2024-07-11 07:03:12 ஜோதிட  நிஃப்டி கணிப்பு : நிஃப்டி 24500 அல்லது அதற்கு மேல் எதிர்பார்க்கலாம் |  குறைந்த மட்டத்தில் வாய்ப்புகளைத் தேடுங்கள்

2024-07-11 07:03:12 ஜோதிட நிஃப்டி கணிப்பு : நிஃப்டி 24500 அல்லது அதற்கு மேல் எதிர்பார்க்கலாம் | குறைந்த மட்டத்தில் வாய்ப்புகளைத் தேடுங்கள்

Qries


தினசரி முன்னறிவிப்பு – ஷேர் மார்க்கெட் – ஜூலை 11, 2024 குறைந்த அளவில் வாங்குவது சாத்தியம் | நிஃப்டி 24400 க்கு எதிர்பார்க்கலாம் – VIX இல் ஒரு கண்காணியுங்கள் – நிலையற்ற தன்மை குறியீட்டு வியாழன், சந்திரன், சூரியனுடன் சனி ஆகியவை நாள் முன்னணியில் உள்ளன, வீனஸ் மற்றும் புதன் மூலம் நன்கு ஆதரிக்கப்படுகிறது. முக்கியமாக 13:30 மணிநேரத்திற்குப் பிறகு (IST) சந்தையின் போக்கு அல்லது உணர்ச்சிகளில் சில மாற்றங்களைக் காணலாம். பெட்ரோலியம் சார்ந்த பிரிவுகளைப் பார்க்கவும், விண்வெளி மற்றும் வன்பொருள் தொழில் தொடர்பான செய்திகள் திசையில் சில அசைவுகளைக் கொடுக்கலாம். காப்பீடு மற்றும் விவசாய உற்பத்திகள் பணவீக்கத்திற்கு ஏற்றத்தாழ்வை ஏற்படுத்தலாம். 23-07-2024க்குப் பிறகு தாக்கம் ஏற்படலாம். நேரத்தைப் பயன்படுத்துவதும், இருபுறமும் உள்ள இயக்கங்களை மூலதனமாக்குவதும் நன்றாக இருக்கும். INR அதன் அடிப்படையை இழக்கிறது மற்றும் கச்சா எண்ணெய் 90 அமெரிக்க டாலர்களை எதிர்பார்க்கிறது அல்லது நிலைகளுக்கான அறிகுறிகளை அளிக்கிறது. சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி, வரவிருக்கும் காலத்தில் நமது எரிசக்தி செலவு அதிகரிக்கும், மேலும் உற்பத்தி செலவுகள் அதிகரிக்கலாம், (கச்சா எண்ணெய் விலை ஏறினாலும் குறையினாலும்). நீண்ட காலமாக பிரதான ரொட்டி மற்றும் வெண்ணெய் – ஐடியும் அது போல் இயங்கவில்லை, எனவே ஏற்றுமதி அது இருந்திருக்க வேண்டும் என உயரவில்லை. 2025-26 காலகட்டத்திற்குப் பிறகு, தற்காப்பு வருமானம் மற்றும் வெளிநாட்டு நிலங்களில் இருந்து வருமானம் அதிகரிக்கலாம், ஆனால் வரவிருக்கும் காலம் பல்வேறு பிரிவுகளில் தேசிய அளவில் சில உதா-படக் காட்டலாம். நிஃப்டி நிலைகளை வைத்திருக்க முயற்சி செய்யலாம், ஆனால் வாய்ப்புகள் வேறு ஏதாவது காட்டுகின்றன. கிரக நிலை வரவிருக்கும் காலத்தில் வெவ்வேறு யோசனைகளைத் தரக்கூடும். அடுத்த 15 நாட்களில் கப்பல் அல்லது கடல் தொடர்பான பிரிவுகளைக் கண்காணிக்கவும். வரும் காலத்தில் ஏற்ற இறக்கம் மீண்டும் சாத்தியமாகும். குறைந்த மட்டத்திலிருந்து வாங்குவது சாத்தியம். முந்தைய வேலை நாளின் லாப முன்பதிவுக்குப் பிறகு, நிஃப்டி மீண்டும் 24400ஐப் பார்க்க முயற்சி செய்யலாம். இந்திய நாணயம் இந்திய ரூபாய் ஒரு அமெரிக்க டாலருக்கு 83.20 முதல் 83.80 வரை வர்த்தகம் செய்யலாம். ** முதலீடு அல்லது வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன், தயவு செய்து தொழில்நுட்ப அம்சங்களையும் சரிபார்க்கவும், இது கிரக இயக்கங்களின் அடிப்படையிலான வாசிப்பு. இது போல்: ஏற்றுவது போல்… தொடர்புடையது

Qries

எங்களது கணிப்பை உடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கவும்
Telegram : https://telegram.me/gagashare
Youtube : https://youtube.com/gagashare
Website : https://mrgaga.in/share
Facebook : https://facebook.com/gagashareindia

Follow Us:
https://facebook.com/nithyasubamin
https://nithyasubam.in

** முதலீடு அல்லது வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன், தொழில்நுட்ப அம்சங்களையும் சரிபார்க்கவும், இது கிரக இயக்கங்களின் அடிப்படையிலான வாசிப்பு.

Qries

 

Scroll to Top