங்களது கணிப்பை உடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கவும்
Telegram : https://telegram.me/gagashare
Youtube : https://youtube.com/gagashare
Website : https://mrgaga.in/share
Facebook : https://facebook.com/gagashareindia

Follow Us:
https://facebook.com/nithyasubamin
https://nithyasubam.in

** முதலீடு அல்லது வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன், தொழில்நுட்ப அம்சங்களையும் சரிபார்க்கவும், இது கிரக இயக்கங்களின் அடிப்படையிலான வாசிப்பு.

Qries

 

Scroll to Top