Hanuman Thuthi in Tamil [அனுமன் துதி]


Hanuman Thuthi in Tamil
அனுமன் துதி பாடல்கள்
மிகச் சிவந்த முகமுடைய வானரன்…..மேரு போன்ற எழிலுரு வாய்ந்தவன்பகை யழித்திடும் வாயுவின் புத்திரன்…..பாரிசாத மர நிழல் வாழ்பவன்ஆஞ்சநேயனை அஞ்சலி செய்கிறேன்…..ஆஞ்சநேயனை அஞ்சலி செய்கிறேன்.
அரக்கர் கூட்டம் அழித்து மகிழ்பவன்……ஆளும் இராமனின் நாமம் கேட்டிடில்சிரத்தின் மீதிவன் கூப்பிய கையுடன்……திரண்ட கண்ணில் நீர்சோரத் துதிப்பவன்ஆஞ்சநேயனை அஞ்சலி செய்யுமின்……ஆஞ்சநேயனை அஞ்சலி செய்யுமின்
சித்த வேகமும் வாயுவின் வேகமும்……சேர்ந்தவன் தன் புலன்களை வென்றவன்புத்தி மிக்கவர் தம்முட் சிறந்தவன்……புகழி ராமனின் தூதுவன் வாயுவின்சேயன் வானர சேனையின் முக்கியன்……சென்னி தாழ்த்தியச் செம்மலைப் போற்றுவேன்.
யாரும் செய்வதற் கேயரி தானதை…..ஐயநீ செய்குவை ஏதுனக் கரியது?பாரில் என்செயல் நீநிறை வேற்றிவை.…..பரிவின் ஆழிநீ இராம தூதனே!ஆஞ்சநேயனே! அஞ்சலி செய்கிறேன்!…..ஆஞ்சநேயனே! அஞ்சலி செய்கிறேன்!
அறிவு மற்றும் உடல் வலி நற்புகழ்…..ஆளும் சொற்றிறம், அச்சமிலா மனம்வறிய புன்பிணி நீங்கிய மேநிலை…..வளரும் தைரியம் மேவிடும் நிச்சயம்ஆஞ்சநேயனை அஞ்சலி செய்திடின்……அனுபவத் தினில் இவைபெற லாகுமே!

நவகிரக ஸ்தோத்திரம் – Navagraha Stotram Lyrics in Tamil


Navagraha Stotram in Tamil Lyrics
நவக்³ரஹ ஸ்தோத்ரம்
இந்து மதக் கோட்பாட்டின் படி, வியாசர் நவகிரகங்கள் & வான கிரகங்களை கௌரவிப்பதற்காக நவகிரக ஸ்தோத்திரத்தை எழுதினார். இந்த புனிதப் பாடலின் பெரும்பகுதியை உருவாக்கும் ஒன்பது சரங்கள் ஒவ்வொன்றும் சூரியன், சந்திரன், குஜா, புதன், பிரஹஸ்பதி, சுக்ரா, சனி, ராகு மற்றும் கேது ஆகிய ஒன்பது கிரகங்களில் ஒன்றிற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளன. ஸ்தோத்திரத்தின் பாடல் வரிகள் நேரடியான முறையில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் ஆழமான அர்த்தத்தைக் கொண்டுள்ளன. நவகிரகங்களின் உடல் பண்புகள், குடும்ப வரலாறு மற்றும் தெய்வீக குணங்கள் ஆகியவற்றை ஸ்லோகங்கள் விவரிக்கின்றன.
நவக்³ரஹ த்⁴யான ஶ்லோகம்
ஆதி³த்யாய ச ஸோமாய மங்க³ல்தா³ய பு³தா⁴ய ச ।கு³ரு ஶுக்ர ஶனிப்⁴யஶ்ச ராஹவே கேதவே நம: ॥
ரவி:
ஜபாகுஸும ஸங்காஶம் காஶ்யபேயம் மஹாத்³யுதிம் ।தமோரிம் ஸர்வ பாபக்⁴னம் ப்ரணதோஸ்மி தி³வாகரம் ॥
சன்த்³ர:
த³தி⁴ஶங்க³ துஷாராப⁴ம் க்ஷீரார்ணவ ஸமுத்³ப⁴வம் (க்ஷீரோதா³ர்ணவ ஸம்ப⁴வம்) ।நமாமி ஶஶினம் ஸோமம் ஶம்போ⁴-ர்மகுட பூ⁴ஷணம் ॥
குஜ:
த⁴ரணீ க³ர்ப⁴ ஸம்பூ⁴தம் வித்³யுத்கான்தி ஸமப்ரப⁴ம் ।குமாரம் ஶக்திஹஸ்தம் தம் மங்க³ல்த³ம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥
பு³த:⁴
ப்ரியங்கு³ கலிகாஶ்யாமம் ரூபேணா ப்ரதிமம் பு³த⁴ம் ।ஸௌம்யம் ஸௌம்ய (ஸத்வ) கு³ணோபேதம் தம் பு³த⁴ம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥
கு³ரு:
தே³வானாம் ச ருஷீணாம் ச கு³ரும் காஞ்சனஸன்னிப⁴ம் ।பு³த்³தி⁴மன்தம் த்ரிலோகேஶம் தம் நமாமி ப்³ருஹஸ்பதிம் ॥
ஶுக்ர:
ஹிமகுன்த³ ம்ருணால்தா³ப⁴ம் தை³த்யானம் பரமம் கு³ரும் ।ஸர்வஶாஸ்த்ர ப்ரவக்தாரம் பா⁴ர்க³வம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥
ஶனி:
நீலாஞ்ஜன ஸமாபா⁴ஸம் ரவிபுத்ரம் யமாக்³ரஜம் ।சா²யா மார்தாண்ட³ ஸம்பூ⁴தம் தம் நமாமி ஶனைஶ்சரம் ॥
ராஹு:
அர்த⁴காயம் மஹாவீரம் சன்த்³ராதி³த்ய விமர்த⁴னம் ।ஸிம்ஹிகா க³ர்ப⁴ ஸம்பூ⁴தம் தம் ராஹும் ப்ரணமாம்யஹம் ॥
கேது:
பலாஶ புஷ்ப ஸங்காஶம் தாரகாக்³ரஹமஸ்தகம் ।ரௌத்³ரம் ரௌத்³ராத்மகம் கோ⁴ரம் தம் கேதும் ப்ரணமாம்யஹம் ॥
ப²லஶ்ருதி:
இதி வ்யாஸ முகோ²த்³கீ³தம் ய: படே²த்ஸு ஸமாஹித: ।தி³வா வா யதி³ வா ராத்ரௌ விக்⁴னஶான்தி-ர்ப⁴விஷ்யதி ॥
நரனாரீ-ன்ருபாணாம் ச ப⁴வே-த்³து³:ஸ்வப்ன-னாஶனம் ।ஐஶ்வர்யமதுலம் தேஷாமாரோக்³யம் புஷ்டி வர்த⁴னம் ॥
க்³ரஹனக்ஷத்ரஜா: பீடா³ஸ்தஸ்கராக்³னி ஸமுத்³ப⁴வா: ।தாஸ்ஸர்வா: ப்ரஶமம் யான்தி வ்யாஸோ ப்³ரூதே ந ஸம்ஶய: ॥
இதி வ்யாஸ விரசிதம் நவக்³ரஹ ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।
பலஸ்ருதி பிரிவில், கிரகங்கள் மற்றும் நட்சத்திரங்களால் ஏற்படும் பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுபடலாம், அதே நேரத்தில் அதிர்ஷ்டம் மற்றும் பண பலன்களைப் பெறலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, வியாசர் இந்த நவகிரக ஸ்தோத்திரத்தைப் பாடுவதன் நன்மைகளை கோடிட்டுக் காட்டினார்.
 
Also, read

ஸ்ரீ இராமலிங்க சௌடேஸ்வரி அம்மன்: Sri Ramalinga Sowdeswari Amman


Sri Ramalinga Sowdeswari Amman Temple History in Tamil
ஸ்ரீ மது ராமலிங்க சவுடேஸ்வரி அம்மன் கோவில்
கர்நாடக மாநிலம் மைசூரில் உள்ள சாமுண்டி மலையில் இருக்கும் சாமுண்டேஸ்வரி அம்மன் தான் இந்த சவுடேஸ்வரி அம்மன் என்கிறார்கள். கர்நாடகாவில் இந்த அம்மனை தங்கள் குல தெய்வமாக வணங்கி வந்த தேவாங்கர் சமுதாயத்தினர் சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கிருந்து தொழில் நிமித்தமாக தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கேரளா போன்ற பிற மாநிலங்களுக்கு இடம் பெயர்ந்தனர். நெசவுத் தொழில் செய்து வந்த இவர்கள் தாங்கள் சென்று குடியேறிய ஊர்களிலெல்லாம் தங்களது தெய்வமாக ஸ்ரீ ராமலிங்க சவுடேஸ்வரி அம்மன் திருக்கோவிலை அமைத்திருக்கிறார்கள்.
தமிழ்நாட்டில் கன்னட மொழி பேசும் இந்த தேவாங்கர் சமுதாயத்தினர் தேவாங்க செட்டியார் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். இவர்கள் கோயம்புத்தூர், தேனி, திண்டுக்கல், சேலம், ஈரோடு, மதுரை மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டங்களில் உள்ள பல ஊர்களில் குறிப்பிட்ட அளவில் வசித்து வருகின்றனர். இவர்கள் இந்து சமயத்தின் சைவம், வைணவம் என்கிற இரு பிரிவுகளில் தங்கள் தெய்வ வழிபாட்டு முறைகளைக் கடைப்பிடித்து வந்தாலும் அனைவருக்கும் பொதுவாக இந்த ஸ்ரீ மது ராமலிங்க சவுடேஸ்வரி அம்மனுக்குக் கோவில் அமைத்து வழிபட்டு வருகின்றனர். இந்த சமுதாயத்தினர் அதிகமாக வசிக்கும் ஊர்களில் எல்லாம் சவுடேஸ்வரி அம்மனுக்குக் கோவில்கள் அமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது.
Sri Ramalinga Sowdeswari Amman History in Tamil
தல வரலாறு
தேவமுனி என்பவர் துணி நெய்வதற்காக தேவலோகத்திலிருந்து பூலோகத்திற்கு வந்தார். அங்கு அவர் தாமரைத் தண்டுகளிலிருந்தும், மலர்களின் இதழ்களிலிருந்தும் துணிகள் நெய்வதற்கான நூலிழைகளைப் பிரித்து வைத்திருந்தார். இதையறிந்த அசுரர்கள் அவருடைய இடத்திற்கு வந்து அவருக்குத் தெரியாமல் அந்த நூலிழைகளை எடுத்துச் சென்று விட்டனர்.
தன்னுடைய நூலிழைகள் காணாமல் போய்விட்டதால் தேவமுனி வருத்தமடைந்தார். தன்னுடைய நூலிழைகளை எப்படியாவது கண்டுபிடித்துத் தரும்படி இறைவனை வேண்டினார். அப்போது அவர் முன் தோன்றிய சவுடேஸ்வரி அம்மன் அவருடைய தாமரை நூல்களை அதைத் திருடிச் சென்ற அசுரர்களிடமிருந்து தான் மீட்டுத் தருவதாகக் கூறினார்.
அதன்படி சவுடேஸ்வரி அம்மன் தாமரை நூல்களைத் திருடிச் சென்ற அசுரர்களைக் கண்டு அழித்து அவர்களிடமிருந்து தேவமுனியின் தாமரை நூல்களை மீட்டு வந்து தந்தார். இதனால் மகிழ்ச்சியடைந்த தேவமுனி சவுடேஸ்வரி அம்மனிடம் அந்த ஊரிலேயே அம்மனுக்கு ஆலயம் ஒன்று அமைக்கப் போவதாகவும் அந்த ஆலயத்தில் குடிகொண்டு அந்த ஊரிலிருப்பவர்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார். சவுடேஸ்வரி அம்மனும் அதற்கு சம்மதித்துச் சென்றார்.
தேவமுனியும் அந்த ஊரில் இருக்கும் அம்மனுடைய பக்தர்கள் உதவியுடன் அழகான கோவில் ஒன்றைக் கட்டினார். அந்தக் கோவிலில் வந்து தங்கி அந்த ஊர் மக்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டி சில பக்தர்களுடன் அந்த அம்மனை அழைக்கச் சென்றனர். அப்போது அந்த சவுடேஸ்வரி அம்மன் அவர்களிடம் அந்தக் கோவிலில் தான் வந்து குடியமர்ந்து கொள்ள ஒரு நிபந்தனையை விதித்தார்.
பக்தர்கள் அனைவரும் முன்னால் நடந்து செல்ல வேண்டும். அம்மன் அவர்களுக்குப் பின்னால் நடந்து வருவார். ஆனால் முன்னால் நடந்து செல்பவர்கள் பின்னால் திரும்பிப் பார்க்கக் கூடாது. அப்படி பின்னால் திரும்பிப் பார்த்தால் அம்மன் அந்த இடத்திலேயே தங்கி விடப் போவதாகவும் தெரிவித்தார்.
இந்த நிபந்தனைக்கு தேவமுனியும் மற்றவர்களும் சம்மதித்தனர். அவர்கள் முன்னால் நடக்கத் துவங்கினர். அம்மனும் அவர்களைப் பின் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தார். அம்மனின் காலில் கட்டியிருந்த கால் சலங்கையின் ஒலியைக் கேட்டபடி அவர்கள் முன்னால் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தனர். வழியில் நீரோடை ஒன்று குறுக்கிட்டது. அனைவரும் முன்னால் சென்றனர். ஆனால் சலங்கை ஒலி நின்று போனது. தங்களுக்குப் பின்னால் வந்து கொண்டிருந்த அம்மன் வரவில்லையே என்று அவர்கள் திரும்பிப் பார்த்தனர். இதையடுத்து அம்மன் அந்த இடத்திலேயே தங்கி விட்டார்.
இதனால் வருத்தமடைந்த பக்தர்கள் தங்கள் தவறுக்காக வருந்தி தங்கள் உடலைக் கத்தியால் கீறிக் கொண்டனர். அவர்கள் உடலில் இரத்தம் சொட்டச் சொட்டத் தங்களை மன்னித்து தங்களது கோவிலுக்கு வந்து அமர்ந்து அருள் வழங்கவும் வேண்டிக் கொண்டனர். அவர்களது தீவிர வேண்டுதலில் மனமிரங்கிய அம்மன் அவர்கள் வேண்டுகோளை ஏற்று அவர்கள் கோவிலுக்கு வந்து குடியமர்ந்தார் என்று தேவாங்கர் குலத்தைச் சேர்ந்த பெரியவர்கள் இந்த அம்மனின் முதல் தலம் அமைந்த வரலாற்றைத் தெரிவிக்கின்றனர்.
வழிபாடுகளும் சிறப்புகளும்
இந்த சவுடேஸ்வரி அம்மன் கோவில்களில் தேவாங்கர் சமுதாயத்தினர் அதிகமாக வசிக்கும் ஒரு சில ஊர்களில் வருடந்தோறும் திருவிழா நடத்தப்படுகிறது. இந்தத் திருவிழாவின் போது ஏழு நாட்கள் வரை விரதமிருக்கும் பக்தர்கள் குழு அந்தக் கோவிலில் பூசாரிகளாக இருப்பவர்கள் சொல்லும் இடத்திற்குச் சென்று தீர்த்தம் எடுத்து வரச் செல்கிறார்கள். அவ்விடத்தில் இந்த பக்தர்கள் குழு சூரிய உதயத்திற்கு முன்பாக தீர்த்தம் எடுத்துக் கொண்டு தங்கள் கோவிலிருக்கும் எல்கைக்குள் சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு முன்பாக வர வேண்டும் என்பதைக் கடைப்பிடிக்கிறார்கள். இப்படி கொண்டு வரப்பட்ட தீர்த்தம் கோவிலுக்குள் கொண்டு செல்வதற்கு முன்பாக ஊரின் எல்லைப் பகுதியிலிருந்து இவர்கள் ஊர்வலமாகச் செல்கின்றனர்.

இந்த அம்மன் அழைப்பு ஊர்வலத்தில் முன்பாகச் செல்லும் சில பக்தர்கள் தல வரலாற்றில் சொல்லியபடி தங்கள் உடலில் மார்புப் பகுதியில் கத்தியைக் கொண்டு கீறிக் கொள்கிறார்கள். இப்படி கத்தியால் உடலைக் கீறிக் கொள்ளும் பக்தர்கள் “சவுடம்மா வேசுக்கோ… தீசுக்கோ…” (சவுடம்மா வாங்கிக்கொள்… ஏற்றுக்கொள்…) என்று கன்னட மொழியில் பக்தியுடன் ரத்தம் வழிவதையும் பொருட்படுத்தாமல் முன்னே செல்கின்றனர். இதற்கு கத்தி போடுதல் என்று சொல்கிறார்கள். கத்தியால் கீறப்பட்ட காயங்களை குணப்படுத்த 11 வகை மூலிகைகளினால் ஆன திருமஞ்சனப்பொடி பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்தப்பொடி எப்படிப்பட்ட காயத்தையும் இரண்டு நாட்களில் சரியாக்கி விடும் என்கின்றனர். (ஒரு சில ஊர்களில் கத்திபோடும் போது காயம் வரக்கூடாது என்றும் சொல்கிறார்கள்.) இப்படி கொண்டு செல்லப்படும் தீர்த்தம் கோவிலில் அம்மன் சிலை முன்பு வைக்கப்பட்டு மறுநாள் அபிசேகம் மற்றும் இதர பூஜைகள் செய்யப்படுகின்றன.
இது போல் ஒரு சில ஊர்களில் சவுடேஸ்வரி அம்மன் கோவில்களில் மூன்று வருடங்களுக்கு ஒருமுறை பெரிய கும்பிடு என்றும், பன்னிரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை மகா கும்பிடு என்றும் விழாக்கள் நடத்தப்படுகின்றன. இந்த விழாக்களின் போது அம்மன் அழைப்பிற்கு “சக்தி நிறுத்துதல்” எனும் முறை கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. இம்முறைக்காக ஒவ்வொரு கோவிலிலும் இதற்கென தனி கத்தி ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கென விரதமிருந்த பக்தர்கள் இந்தக் கத்தியை மட்டும் குதிரையின் மேல் வைத்துக் கொண்டு வருகின்றனர். இந்த சக்தி நிறுத்துதலிற்கு இருபுறமும் சிறுமிகளும், வயதான பெண்களும் சேர்ந்து ஊறவைத்த அரிசி, வெல்லம் போன்றவைகளை இடித்து தண்ணீர் சேர்க்காமல் உருட்டிய மாவில் தீபமேற்றி வழிபாடு செய்யப்படுகிறது. அதன் பின்பு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அந்தக் கத்தியை அம்மனின் வடிவமாகக் கருதி சக்தி நிறுத்தம் செய்கின்றனர்.
இதற்காகத் தனியாக வைக்கப்பட்டிருக்கும் மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் நிரப்பிய மண் கலயத்தின் விளிம்பின் நுனியில் கத்தியை நூலால் பிடித்து நிறுத்துகின்றனர். இப்படி நிறுத்தப்படும் நேரத்தில் கத்தி நிற்காத நிலையில் பக்தர்கள் தல வரலாற்றில் சொல்லியபடி தங்கள் உடலில் மார்புப் பகுதியில் கத்தியைக் கொண்டு கீறிக் கொள்கிறார்கள். இப்படி கத்தியால் உடலைக் கீறிக் கொள்ளும் பக்தர்கள் “சவுடம்மா வேசுக்கோ… தீசுக்கோ…” (சவுடம்மா வாங்கிக்கொள்… ஏற்றுக்கொள்…) என்று கன்னட மொழியில் பக்தியுடன் கத்தி போடுகிறார்கள்.
கத்தி நிற்கும் வரை பக்தர்கள் கத்தி போடும் நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. இந்த சக்தி நிறுத்தல் நிகழ்வின் போது பெண்கள், குழந்தைகள் கலந்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. இப்படி நிறுத்தப்பட்ட கத்தி இருபத்து நான்கு மணி நேரத்திற்குப் பின்பு கலயத்திலிருந்து வெளியே தாவி விழுந்து விடுமாம். இப்படி விழும் சக்தி வடிவமான கத்தி தங்கள் மடியில் விழுந்தால் நல்லது என்கிற எண்ணத்தில் அந்த சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த முக்கியமானவர்கள் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அதைச் சூழ்ந்து அமர்ந்து கொள்வார்களாம். இந்த 24 மணி நேரத்தில் சவுடேஸ்வரி அம்மனுக்குச் செய்யப்படும் அனைத்து சிறப்பு வழிபாடுகளும் செய்யப்படுகின்றன.
ராமலிங்க சவுடேஸ்வரி அம்மன் முக்கியமான சில தலங்கள்
தேவாங்கர் சமுதாயத்தினர் அதிகமாக வசிக்கும் அனைத்து ஊர்களிலும் இந்த ஸ்ரீ ராமலிங்க சவுடேஸ்வரி அம்மன் கோவில்கள் இருக்கின்றன. இருப்பினும் கீழ்காணும் ஊர்களில் உள்ள கோவில்களில் வருடந்தோறும் சிறப்புத் திருவிழாக்கள் நடைபெறுகின்றன.

1. கோயம்புத்தூரில் பூ மார்க்கெட் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ மது ராமலிங்க சவுடேஸ்வரி அம்மன் கோவில். (இக்கோவிலில் ஆண்டுதோறும் நவராத்திரி விழாவின் போது 10 நாட்கள் விழா நடைபெறுகிறது. இத்திருவிழா தமிழகம் முழுவதும் பிரபலமடைந்து இருக்கிறது.)
2. கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பெருமாநல்லூர் அருகிலுள்ள கணக்கன்பாளையம் எனும் ஊரில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ மது ராமலிங்க சவுடேஸ்வரி அம்மன் கோவில்.
3. திண்டுக்கல் மாவட்டம் சின்னாளபட்டியில் உள்ள ஸ்ரீ மது ராமலிங்க சவுடேஸ்வரி அம்மன் கோவில்.
4. தேனி அருகிலுள்ள பழனிசெட்டிபட்டியில் உள்ள ஸ்ரீ மது ராமலிங்க சவுடேஸ்வரி அம்மன் கோவில்.
5. தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூர் ஸ்ரீ மது ராமலிங்க சவுடேஸ்வரி அம்மன் கோவில்.
6. விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை ஸ்ரீ மது ராமலிங்க சவுடேஸ்வரி அம்மன் கோவில்.

ஸ்ரீ வாராஹி மாலை – Varahi Malai Lyrics in Tamil


Sri Varahi Malai
ஸ்ரீ வாராகி மாலை
வேம்பத்தூரில் ஒருவர் வாழ்ந்து வந்தார். அம்பிகையின் மந்திரத்தை லட்சம் முறை உருவேற்றியதால், அம்பிகை அவருக்கு தரிசனம் தந்து, அருள்பாலித்தாள். இதனால், கவிஞராக மாறிய இவரை, கவிராஜ பண்டிதர் என்றே அழைத்தனர். இவர் தான், ஆதிசங்கரரின், சவுந்தர்யலஹரி பாடல்களை, தமிழில் மொழி பெயர்த்தவர். தற்போது பிரபலமாகி வரும், ‘வராஹி மாலை’ எனும் மந்திர துதி நூலை, அருளியவர்.
வாராஹி மாலை பயன்கள்: பேய், பிசாசு, பில்லி மற்றும் சூன்யம் முதலான கொடுமைகளில் இருந்து, விடுதலை அளிக்கும் அருள் நூலிது. அம்பிகை நமக்கும் நல் உணர்வை ஊட்ட வேண்டுமென்று வேண்டுவோம்; அவள் நிச்சயம் ஊட்டுவாள்.
இப்பாடல்களை தினசரி பாடி வழிபடுவோர்களுக்கு எல்லா வகையான பலன்களும் அளவற்ற செல்வமும் திரண்டு கிடைக்கும். ஓம் வாராகியே போற்றி.
Also, read: வராகி அம்மன் வரலாறு & மூல மந்திரம்
Varahi Malai Lyrics in Tamil
வாராஹி மாலை பாடல் வரிகள்
1. வசீகரணம் (தியானம்)
இருகுழை கோமளம் தாள் புஷ்பராகம் இரண்டுகண்ணும்குரு மணி நீலம் கை கோமேதகம் நகம் கூர்வயிரம்திருநகை முத்துக் கனிவாய் பவளம் சிறந்தவல்லிமரகத நாமம் திருமேனியும் பச்சை மாணிக்கமே.
2. காட்சி (யந்த்ர ஆவாஹனம்)
தோராத வட்டம் முக்கோணம் ஷட்கோணம் துலங்கு வட்டத்துஈராறிதழ்இட்டு ரீங்காரம் உள்ளிட் டதுநடுவேஆராதனைசெய்து அருச்சித்துப் பூஜித்தடிபணிந்தால்வாராதிராள் அல்ல வோலை ஞான வாராஹியுமே.
3. பகை தடுப்பு (பிரதாபம்)
மெய்ச்சிறத்தாற்பணியார் மனம் காயம் மிகவெகுண்டுகைச்சிரத் தேந்திப் புலால்நிணம் நாறக் கடித்துதறிவச்சிரத் தந்த முகப்பணியாற் குத்தி வாய்கடித்துப்பச்சிரத்தம்குடிப்பாளே வாராஹி பகைஞரையே.
4. மயக்கு (தண்டினி தியானம்)
படிக்கும் பெரும்புகழ்ப் பஞ்சமி அன்பர் பகைஞர்தமைஅடிக்கும் இரும்புத் தடிகொண்டு பேய்கள் அவர்குருதிகுடிக்கும் குடர்கொண்டு தோள்மாலை இட்டுக் குலாவிமன்றில்நடிக்கும் வாராஹி பதினா லுலகம் நடுங்கிடவே.
5. வெற்றி ஈர்ப்பு (சத்ரு ஸம்ஹாரம்)
நடுங்கா வகைஅன்பர் நெஞ்சினிற் புக்கவர் நண்ணலரைக்கொடும்காளி உண்ணக் கொடுக்கும் குருதிகள் கொப்பளித் திட்டிடும்பாரக் கொங்கையின் மீதே இரத்தத் திலகம்இடும்தொடும்கார் மனோன்மணி வாராஹிநீலி தொழில் இதுவே.
6. உச்சாடணம் (ரோகஹரம்)
வேய்க்குலம் அன்னதிண்தோளாள் வாராஹிதன் மெய்யன்பரைநோய்க்குலம் என்ன இடும்பு செய்வார்தலை நொய்தழித்துப்பேய்க்குலம் உண்ணப் பலிகொண்டு போட்டுப் பிணக்குடரைநாய்க்குலம் கௌவக் கொடுப்பாள் வாராஹிஎன் நாரணியே.
7. எதிர்ப்புக் கட்டு (சத்ருஹரம்)
நாசப் படுவர் நடுங்கப்படுவர் நமன்கயிற்றால்வீசப் படுவர் வினையும் படுவர்இம் மேதினியோர்ஏசப் படுவர் இழுக்கும் படுவர்என் ஏழைநெஞ்சேவாசப் புதுமலர்த் தேனாள் வாராஹியை வாழ்த்திலரே.
8. பெரு வச்யம் (திரிகாலஞானம்)
வாலை புவனை திரிபுரை மூன்றும்இவ் வையகத்திற்காலையும் மாலையும் உச்சியும் ஆகஎக் காலத்துமேஆலயம் எய்தி வாராஹிதன் பாதத்தை அன்பில் உன்னிமாலயன் தேவர் முதலான பேர்களும் வாழ்த்துவரே.
9. பகை முடிப்பு (வித்வேஷணம்)
வருத்திப் பகைத்தீர் என்னோடறியாமல்முன் வானவர்க்காச்சிரித்துப் புரம்எரித்தோன் வாம பாகத்துத் தேவி எங்கள்கருத்திற் பயிலும் வாராஹிஎன் பஞ்சமி கண்சிவந்தாற்பருத்திப் பொதிக்கிட்ட தீப்பொறி காணும் பகைத்தவர்க்கே.
10. வாக்கு வெற்றி (சத்ரு மாரணம்)
பாப்பட்ட செந்தமிழ்ப் பாவாணர் நின்மலர்ப் பாதம் தன்னிற்பூப்பட்டதுவும் பொறிபட்டதோ? நின்னை யேபுகழ்ந்துகூப்பிட்ட துன்செவி கேட்கிலையோ? அண்ட கோளமட்டும்தீப்பட்ட தோ? பட்டதோ நிந்தை யாளர்தெரு எங்குமே.
11. தேவி வருகை (பூதபந்தனம்)
எங்கும் எரியக் கிரிகள் பொடிபட எம்பகைஞர்அங்கம் பிளந்திட விண்மண் கிழிந்திட ஆர்த்தெழுந்துபொங்கும் கடல்கள் சுவறிடச் சூலத்தைப் போகவிட்டுச்சிங்கத்தின் மீது வருவாள் வாராஹி சிவசக்தியே.
12. ஆத்மபூஜை (மஹாமாரி பஜனம்)
சக்தி கவுரி மஹமாயி ஆயிஎன் சத்துருவைக்குத்தி இரணக் குடரைப் பிடுங்கிக் குலாவிநின்றேஇத்திசை எங்கும் நடுங்கக் கிரிகள் இடிபடவேநித்தம் நடித்து வருவாள் வாராஹிஎன் நெஞ்சகத்தே
13. தேவிதாபனம் (பில்லி மாரணம்)
நெஞ்சகம் தன்னில் நிறைந்திருக் கின்றவன் நிர்க்குணத்திநஞ்சணி கண்டத்தி நாரா யணிதனை நம்புதற்குவஞ்சனை பண்ணி மதியாத பேரைவாழ் நாளை உண்ணக்கொஞ்சி நடந்து வருவாள் வாராஹி குலதெய்வமே.
14. மந்திரபூஜை (முனிமாரணம்)
மதுமாமிஸம்தனைத் தின்பாள் இவள்என்று மாமறையோர்அதுவே உதாஸினம் செய்திடுவார் அந்த அற்பர்கள்தம்கதிர்வாய் அடைத்திட உள்ளம் கலங்கக் கடித்தடித்துவிதிர் வாளில் வெட்டி எறிவாள் வாராஹிஎன் மெய்த் தெய்வமே.
15. வாராஹி அமர்தல் (மூர்த்தி தியானம்)
ஐயும் கிலியும் எனத்தொண்டர் போற்ற அரியபச்சைமெய்யும் கருணை வழிந்தோடுகின்ற விழியு(ம்) மலர்க்கையும் பிரம்பும் கபாலமும் சூலமும் கண்எதிரேவையம் துதிக்க வருவாள் வாராஹி மலர்க்கொடியே
16. வரம் பொழிதல் (எதிரி மாரணம்)
தாளும் மனமும் தலையும் குலையத் தரியலர்கள்மாளும் படிக்கு வரம்தருவாய்: உன்னை வாழ்த்தும் அன்பர்கோளும் பகையும் குறியார்கள் வெற்றி குறித்த சங்கும்வாளும் கடகமும் சூலமும் ஏந்தி வரும் துணையே!
17. வாழ்த்துதல் (உலக மாரணம்)
வருந்துணை என்று வாராஹிஎன்றன்னையை வாழ்த்திநிதம்பொருந்தும் தகைமையைப் பூணா தவர் புலால்உடலைப்பருந்தும் கழுகும்வெம் பூதமும் வெய்ய பிசாசுகளும்விருந்துண்ணப் பட்டுக் கிடப்பர்கண்டீர் உடல் வேறுபட்டே.
18. நன்னீர் வழங்கல் (ஏவல் பந்தனம்)
வேறாக்கும் நெஞ்சும் வினையும்வெவ்வேறு வெகுண்டுடலம்கூறாக்கும் நெஞ்சத்திற் செந்நிறம் ஆன குருதிபொங்கச்சேறாக்கும் குங்குமக் கொங்கையிற் பூசும் திலகம் இடும்மாறாக்கும் நேமிப் படையாள் தலைவணங்காதவர்க்கே.
19. புனித நீர் அருந்துதல் (துஷ்ட பந்தனம்)
பாடகச் சீறடிப் பஞ்சமி அன்பர் பகைஞர்தமைஓடவிட் டேகை உலக்கைகொண் டெற்றி உதிரம் எல்லாம்கோடகத் திட்டு வடித்தெடுத் தூற்றிக் குடிக்கும் எங்கள்ஆடகக் கும்ப இணைக்கொங்கையாள்எங்கள் அம்பிகையே.
20. மலர் வழிபாடு (கர்ம வாஸன நாசனம்)
தாமக் குழலும் குழையும் பொன் ஓலையும் தாமரைப்பூஞ்சேமக் கழலும் துதிக்கவந் தோர்க்கு ஜெகம்அதனில்வாமக் கரள களத்தம்மை ஆதி வாராஹிவந்துதீமைப் பவத்தைக் கெடுத்தாண்டு கொள்வாள் சிவசக்தியே.
21. தேவி சன்னிதானம் (கர்ம மூலபந்தனம்)
ஆராகிலும் நமக்கேவினை செய்யின் அவர் உடலும்கூராகும் வாளுக் கிரைஇடுவாள்கொன்றை வேணிஅரன்சீரார் மகுடத் தடிஇணை சேர்க்கும் திரிபுரையாள்வாராஹி வந்து குடிஇருந்தாள்என்னை வாழ்விக்கவே.
22. தேவி துதி மாலை (ஜன்ம துக்க நாசனம்)
தரிப்பாள் கலப்பை என்அம்மை வாராஹிஎன் சத்துருவைப்பொரிப்பாள் பொறிஎழச் செந்தீயில் இட்டு பொரிந் ததலைநெரிப்பாள் தலைமண்டை மூளையைத் தின்றுபின் நெட்டுடலைஉரிப்பாள் படுக்க விரிப்பாள்சுக்காக உலர்த்துவளே
23. புகழ்சொற்பாமாலை (மௌனானந்த யோகம்)
ஊரா கிலும்உடன் நாடா கிலும்அவர்க் குற்றவரோடுயாரா கிலும்நமக் காற்றுவரோ? அடல்ஆழி உண்டுகாரார் கருத்த உலக்கையும் உண்டு கலப்பை உண்டுவாராஹி என்னும்மெய்ச் சண்டப் ப்ரசண்ட வடிவிஉண்டே.
24. படைக்கள வாழ்த்து (பதஞான யோகம்)
உலக்கை கலப்பை ஒளிவிடு வாள்கட காழிசங்கம்வலக்கை இடக்கையில் வைத்த வாராஹிஎன் மாற்றலர்கள்இலக்கம் இல்லாத எழிற்பெரும் சேனை எதிர்வரினும்விலக்கவல்லாள் ஒரு மெல்லிதன் பாதம் விரும்புகவே.
25. பதமலர் வாழ்த்து (பிரதிபந்த நாசன யோகம்)
தஞ்சம் உன் பாதம் சரணா கதிஎன்று சார்ந்தவர்மேல்வஞ்சனை பில்லி கொடிதேவல் சூனியம் வைத்தவரைநெஞ்சம் பிளந்து நிணக்குடல் வாங்கி நெருப்பினிலிட்(டு)அஞ்சக் கரங்கொண் டறுப்பாள் திரிபுரை ஆனந்தியே.
26. படைநேமி வாழ்த்து (சிந்தனானந்த யோகம்)
அலைபட்டு நெஞ்சம் அலைந்துயிர் சோர அலகைக் கையால்கொலைபட் டுடலம் கழுகுகள் சூழக் குருதி பொங்கித்தலைகெட்டவயவம் வேறாய்ப் பதைப்புற்றுச் சாவர்கண்டீர்நிலைபெற்ற நேமிப் படையாள் தனைநினை யாதவரே.
27. அடியார் வாழ்த்து (அர்ச்சனானந்த யோகம்)
சிந்தை தெளிந்துனை வாழ்த்திப் பணிந்து தினம்துதித்தேஅந்தி பகல்உன்னை அர்ச்சித்தபேரை அசிங்கியமாய்நிந்தனை பண்ணி மதியாத உலுத்தர் நிணம் அருந்திப்புந்தி மகிழ்ந்து வருவாய் வாராஹிநற் பொற்கொடியே.
28. திருப்படை வந்தனம் (அம்ருதானந்த யோகம்)
பொருப்புக்கு மாறுசெய் ஆழியும் தோடும் பொருப்பைவென்றமருப்புக்கு நேர்சொலும் கொங்கையும் மேனியும் வாழ்த்தும் என(து)இருப்புக் கடிய மனதிற் குடிகொண்டு எதிர்த்தவரைநெருப்புக் குவால்எனக் கொல்வாய் வாராஹிஎன் நிர்க்குணியே.
29. பதமலர் வந்தனம் (கைவல்யானந்த யோகம்)
தேறிட்ட நின்மலர்ப் பாதார விந்தத்தைச் சிந்தை செய்துநீறிட் டவர்க்கு வினைவரு மோ? நின் அடியவர்பால்மாறிட் டவர்தமை வாள்ஆயுதம் கொண்டு வாட்டிஇருகூறிட் டெறிய வருவாய் வாராஹி குலதெய்வமே.
30. சித்தி வந்தனம் (ஆனந்த யோகம்)
நரிபரி ஆக்கிய சம்புவின் பாகத்தை நண்ணியமான்அரிஅயன் போற்றும் அபிராமி தன்அடி யார்க்கு முன்னேசரியாக நின்று தருக்கம்செய் மூடர்தலையைவெட்டிஎரியாய் எரித்து விடுவாள் வாராஹி எனும்தெய்வமே.
31. நவகோண வந்தனம் (நித்யானந்த யோகம்)
வீற்றிருப்பாள்நவ கோணத்திலேநம்மை வேண்டும் என்றுகாத்திருப்பாள்கலி வந்தணுகாமல்என் கண்கலக்கம்பார்த்திருப்பாள் அல்லள் எங்கேஎன்றங்குச பாசம் கையில்கோத்திருப்பாள் இவளேஎன்னை ஆளும் குலதெய்வமே.
32. நிறைமங்கலம் (சிவஞான யோகம்)
சிவஞான போதகி செங்கைக் கபாலி திகம்பரிநல்தவம்ஆரும் மெய்யன்பர்க் கேஇடர் சூழும் தரியலரைஅவமானம் செய்யக் கணங்களை ஏவும்அகோரி இங்குநலமாக வந்தெனைக் காக்கும் திரிபுர நாயகியே.
அன்னை வாராகி உங்களை காக்கட்டும். ஓம் வாராகியே போற்றி.. போற்றி..!

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி கவசம் – Mahalakshmi Kavacham Lyrics in Tamil


Sri Mahalakshmi Kavacham
ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி கவசம்
Mahalakshmi Kavacham Benefits in Tamil
இந்த மஹாலக்ஷ்மி கவசத்தைத் தினந்தோறும் காலையில் ஜபம் செய்பவர்களுக்கு ஸகல சௌபாக்யங்களும் ஸகலகாரிய ஸித்தியும் ஏற்படுகின்றன என்று பலச்ருதியில் விரிவாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஸ்தோத்ரத்தை எல்லோரும் படித்துப் பயன் அடையலாம்.
Mahalakshmi Kavasam Lyrics in Tamil
 ||ஓம் ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்ம்யை நம: ||
மஹாலக்ஷ்ம்யா: ப்ரவக்ஷ்யாமி கவசம் ஸர்வகாமதம் |ஸர்வபாப ப்ரஸமனம் ஸர்வவ்யாதி நிவாரணம் ||
துஷ்டம்ருத்யுப்ரஸமனம் துஷ்டதாரித்ரிய நாசனம் |க்ரஹபீடா ப்ரஸமனம் அரிஷ்ட ப்ரவிபஞ்ஜனம் ||
புத்ரபெளத்ராதி ஜனகம் விவாஹப்ரத மிஷ்டதம் |சோராரிஹாரி ஜகதாம் அகிலேப்ஸித கல்பகம் ||
ஸர்வதாநமநா பூத்வா ஸ்ருணு த்வம் ஸூகஸத்தம |அநேகஜந்மஸம்ஸித்தி லப்யம் முக்திபலப்ரதம் ||
தநதாந்ய மஹாராஜ்ய ஸர்வஸௌபாக்யதாயகம் |ஸக்ருத்படநமாத்ரேண மஹாலக்ஷ்மீ: ப்ரஸீததி ||
க்ஷீராப்திமத்யே பத்மாநாம் நாதேன மணிமண்டபே |ரத்நஸிம்ஹாஸநே திவ்யே தந்மத்யே மணிபங்கஜே ||
தந்மத்யே ஸூஸ்திதாம் தேவீம் மரீசிஜநஸேவிதாம் |ஸூஸ்நாதாம் புஷ்பஸூரமிம் குடிலாலக பந்தநாம் ||
பூர்ணேந்துபிம்பவதநாம் அர்த்தசந்த்ர லலாடிகாம் |இந்தீவரேக்ஷணாம் காமாம் ஸர்வாண்ட புவநேஸ்வரீம் ||
திலப்ரஸவ ஸூஸ்நிக்த நாஸிகாலங்க்ருதாம் ஸ்ரியம் |குந்தாவதாதரஸநாம் பந்தூகாதர பல்லவாம் ||
தர்ப்பணாகார விமலாம் கபோலத்விதயோஜ்வலாம் |மாங்கல்யாபரணோபேதாம் கர்ணத்விதய ஸூந்தராம் ||
கமலேஸஸூபத்ராட்யே அபயம் தததீம் பரம் |ரோமராஜி லதாசாரு மக்நநாபி தலோதரீம் ||
பட்டவஸ்த்ர ஸமுத்பாஸாம் ஸூநிதம்பாம்ஸூ லக்ஷணாம் |காஞ்சநஸ்தம்பவிப்ராஜத் வரஜாநூரு ஸோபிதாம் ||
ஸ்மரகாஹளிகா கர்வ ஹாரி ஜங்காம் ஹரிப்ரியாம் |கமடீப்ருஷ்டஸத்ருஸ பாதாப்ஜாம் சந்த்ரவந்நகாம் ||
பங்கஜோதர லாவண்யம் ஸூலதாங்க்ரி தலாஸ்ரயாம் |ஸர்வாபரண ஸம்யுக்தாம் ஸர்வலக்ஷணலக்ஷிதாம் ||
பிதாமஹ மஹாப்ரீதாம் நித்யத்ருப்தாம் ஹரிப்ரியாம் |நித்யகாருண்யலளிதாம் கஸ்தூரீ லேபிதாங்கிகாம் ||
ஸர்வமந்த்ரமயீம் லக்ஷ்மீம் ஸ்ருதிஸாஸ்த்ர ஸ்வரூபிணீம் |பரப்ரும்ஹமயீம் தேவீம் பத்மநாப குடும்பிநீம் ||
ஏவம் த்யாத்வா மஹாலக்ஷ்மீம் ய: படேத் கவசம் பரம் |மஹாலக்ஷ்மீ: ஸிர: பாது லலாடே மம பங்கஜா ||
கர்ணத்வந்த்வம் ரமா பாது நயநே நளிநாலயா |நாஸிகா மவதாதம்பா வாசம் வாக்ரூபிணீ மம ||
தந்தாநவது ஜிஹ்வாம் ஸ்ரீ: அதரோஷ்டம் ஹரிப்ரியா |சிபுகம் பாது வரதா கண்டம் கந்தர்வஸேவிதா ||
வக்ஷ: குக்ஷிகரெள பாயும் ப்ருஷ்டமவ்யாத் ரமா ஸ்வயம் |கட்யூருத்வயகம் ஜாநு ஜங்கே பாதத்வயம் ஸிவா ||
ஸர்வாங்க மிந்த்ரியம் ப்ராணாந் பாயா தாயாஸஹாரிணீ |ஸப்ததாதூந் ஸ்வயஞ்ஜாதா ரக்தம் ஸூக்லம் மநோஸ்தி ச ||
க்ஞாநம் புக்திர் மநோத்ஸாஹாந் ஸர்வம் மே பாது பத்மஜா |மயா க்ருதந்து யத் தத்வை தத்ஸர்வம் பாது மங்களா ||
மமாயுரங்ககாந் லக்ஷ்மீ: பார்யாபுத்ராம்ஸ்ச புத்ரிகா: |மித்ராணி பாது ஸததம் அகிலம் மே வரப்ரதா ||
மமாரி நாஸநார்த்தாய மாயாம்ருத்யுஞ்ஜயா பலம் |ஸர்வாபீஷ்டந்து மே தத்யாத் பாது மாம் கமலாலயா ||
ஸஹஜாம் ஸோதரஞ்சைவ ஸத்ருஸம்ஹாரிணீ வதூ: |பந்துவர்கம் பராஸக்தி: பாது மாம் ஸர்வமங்களா ||
பலச்ருதி
ய இதம் கவசம் திவ்யம் ரமாயா: ப்ரயத: படேத் ||ஸர்வஸித்தி மவாப்நோதி ஸர்வரக்ஷாம் ச ஸாஸ்வதீம் |
தீர்க்காயுஷ்மாந் பவேந் நித்யம் ஸர்வஸௌபாக்யஸோபிதம் ||ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வதர்ஸீச ஸூகிதஸ்ச ஸூகோஜ்வல: |
ஸூபுத்ரோ கோபதி: ஸ்ரீமாந் பவிஷ்யதி ந ஸம்ஸய: ||தத்க்ருஹே ந பவேத் ப்ரம்ஹந் தாரித்ர்ய துரிதாதிகம் |
நாக்நிநா தஹ்யதே கேஹம் ந சோராத்யைஸ்ச பீட்யதே ||பூதப்ரேதபிஸாசாத்யா: த்ரஸ்தா தாவந்தி தூரத: |
லிகித்வா ஸ்தாபிதம் யந்த்ரம் தத்ர வ்ருத்திர் பவேத் த்ருவம் ||நாபம்ருத்யு மவாப்நோதி தேஹாந்தே முக்திமாந் பவேத் |
ஸாயம் ப்ராத: படேத் யஸ்து மஹாதநபதிர் பவேத் ||ஆயுஷ்யம் பௌஷ்டிகம் மேத்யம் பாபம் துஸ்வப்நநாஸனம் |
ப்ரஜ்ஞாகரம் பவித்ரஞ்ச துர்பிக்ஷாக்நி விநாஸநம் ||சித்தப்ரஸாத ஜநகம் மஹாம்ருத்யு ப்ரஸாந்திதம் |
மஹாரோக ஜ்வரஹரம் ப்ரஹ்மஹத்யாதிசோதகம் ||மஹாஸூக ப்ரதஞ்சைவ படிதவ்யம் ஸூகார்த்திபி: |
தநார்த்தீ தநமாப்நோதி விவாஹார்த்தீ லபேத் வதூ: |வித்யார்த்தீ லபதே வித்யாம் புத்ரார்த்தீ குணவத்ஸூதாந் |
ராஜ்யார்த்தீ லபதே ராஜ்யம் ஸத்யமுக்தம் மயா ஸூக ||மஹாலக்ஷ்ம்யா மந்த்ரஸித்தி: ஜபாத் ஸத்ய: ப்ரஜாயதே |
ஏவம் தேவ்யா: ப்ரஸாதேந ஸூக: கவச மாப்தவாந் ||கவசாநுக்ரஹேணைவ ஸர்வாந் காமாநவாப்நுயாத் |
ஸர்வலக்ஷண ஸம்பந்நாம் லக்ஷ்மீம் ஸர்வஸுரேஸ்வரீம் ||ப்ரபத்யே ஸரணம் தேவீம் பத்ம பத்ராக்ஷவல்லபாம் |
|| ஓம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஸௌ: ஸ்ரியை நம : |||| ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ கவசம் ஸம்பூர்ணம் ||

Kandha Sasti Kavasam Lyrics in Tamilதுதிப்போர்க்கு வல்வினைபோம், துன்பம்போம்; நெஞ்சில்பதிப்போர்க்குச் செல்வம் பலித்துக் – கதித்து ஓங்கும்;நிஷ்டையுங் கைகூடும்; நிமலர் அருள் கந்தர்சஷ்டி கவசந்தனை.அமரர் இடர் தீர அமரம் புரிந்தகுமரன் அடி நெஞ்சே குறி..
சஷ்டியை நோக்கச் சரவணபவனார்சிஷ்டருக்குதவும் செங்கதிர் வேலோன்பாதம் இரண்டில் பன்மணிச் சதங்கைகீதம் பாடக் கிண்கிணியாடமையல் நடம் செய்யும் மயில்வாகனனார்
கையில் வேலால் எனைக் காக்கவென் றுவந்துவர வர வேலாயுதனார் வருகவருக வருக மயிலோன் வருகஇந்திரன் முதலாய் எண்டிசை போற்றமந்திர வடிவேல் வருக வருக
வாசவன் மருகா வருக வருகநேசக் குறமகள் நினைவோன் வருகஆறுமுகம் படைத்த ஐயா வருகநீறிடும் வேலவன் நித்தம் வருகசிரகிரி வேலவன் சீக்கிரம் வருக
சரவணபவனார் சடுதியில் வருகரகணபவச ரரரர ரரரரிகண பவச ரிரிரி ரிரிரிவிணபவ சரவண வீராநமோ நமநிபவ சரவண நிற நிற நிறென்
வசர ஹணபவ வருக வருகஅசுரர் குடிகெடுத்த ஐயா வருகஎன்னையாளும் இளையோன் கையில்பன்னிரண்டாயுதம் பாசங்குசமும்பரந்த விழிகள் பன்னிர ண்டிலங்க
விரைந்தென்னைக் காக்க வேலோன் வருகஐயம் கிலியும் அடைவுடன் சௌவும்உய்யொளி சௌவும் உயிரையும் கிலியும்கிலியும் சௌவும் கிளரொளி யையும்நிலைபெற் றென் முன் நித்தமும் ஒளிரும்
சண்முகன் நீயும் தனியொளி யொவ்வும்குண்டலியாம் சிவகுகன் தினம் வருகஆறுமுகமும் அணிமுடியாறும்நீறிடு நெற்றியும் நீண்ட புருவமும்பன்னிரு கண்ணும் பவளச் செவ்வாயும்
நன்னெறி நெற்றியில் நவமணிச் சுட்டியும்ஈராறு செவியில் இலங்கு குண்டலமும்ஆறிரு திண்புயத் தழகிய மார்பில்பல்பூஷணமும் பதக்கமும் தரித்துநன்மணி பூண்ட நவரத்தினமாலையும்
முப்புரி நூலும் முத்தணி மார்பும்செப்பழகுடைய திருவயிறுந்தியும்துவண்ட மருங்கில் சுடரொளிப்பட்டும்நவரத்தினம் பதித்த நற்சீராவும்இருதொடை யழகும் இணைமுழந்தாளும்
திருவடியதனில் சிலம்பொலி முழங்கசெககண செககண செககண செகணமொக மொக மொகமொக மொக மொக மொகெனநகநக நகநக நகநக நகெனடிகுகுண டிகுகுண டிகுகுண டிகுண
ரரரர ரரரர ரரரர ரரரரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரிடுடுடுடு டுடுடு டுடுடுடு டுடுடுடகு டகு டிகு டிகு டங்கு டிங்குகுவிந்து விந்து மயிலோன் விந்து
முந்து முந்து முருகவேள் முந்துஎன்றனை யாளும் ஏரகச் செல்வமைந்தன் வேண்டும் வரமகிழ்ந்துதவும்லாலா லாலா லாலா வேசமும்லீலா லீலா லீலா விநோதனென்றும்
உன் திருவடியை உறுதியென்றெண்ணும்என் தலைவைத்துன் இணையடி காக்கஎன்னுயிர்க்குயிராம் இறைவன் காக்கபன்னிரு விழியால் பாலனைக் காக்கஅடியேன் வதனம் அழகுவேல் காக்க
பொடிபுனை நெற்றியைப் புனிதவேல் காக்ககதிர்வேலிரண்டும் கண்ணினைக் காக்கவிதிசெவியிரண்டும் வேலவர் காக்கநாசிகளிரண்டும் நல்வேல் காக்கபேசிய வாய்தனைப் பெருவேல் காக்க
முப்பத்திருபல் முனைவேல் காக்கசெப்பிய நாவைச் செவ்வேல் காக்ககன்னமிரண்டும் கதிர்வேல் காக்கஎன்னிளங்கழுத்தை இனியவேல் காக்கமார்பை ரத்தின வடிவேல் காக்க
சேரிள முலைமார் திருவேல் காக்கவடிவேலிருதோள் வளம் பெறக்காக்கபிடரிக ளிரண்டும் பெருவேல் காக்கஅழகுடன் முதுகை அருள்வேல் காக்கபழுபதினாறும் பருவேல் காக்க
வெற்றிவேல் வயிற்றை விளங்கவே காக்கசிற்றிடையழகுற செவ்வேல் காக்கநாணாங் கயிற்றை நல்வேல் காக்கஆண் குறியிரண்டும் அயில் வேல் காக்கபிட்ட மிரண்டும் பெருவேல் காக்க
வட்டக் குதத்தை வல்வேல் காக்கபணைத்தொடை யிரண்டும் பருவேல் காக்ககணைக்கால் முழந்தாள் கதிர்வேல் காக்கஐவிரலடியினை அருள் வேல் காக்ககை களிரண்டும் கருணை வேல் காக்க
முன் கையிரண்டும் முரண்வேல் காக்கபின்கை யிரண்டும் பின்னவள் இரக்கநாவிற் சரஸ்வதி நற்றுணையாகநாபிக் கமலம் நல்வேல் காக்கமுப்பால் நாடியை முனை வேல் காக்க
எப்பொழு தும்மெனை எதிர்வேல் காக்கஅடியேன் வசனம் அசைவுள நேரம்கடுகவே வந்து கனகவேல் காக்கவரும்பகல் தன்னில் வஜ்ரவேல் காக்கஅரையிருள் தன்னில் அணையவேல் காக்க
ஏமத்தில் சாமத்தில் எதிர்வேல் காக்கதாமதம் நீக்கி சதுர்வேல் காக்ககாக்க காக்க கனகவேல் காக்கநோக்க நோக்க நொடியினில் நோக்கதாக்க தாக்க தடையறத் தாக்க
பார்க்க பார்க்க பாவம் பொடிபடபில்லி சூனியம் பெரும்பகை அகலவல்ல பூதம் வலாட்டிகப் பேய்கள்அல்லல் படுத்தும் அடங்கா முனியும்பிள்ளைகள் தின்னும் புழங்கடை முனியும்
கொள்ளிவாற் பேய்களும் குறளைப் பேய்களும்பெண்களைத் தொடரும் பிரம்மராட்ச தரும்அடியனைக் கண்டால் அலறிக கலங்கிடஇரிசி காட்டேரி இத்துன்ப சேனையும்எல்லிலு மிருட்டிரும் எதிர்ப்படு மன்னரும்
கனபூசை கொள்ளும் காளியோட னைவரும்விட்டாங்காரரும் மிகுபல பேய்களும்தண்டியக் காரரும் சண்டாளர்களும்என் பெயர் சொல்லவும் இடி விழுந்தோடிடஆனையடியினில் அரும்பாவைகளும்
பூனை மயிரும் பிள்ளைகளென்பும்நகமும் மயிரும் நீண்முடி மண்டையும்பாவைகளுடனே பலகலசத்துடன்மனையிற் புதைத்த வஞ்சனை தனையும்ஒட்டியப் பாவையும் ஒட்டியச் செருக்கும்
காசும் பணமும் காவுடன் சோறும்ஓதுமஞ் சனமும் ஒருவழிப்போக்கும்அடியனைக் கண்டால் அலைந்து குலைந்திடமாற்றார் வஞ்சகர் வந்து வணங்கிடகாலதூ தாள்ளெனைக் கண்டால் கலங்கிட
அஞ்சி நடுங்கிட அரண்டு புரண்டிடவாய் விட்டலறி மதிகெட்டோடப்படியினில் முட்டப் பாசக் கயிற்றால்கட்டுடனங்கம் கதறிடக் கட்டுகட்டியுருட்டு கால் கை முறியக்
கட்டு கட்டு கதறிடக் கட்டுமுட்டு முட்டு விழிகள் பிதுங்கிடசெக்கு செக்கு செதில் செதிலாகசொக்கு சொக்கு சூர்ப்பகைச் சொக்குகுத்து குத்து கூர் வடிவேலால்
பற்று பற்று பகலவன் தணலெரிதணலெரி தணலெரி தணலதுவாகவிடு விடு வேலை வெருண்டது ஓடபுலியும் நரியும் புன்னரி நாயும்எலியும் கரடியும் இனித்தொடர்ந்தோட
தேளும் பாம்பும் செய்யான் பூரான்கடிவிட விஷங்கள் கடித்துயரங்கம்ஏறிய விஷங்கள் எளிதினில் இறங்கஒளிப்புஞ் சுழுக்கும் ஒருதலை நோயும்வாதம் சயித்தியம் வலிப்பு பித்தம்
சூலை சயம் குன்மம் சொக்குச் சிரங்குகுடைச்சல் சிலந்தி குடல்விப் பிhதிபக்கப்பிளவை படர்தொடை வாழைகடுவன் படுவன் கைத்தாள் சிலந்திபற்குத்தரணை பருஅரையாப்பும்
எல்லாப் பிணியும் என்றனைக் கண்டால்நில்லாதோட நீயெனக்கு அருள்வாய்ஈரேழுலகமும் எனக்குறவாகஆணும் பெண்ணும் அனைவரும் எ னக்காய்மண்ணாள் அரசரும் மகிழ்ந்துறவாக
உன்னைத் துதிக்க உன்திருநாமம்சரவணபவனே சைலொளிபவனேதிரிபுரபவனே திகழொளிபவனேபரிபுரபவனே பவமொழிபவனேஅரிதிருமுருகா அமராபதியைக்
காத்துத் தேவர்கள் கடும் சிறை விடுத்தாய்கந்தா குகனே கதிர்வேலவனேகார்த்திகை மைந்தா கடம்பா கடம்பனைஇடும்பனை அழித்த இனியவேல் முருகாதணிகாசலனே சங்கரன் புதல்வா
கதிர்கா மத்துறை கதிர்வேல் முருகாபழநிப் பதிவாள் பாலகுமராஆவினன் குடிவாள் அழகிய வேலாசெந்தின்மா மலையுறும் செங்கல் வராயாசமரா புரிவாழ் சண்முகத்தரசே
காரார் குழலாள் கலைமகள் நன்றாய்என்னா விருக்க யானுனைப் பாடஎனைத் தொடர்ந்திருக்கும் எந்தை முருகனைப்பாடினே னாடினேன் பரவசமாகஆடினே னாடினேன் ஆவினன் பூதியை
நேசமுடன் யான் நெற்றியில் அணியப்பாச வினைகள் பற்றது நீங்கிஉன்பதம் பெறவே உன்னருளாகஅன்புடனிரஷி அன்னமும் சொன்னமும்மெத்த மெத்தாக வேலா யுதனார்
சித்தி பெற்றடியேன் சிறப்புடன் வாழ்கவாழ்க வாழ்க மயிலோன் வாழ்கவாழ்க வாழ்க வடிவேல் வாழ்கவாழ்க வாழ்க மலைக்குரு வாழ்கவாழ்க வாழ்க மலைக்குறமகளுடன்
வாழ்க வாழ்க வாரணத்துவசம்வாழ்க வாழ்க என் வறுமைகள் நீங்கஎத்தனை குறைகள் எத்தனை பிழைகள்எத்தனை யடியேன் எத்தனை செயினும்பெற்றவன் நீகுரு பொறுப்பதுன் கடன்
பெற்றவள் குறமகள் பெற்றவளாமேபிள்ளையென் றன்பாய்ப் பிரியமளித்துமைந்தனென் மீதுன் மனமகிழ்ந் தருளித்தஞ்சமென்றடியார் தழைத்திட வருள் செய்கந்தசஷ்டி கவசம் விரும்பிய
பாலன் தேவராயன் பகர்ந்ததைகாலையில் மாலையில் கருத்துடனாளும்ஆசாரத்துடன் அங்கம் துலக்கிநேச முடனொரு நினைவதுமாகிகந்தர் சஷ்டி கவச மிதனைச்
சிந்தை கலங்காது தியானிப்பவர்கள்ஒருநாள் முப்பத்தாறுரு கொண்டுஓதியே செபித்து உகந்து நீறணியஅஷ்ட திக்குள்ளோர் அடங்கலும் வசமாய்திசை மன்னர் எண்மர் சேர்ந்தங்கு அருளுவர்
மாற்றவ ரல்லாம் வந்து வணங்குவர்நவகோள் மகிழ்ந்து நன்மையளித்திடும்நவமதன் எனவும் நல்லெழில் பெறுவர்எந்த நாளுமீரெட்டாய் வாழ்வர்கந்தர் கை வேலாம் கவசத்தடியை
வழியாய் காண மெய்யாய் விளங்கும்விழியாற் காண வெருண்டிடும் பேய்கள்பொல்லாதவரைப் பொடிப்பொடியாக்கும்நல்லோர் நினைவில் நடனம் புரியும்சர்வசத்துரு சங்காரத்தடி
அறிந்தெனதுள்ளம் அஷ்டலெக்சுமிகளில்வீரலட்சுமிக்கு விருந்துணவாகசூரபத்மாவைத் துணித்தகையதனால்இருபத்தேழ்வர்க்கு உவந்தமுதளித்தகுருபரன் பழனிக் குன்றினிலிருக்கும்
சின்னக் குழந்தை சேவடி போற்றிஎனைத் தடுத்தாட் கொள் என்றன துள்ளம்மேவிய வடிவுறும் வேலவா போற்றிதேவர்கள் சேனாபதியே போற்றிகுற மகள் மன மகிழ் கோவே போற்றி
திறமிகு திவ்விய தேகா போற்றிஇடும்பாயுதனே இடும்பா போற்றிகடம்பா போற்றி கந்தா போற்றிவெட்சி புனையும் வேலே போற்றிஉயர்கிரி கனகசபைக்கோர் அரசே
மயில் நடமிடுவோய் மலரடி சரணம்சரணம் சரணம் சரவணபவஓம்சரணம் சரணம் சண்முகா சரணம்..!

ஸ்ரீ திரௌபதி அம்மன் 108 போற்றி: Draupadi Amman 108 Potri


Draupadi Amman Ashtothram in Tamil
திரௌபதி அம்மன் 108 போற்றி
Draupadi Amman 108 Potri in Tamil
1. ஒம் அகிலாண்ட நாயகியே போற்றி2. ஒம் அக்னிக் கொழுந்தே போற்றி3. ஒம் அஜாதசத்ரு நாயகியே போற்றி4. ஒம் அஸ்வமேத யாகம் கண்டவளே போற்றி5. ஒம் அஞ்ஞான வாசம் செய்தவளே போற்றி6. ஒம் அக்ஷய பாத்திரம் அடைந்தவளே போற்றி7. ஒம் அந்தரத்தில் அலகே போற்றி8. ஒம் அம்பாலிகைக் குலச் சுடரே போற்றி9. ஒம் அம்பிகையே போற்றி10. ஒம் அரவான் அன்னையே போற்றி11. ஒம் அருந்தவ நாயகியே போற்றி12. ஒம் அலகின் அழகே போற்றி13. ஒம் அலகு பானையில் அற்புதமே போற்றி14. ஒம் அற்புத வடிவழகே போற்றி15. ஒம் அன்னை வடிவானவளே போற்றி16. ஒம் ஆரா அமுதே போற்றி17. ஒம் ஆழியில் அமர்ந்தவளே போற்றி18. ஒம் ஆழியில் ஆடும் கரகமேபோற்றி19. ஒம் இச்சா சக்தியே போற்றி20. ஒம் இந்திராபதி அரசியே போற்றி21. ஒம் இளவஞ்சிக்கொடியே போற்றி22. ஒம் ஈடில்லா நாயகியே போற்றி23. ஒம் உலக நாயகியே போற்றி24. ஒம் ஊழ்வினை களைபவளே போற்றி25. ஒம் எங்கள் குல தெய்வமே போற்றி26. ஒம் எத்திராஜன் சோதரியே போற்றி27. ஒம் ஐவர்க்கரசியே போற்றி28. ஒம் ஒளிரும் மணி விளக்கே போற்றி29. ஒம் ஓதாது உணர்ந்தவளே போற்றி30. ஒம் கங்கா தேவியே போற்றி31. ஒம் கங்கா புத்திரன் போற்றுபவளே போற்றி32. ஒம் கதாயுதன் நாயகியே போற்றி33. ஒம் கமலமுக திருவடிவே போற்றி34. ஒம் கல்யாணியே போற்றி35. ஒம் காடுறையும் கண்மணியே போற்றி36. ஒம் காண்டீபன் நாயகியே போற்றி37. ஒம் காம்யாவன வாசியே போற்றி38. ஒம் காவியக் கண்மணியே போற்றி39. ஒம் கிரியாசக்தியே போற்றி40. ஒம் கிருஷ்னணயே போற்றி41. ஒம் கீசகனை வதைத்தவளே போற்றி42. ஒம் குந்தியின் குலவிளக்கே போற்றி43. ஒம் குமார மக்களைக் காப்பவளே போற்றி44. ஒம் குருஷேத்திரம் கண்டவளே போற்றி45. ஒம் குற்றம் பொறுப்பவளே போற்றி46. ஒம் கூந்தல் முடிந்தவளே போற்றி47. ஒம் கோலப்பசுங்கிளியே போற்றி48. ஒம் சஹாதேவன் நாயகியே போற்றி49. ஒம் சக்தி ஆயுதன் நாயகியே போற்றி50. ஒம் சக்தி ஸ்வரூபினியே போற்றி51. ஒம் சங்குல யுத்தம் கண்டவளே போற்றி52. ஒம் ஷத்திரிய குல மாதே போற்றி53. ஒம் சத்தியவதியே போற்றி54. ஒம் சத்திய விரதன் நாயகியே போற்றி55. ஒம் சபதம் முடித்தவளே போற்றி56. ஒம் சல்லியவதன் நாயகியே போற்றி57. ஒம் சாட்டையடி தருபவளே போற்றி58. ஒம் சிந்தையில் உறைபவளே போற்றி59. ஒம் ஷ்யாமளவண்ணன் நாயகியே போற்றி60. ஒம் சௌந்தர்ய வல்லியே போற்றி61. ஒம் ஞானப் பூங்கோதையே போற்றி62. ஒம் ஞானாம்பிகையே போற்றி63. ஒம் தர்மராஜன் நாயகியே போற்றி64. ஒம் தழலில் குளிப்பவளே போற்றி65. ஒம் தனு வென்றான் நாயகியே போற்றி66. ஒம் திரிபுவனச் செல்வியே போற்றி67. ஒம் தினகரன் சுடர் வடிவே போற்றி68. ஒம் தீயினில் பாய்பவளே போற்றி69. ஒம் துருபதன் மகளே போற்றி70. ஒம் தேவேந்திரன் மகன் நாயகியே போற்றி71. ஒம் நவமணியே போற்றி72. ஒம் நான்கெழுத்து நாயகியே போற்றி73. ஒம் நிருபதி மகளே போற்றி74. ஒம் நெருப்பு பிழம்பினளே போற்றி75. ஒம் படுகளம் காண்பவளே போற்றி76. ஒம் பட்டத்தரசியே போற்றி77. ஒம் பாரத வம்ச விளக்கே போற்றி78. ஒம் பல்குணன் பத்தினியே போற்றி79. ஒம் பாசுபதம் பெற்றான் நாயகியே போற்றி80. ஒம் பாஞ்சாலித் தாயே போற்றி81. ஒம் பாண்டு மைந்தரை மணந்தவளே போற்றி82. ஒம் பாரதப் போர் கண்டவளே போற்றி83. ஒம் பார்த்தனின் நாயகியே போற்றி84. ஒம் பால் அபிஷேகியே போற்றி85. ஒம் ப்ருதையின் மகளே போற்றி86. ஒம் பிள்ளைக்கனி தருபவளே போற்றி87. ஒம் புரந்தரியே போற்றி88. ஒம் பொன் அரங்கமே போற்றி89. ஒம் போஜராஜன் தொழுபவளே போற்றி90. ஒம் மங்கள நாயகியே போற்றி91. ஒம் மஞ்சள் நீராடுபவளே போற்றி92. ஒம் மரகதவல்லியே போற்றி93. ஒம் மரவுரி அணிந்தவளே போற்றி94. ஒம் மாசிலாமணியே போற்றி95. ஒம் மாணிக்கவல்லியே போற்றி96. ஒம் மாதரி புத்திரன் மனையாளே போற்றி97. ஒம் மாயோன் தங்கையே போற்றி98. ஒம் முகுந்தன் சோதரியே போற்றி99. ஒம் முரசகேது நாயகியே போற்றி100. ஒம் ராஜசூயம் கண்டவளே போற்றி101. ஒம் வனவாசம் புரிந்தவளே போற்றி102. ஒம் வாயு மைந்தனின் நாயகியே போற்றி103. ஒம் விஜயன் நாயகியே போற்றி104. ஒம் வியாச காவிய நாயகியே போற்றி105. ஒம் விருகோதரன் விறலியே போற்றி106. ஒம் வினைகள் களைபவளே போற்றி107. ஒம் ராஜலக்ஷ்மியே போற்றி போற்றி108. ஒம் அருள்மிகு திரௌபதியம்மன் சமேத தர்மராஜவே போற்றி
 
Special Thanks to Bharanidharan E. Kuppusamy [Source: https://www.youtube.com/watch?v=VldAeEKRfkk]

மலேசியா பத்துமலை முருகன் கோவில் – Malaysia Murugan


Batu Caves Murugan Temple in Tamil

திருத்தலம்
பத்துமலைக் குகை முருகன் கோவில்

மூலவர்
பத்துமலை முருகன்

அம்மன்/தாயார்
வள்ளி தெய்வயானை

ஊர்
கோலாலம்பூர்

நாடு
மலேசியா

Malaysia Pathu Malai Murugan Temple

பத்துமலைக் குகை முருகன் கோவில், மலேசியா
மலேசியாவில் அதிக எண்ணிக்கையிலான தமிழர்கள் (இந்துக்கள்) மட்டுமின்றி சீனர்களும் வந்து வழிபடக்கூடிய கோவில்களில் ஒன்று பத்துமலைக் குகை முருகன் கோவில். இந்தக் கோவில் மலேசியத் தலைநகர் கோலாலம்பூரை அடுத்து 13 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறது. இங்குள்ள முருகப் பெருமான் சுப்பிரமணிய சுவாமி என்று அழைக்கப்படுகிறார். இந்தப் பத்துமலைக் குகை முருகன் கோவிலில் இந்துக்கள் தவிர சீனர்களும் தங்கள் குறை தீர வேண்டிக் கொள்வதுடன், இந்துக்களைப் போல் அலகு குத்துதல், காவடி எடுத்தல் போன்ற வேண்டுதலுடன் அந்த நேர்த்திக் கடனையும் செலுத்துகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்து மதத்திற்குரிய கோவிலாக இருந்தாலும், மதப்பாகுபாடின்றி அனைவருக்கும் பொதுவானதாகிப் போய் விட்ட இந்தப் பத்துமலைக் குகை முருகன் கோவிலில் தைப்பூசத் திருவிழா வருடந்தோறும் மிகச் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.

Malaysia Murugan Temple History in Tamil
பத்துமலை முருகன் கோவில் வரலாறு
மலேசியாவின் பத்துமலையிலுள்ள சிறிய குகையில் “வேல் மாதிரி உருவம் கற்பாறையில் தெரிவதைக் கண்ட ஒரு தமிழ்ப்பக்தர் ஒரு மூங்கிலை நிறுவி அதை வேலாகக் கருதி வழிபட்டு வந்தார். பிறகு உலோகத்திலான வேல் நிறுவப்பட்டு முருகப் பெருமானுக்கு ஆலயம் அமைக்கப்பட்டது என்கிறார்கள்”. தமிழகத்தில் நாகப்பட்டினத்திற்கு அருகிலுள்ள திருமலைராயன் பட்டினத்தைச் சேர்ந்த காயோராகணம் பிள்ளை மலேசியாவில் குடியேறி நிறைய சம்பாதித்திருக்கிறார். இவர், தான் சம்பாதித்த பணத்தில் ஒரு பகுதியை இறைபணிகளுக்காகவும் செலவழித்தார். கோலாலம்பூரில் மாரியம்மன் கோவில், கோர்ட்டு மலைக்குப் பக்கத்தில் விநாயகர் ஆலயம் போன்றவைகளைக் கட்டுவித்த இவர் 1890-91 ஆண்டுகளில் பத்துமலைக் குகை முருகப் பெருமானுக்கும் ஆலயத்தை கட்டியிருக்கிறார். இந்த மூன்று ஆலயங்களிலும் அனைத்து விழா நாட்களிலும் காயோராகணம் பிள்ளை குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கே முதல் மரியாதை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது என்கிறார்கள்.

இந்த பத்துமலையில் இரு குகைகள் உள்ளது. ஒன்று மிக ஆழமாகச் செல்வது, மிகவும் இருண்டது. மற்றொரு குகையில்தான் முருகன் கோவில் கொண்டிருக்கிறார். நக்கீரர் வரலாற்றில் ஒரு பூதம் அவரை ஒரு குகைக்குள் அடைத்து விட்டதாகவும், அங்கு ஏற்கனவே 999 பேர் அடைக்கப்பட்டு இருந்ததாகவும் நக்கீரரையும் சேர்த்து இவர்கள் எண்ணிக்கை ஆயிரமாகிவிட்டதாகவும் நபர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரமான பின்பு இவர்களைத் தின்ன பூதம் திட்டமிட்டிருந்தது என்கிற வரலாறு அனைவரும் அறிந்ததே. ஆயிரம் பேர் அடைத்து வைக்கக் கூடிய அளவிலான குகைகளை உடைய முருகனின் மலைக் கோவில்கள் தமிழ்நாட்டில் எதுவுமில்லை. பூதங்கள் கடல் கடந்து செல்லக் கூடிய ஆற்றலுடையவை என்பதால் நக்கீரர் அடைபட்டுக் கிடந்தது இந்த மலேசிய பத்துமலைக் குகையாகத்தான் இருக்கும். எனவேதான் இங்கு முருகனின் வேல் தமிழ்ப்பக்தர் ஒருவருக்குத் தென்பட்டது. அதன் பிறகுதான் இங்கு முருகன் கோவில் அமைக்கப்பட்டது என்றும் இங்குள்ள ஒரு சாரார் தெரிவிக்கின்றனர்.
Batu Caves Murugan Temple Structure
பத்துமலைக் குகை முருகன் கோவில் அமைப்பு
இந்த முக்கியமான பத்துமலைக் குகை முருகன் கோவில் 1891ஆம் ஆண்டில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்போது இந்த முருகனைத் தரிசிக்க கரடுமுரடான பாதையில் செல்ல வேண்டியிருந்தது. அதன் பின்பு 1938 ஆம் ஆண்டில் இந்த மலைக் கோவிலுக்குச் செல்ல 272 படிக்கட்டுகளைக் கொண்ட மூன்று நடைபாதைகள் அமைக்கப்பட்டது. இது தவிர தனியே இரயில் பாதை ஒன்றும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வழிகளைப் பயன்படுத்தி தரையிலிருந்து 400 அடி உயரத்தில் உள்ள கோவிலுக்குச் சென்று சுப்பிரமணிய சுவாமியான முருகப் பெருமானைத் தரிசித்து வரலாம்.

Malaysia Murugan Statue Height: 140.09 feet.
மிகப் பெரிய முருகன் சிலை
தற்போது இந்தக் கோவிலுக்குச் செல்லும் பாதைகளுக்கு முன்பாக, அதாவது நுழைவு வாயிலின் அருகில் தங்கம் போல் தகதகவென மின்னும்படியாக வர்ணம் பூசப்பட்ட மிகப் பெரிய முருகன் சிலை ஒன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மிகப்பெரிய வேலை வலது கையில் தாங்கி நிற்கும் நிலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த சிலையின் உயரம் 42.7 மீட்டர், அதாவது 140.09 அடி. இந்த சிலை அமைக்க 2003 ஆம் ஆண்டில் துவங்கப்பட்ட பணி 2006 ஆம் ஆண்டில்தான் நிறைவு பெற்றது. இந்த சிலை அமைக்க 2006 ஆம் ஆண்டில் இந்திய மதிப்பில் 2 கோடியே 40 லட்சம் ரூபாய் செலவாகி இருக்கிறது. இந்த சிலை அமைப்பிற்கான கட்டுமானப் பொருட்கள் அதிகமாக பக்கத்து நாடான தாய்லாந்தில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. உலகின் மிகப்பெரிய முருகன் சிலையாக அமைக்கப்பட்ட பின்பு இந்த பத்துமலைக் குகை முருகன் கோவிலுக்கு வருபவர்கள் எண்ணிக்கையுடன் சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கையும் பன்மடங்கு அதிகரித்திருக்கிறது.
மலாய்க்காரர்கள் எனப்படும் இசுலாமிய மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இங்கு வழிபடுவதில்லை என்றாலும் இக்கோவிலையும், இங்குள்ள மிகப்பெரிய முருகன் சிலையையும் சுற்றுலாவாக வந்து பார்த்து வியந்து செல்கின்றனர்.

பத்துமலை முருகன் கோவில் சிறப்பு
பல்வேறு வழிகளில் கொண்டு வரப்படும் பால் அனைத்தும் வேலுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்படுகின்றது என்பது இங்கு மட்டுமே நடைபெறும் நிகழ்வு. தமிழகத்தில் உள்ள கோயில்களில் இவ்வாறு செய்யப்படுவதில்லை. மூன்று நாட்கள் இடைவெளியே இல்லாமல் இரவு பகல் என அனைத்து நேரங்களில் தொடர்ந்து பால் அபிஷேகம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது இத்தலத்தின் பெருமைக்குரிய சிறப்பு.
Malaysia Pathu Malai Murugan Temple Festivals
சிறப்பு விழாக்கள்: முருகனுக்கு உகந்ததாகக் கருதப்படும் நாட்களில் சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் வழிபாடுகள் நடத்தப்படுகின்றன.
இங்கு வருடந்தோறும் தை மாதம் வரும் தைப்பூசத் திருவிழா மிகச் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்தத் தைப்பூச விழாவில் இந்துக்கள் தவிர சீனர்கள் மற்றும் வேறு சிலரும் இங்குள்ள புனித ஆற்றில் நீராடிவிட்டு, தமிழ்நாட்டில் முருகன் கோவில்களில் நேர்த்திக் கடன்களாகச் செய்யப்படும் அலகு குத்துதல், பால்குடம் எடுத்தல், காவடி எடுத்தல் போன்ற பலவிதமான நேர்த்திக் கடன்கள் இங்கும் இருக்கிறது. ஆனால் இங்கு தமிழர்களைத் தவிர சீனர்கள் மற்றும் பிற மதத்தைச் சார்ந்தவர்களும் முருகனுக்கு வேண்டிக் கொள்வதும் நேர்த்திக்கடன் செலுத்துவதும் ஆச்சர்யமான ஒன்றாகும்.

பயண வசதிகள்: மலேசிய நாட்டின் தலைநகரான கோலாலம்பூரிலிருந்து 13 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் இருக்கும் பத்துகுகை அல்லது பத்துமலைக் குகை எனும் இந்தப் பகுதி அந்நாட்டின் சுற்றுலாத் தலங்களில் ஒன்றாக இருப்பதால் பயண வசதி சிறப்பாக செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
Batu Caves Temple Timings
திறக்கும் நேரம்: பத்துமலைக் குகை முருகன் கோவில் மலேசியா நேரப்படி, காலை 08:00 மணி முதல் 01:00 மணி வரை, மாலை 03.30 மணி முதல் இரவு 08.30 மணி வரை திறந்திருக்கும்.

Malaysia Pathu Malai Murugan Temple Contact Number: +60 361896284, +60 320785323
Malaysia Pathu Malai Murugan Temple Address
Gombak, 68100 Batu Caves, Selangor, Malaysia

பாசுரப்படி ராமாயணம்: Pasurappadi Ramayanam Tamil


Pasurappadi Ramayanam
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை தொகுத்து அருளிய பாசுரப்படி ராமாயணம்
பெரியவாச்சான் பிள்ளை என்ற பெருமகனார், நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தங்களிலுள்ள சொற்றொடர்களையை தொகுத்து, ராமாயணமாக அருளிச் செய்துள்ளார். இதனைத் தினமும் பாராயணம் செய்தால், நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தத்தைப் பாராயணம் செய்த பலனும், ராமாயண பாராயண பலனும் ஒருங்கே கிடைக்கும். இதைப் பாராயணம் செய்ததின் பலனாக நல்ல கணவனையும், மக்கட் செல்வத்தையும் அடைந்து சௌபாக்கியம் பெற்றவர் பலர்.
Pasurappadi Ramayanam Lyrics in Tamil
பாசுரப்படி ராமாயணம்
பால காண்டம்
திருமடந்தை மண்மடந்தை இருபாலும் திகழநலமந்தமில்லதோர் நாட்டில்அந்தமில் பேரின்பத்தடிய ரோடுஏழுலகும் தனிக்கோல் செல்ல வீற்றிருக்கும்அயர்வறும் அமரர்கள் அதிபதியான ..5..
அணியார் பொழில்சூழ் அரங்க நகரப்பன்அலைநீர்க் கடலுள் அழுந்தும் நாவாய் போல்ஆவாரார் துணையென்று துளங்கும்நல்ல அமரர் துயர் தீரவல்லரக்கர் இலங்கை பாழ்படுக்க எண்ணி ..10..
மண்ணுலகத்தோ ருய்யஅயோத்தி என்னும் அணி நகரத்துவெங்கதிரோன் குலத்துக்கோர் விளக்காய்க்கௌசலைதன் குல மதலையாய்த்தயரதன் தன் மகனாய்த் தோன்றிக் ….15..
குணம் திகழ் கொண்டலாய்மந்திரங்கொள் மறைமுனிவன் வேள்வி காக்கநடந்துவந்தெதிர்ந்த தாடகை தன் உரத்தைக் கீறிவல்லரக்கர் உயிருண்டு, கல்லைப் பெண்ணாக்கிக்காரார் திண்சிலை யிறுத்து ….20..
மைதிலியை மணம் புணர்ந்துஇருபத் தொருகால் அரசு களை கட்டமழுவாளி வெவ்வரி நற்சிலை வாங்கி வென்றிகொண்டுஅவன் தவத்தை முற்றும் செற்றுஅம்பொனெடு மணிமாட அயோத்தி எய்தி ….25…
அயோத்தியா காண்டம்
அரியணை மேல் மன்னன் ஆவான் நிற்கக்கொங்கைவன் கூனி சொற் கொண்டகொடிய கைகேயி வரம் வேண்டஅக் கடிய சொற் கேட்டுமலக்கியமா மனத்தனனாய் மன்னவனுமறாதொழியக் …30..
குலக்குமரா ! காடுறைப் போ என்று விடை கொடுப்பஇந்நிலத்தை வேண்டாதுஈன்றெடுத்த தாயரையும் இராச்சியமும் ஆங்கொழிந்துமைவாய களிறொழிந்து மாவொழிந்து தேரொழிந்துகலனணியாதே காமரெழில் விழலுடுத் ….35…
அங்கங்கள் மழகு மாறிமானமரு மென்னோக்கி வைதேகியின் துணையாஇளங்கோவும் வாளும் வில்லும் கொண்டு பின் செல்லக்கலையும் கரியும் பரிமாவும்திரியும் கானம் கடந்து போய்ப் ….40..
பக்தியுடைக் குகன் கடத்தக் கங்கை தன்னைக் கடந்துவனம் போய்ப் புக்குக் காயோடு நீடு கனியுண்டுவியன் கானம ரத்தி நீழல்கல்லணைமேல் கண்துயின்றுசித்திரகூடத் திருப்ப, தயரதன் தான் …..45..
” நின் மகன் மேல் பழிவிளைத்திட்டுஎன்னையும் நீள் வானில் போக்கஎன் பெற்றாய் கைகேசீ !நானும் வானகமே மிக விரும்பிப் போகின்றேன் “என்று வானேறத் ….50…
தேனமரும் பொழில்சாரல் சித்திர கூடத்துஆனை புரவி தேரொடு காலாள்அணி கொண்ட சேனை சுமந்திரன்வசிட்டருடன் பரத நம்பி பணியத்தம்பிக்கு மரவடியை வான்பணயம் வைத்துக் குவலயத் ..55..
துங்கக் கரியும் பரியும் இராச்சியமும்எங்கும் பரதற் கருளிவிடை கொடுத்துத்திருவுடைய திசைக்கருமம் திருத்தப்போய்த்தண்ட காரணியம் புகுந்து
ஆரண்ய காண்டம்
மறை முனிவர்க்கு“அஞ்சேல்மின் !” என்று விடை கொடுத்துவெங்கண் விறல் விராதனுக விற்குனிந்துவண்டமிழ் மாமுனி கொடுத்த வரிவில் வாங்கிப்புலர்ந்தெழுந்த காமத்தால் சீதைக்கு நேராவன்என்னப் பொன்னிறங் கொண்ட …65..
சுடு சினந்த சூர்ப்பனகாவைக்கொடி மூக்கும் காதி ரண்டும்கூரார்ந்த வாளால் ஈரா விடுத்துக்கரனொடு தூடணன் தன்னுயிரை வாங்கஅவள் கதறித் தலையில் அங்கை வைத்து ….70..
மலையிலங்கை யோடிப்புகக்கொடுமையில் கடுவிசை அரக்கன்அலை மலை வேற் கண்ணாளை அகல்விப்பான்ஒருவாய் மானை யமைத்துச் சிற்றெயிற்றுமுற்றல் மூங்கில் மூன்று தண்டத்தனாய் வஞ்சித்து ..75..
இலைக் குரம்பில் தனி யிருப்பில்கனி வாய்த் திருவினைப் பிரிந்து நீள் கடல்சூழ் இலங்கையில்அரக்கர் குடிக்கு நஞ்சாகக் கொடுபோய்வம்புலாங்கடிகாவில் சிறையாய்வைக்க ….80…
அயோத்தியர்கோன் மாயமான் மாயச் செற்றுஅலைமலிவேற் கண்ணாளை அகன்று தளர்வெய்திச்சடாயுவை வைகுந்தத்தேற்றிக்கங்குலும் பகலும் கண் துயிலின்றிக்கானகம் படி யுலாவி யுலாவிக் ….85…
கணை யொன்றினால் கவந்தனை மடித்துச் சவரி தந்த கனியுவந்து
கிஷ்கிந்தா காண்டம்
வன மருவு கவியரசன் தன்னொடு காதல்கொண்டுமரா மரமேழெய்துஉருத்தெழு வாலி மார்பில்
ஒரு கணை உருவ ஒட்டிக்கருத்துடைத் தம்பிக்குஇன்பக் கதிர் முடி அரசளித்துவானரக் கோனுடனிருந்து வைதேகி தனைத்தேடவிடுத்த திசைக் கருமம் திருத்து ..95…
திறல் விளங்கு மாருதியும்மாயோன் தூதுரைத்தல் செப்ப !
ஸூந்தர காண்டம்:
சீராரும் திறல் அநுமன் மாக்கடலைக் கடந்தேறிமும்மதிள்நீள் இலங்கை புக்குக்கடிகாவில்வாராருமுலை மடவாள் வைதேகி தனைக்கண்டு …100
நின்னடியேன் விண்ணப்பம் கேட்டருளாய் !” அயோத்தி தன்னில் ஓர்இடவகையில் எல்லியம் போதினிதிருத்தல்மல்லிகை மாமாலை கொண்டங்கார்த்ததும்கலக்கியமா மனத்தளாய்க் கைகேயி வரம்வேண்ட …105
மலக்கியமா மனத்தனனாய் மன்னவனும் மறாதொழியக்‘குலக்குமரா !காடுறைப்போ ‘ என்று விடைகொடுப்பஇலக்குமணன் தன்னோடங்கேகியதும்,கங்கை தன்னில்,கூரணிந்த வேல்வலவன் குகனோடு ….110..
சீரணிந்த தோழமை கொண்டதுவும்,சித்திரகூடத் திருப்பப் பரத நம்பி பணிந்ததுவும்சிறுகாக்கை முலைதீண்ட மூவுலகும் திரிந்தோடி“வித்தகனே ! ராமா ஓ ! நின்னபயம் ” என்னஅத்திரமே அதன் கண்ணை அறுத்ததுவும் ….115…
பொன்னொத்த மானொன்று புகுந்தினிது விளையாடநின்னன்பின் வழிநின்று சிலைபிடித் தெம்பிரானேகப்பின்னேயங்கு இலக்குமணன் பிரிந்ததுவும்அயோத்தியர் கோனுரைத்த அடையாளம்“ஈதவன்கை மோதிரமே” என்று ….120…
அடையாளம் தெரிந்துரைக்கமலர்குழலாள் சீதையும்,வில்லிறுத்தான் மோதிரம் கண்டு“அநுமான் அடையாளம் ஒக்கும்” என்றுஉச்சிமேல் வைத்துகக்கத் ….125…
திறல் விளங்கு மாருதியும்இலங்கையர்கோன் மாக்கடிகாவை யிறுத்து,காதல் மக்களும் சுற்றமும் கொன்று,கடி இலங்கை மலங்க எரித்துஅரக்கர்கோன் சினமழித்து மீண்டு, அன்பினால் ….130..
அயோத்தியர்கோன் தளிர்புரையும் அடியிணைபணிய
யுத்த காண்டம்
கான எண்கும் குரங்கும் முசுவும்படையாக் கொடி யோனிலங்கை புகலுற்றுஅலையார் கடற்கரை வீற்றிருந்துசெல்வ விபீடணற்கு நல்லானாய் ….135..
விரிநீ ரிலங்கை யருளிச்சரண்புக்க குரைகடலை அடலம்பால் மறுக எய்து,கொல்லை விலங்கு பணிசெய்யமலையாலணைகட்டி மறுகரையேறிஇலங்கை பொடி பொடியாகச் ….140..
சிலைமலி செஞ்சரங்கள் செல வுய்த்துக்கும்பனொடு நிகும்பனும்படஇந்திரசித் தழியக் கும்பகர்ணன் படஅரக்காவி மாள, அரக்கர்கூத்தர் போலக் குழமணி தூரமாட …145…
இலங்கை மன்னன் முடி யொருபதும்தோளிருபதும் போயுதிரச்சிலைவளைத்துச் சரமழை பொழிந்துகரந்துணிந்து வெற்றிகொண்ட செருக்களத்துக்கடிக்கமல நான்முகனும் கண்மூன்றத்தானும் …150..
எண்மீர் பதினொருவர் ஈரறுவர் ஓரிருவர்மற்றுமுள்ள வானவர் மலர்மழை பொழிந்துமணிமுடி பணிதர அடியிணை வணங்கக்கோலத்திருமா மகளோடுசெல்வவீடணன் வானரக் கோனுடன் ….155..
இலகுமணி நெடுந்தேரேறிசீரணிந்த குகனொடுகூடிஅங்கணெடு மதிள்புடைசூழ் அயோத்தி எய்திநன்னீராடிப்பொங்கிளவாடை யரையில் சாத்தித் …..160..
திருச்செய்ய முடியும் ஆரமும் குழையும்முதலா மேதகு பல்கலனணிந்துசூட்டு நன் மாலைகளணிந்துபரதனும் தம்பி சத்துருக்கனனும்இலக்குமணனும் இரவு நண்பகலும் ஆட்செய்ய ..165..
வடிவிணை இல்லாச் சங்குதங்கு முன்கை நங்கைமலர்க்குழலாள் சீதையும் தானும்கோப்புடை சீரிய சிங்காதனத்திருந்து ஏழுலகும்தனிக்கோல் செல்ல வாழ்வித்தருளினார்.
— ஸ்ரீ திவ்வியப் பிரபந்தப் பாசுரப்படி ராமாயணம் முற்றும்!

திருஇந்தளூர் பரிமள ரங்கநாதர் கோவில் – Thiruindalur


திருஇந்தளூர் அருள்மிகு பரிமள ரங்கநாயகி ஸ்ரீ பரிமள ரங்கநாதர் கோவில்
Thiruindalur Sri Parimala Ranganayaki Sri Parimala Ranganatha Swamy Temple

திருத்தலம்
அருள்மிகு பரிமள ரங்கநாதர் திருக்கோவில், திருஇந்தளூர்

மூலவர்
பரிமள ரங்கநாதர், சுகந்தவனநாதர், மருவினிய மைந்தன்

தாயார்
பரிமள ரங்கநாயகி, சந்திரசாப விமோசனவல்லி

தலத்தின் புராண பெயர்
திரு இந்தளூர்

தலத்தின் வேறு பெயர்
திருவிழந்தூர்

பாடியவர்கள்
திருமங்கையாழ்வார், முத்துசுவாமி தீட்சிதர்

விமானம்
வேதசக்ர விமானம்

தீர்த்தம்
இந்து புஷ்கரிணி

வழிபட்டோர்
பிரம்மன், எமன், கங்கை, காவிரி, பிரம்மா, சூரியன், சந்திரன், அம்பரீசன்

பழமை
2000 ஆண்டுகளுக்கு மேல்

Sri Parimala Ranganathar Temple, Thiruindalur
கோபுரம் முழுசும், கதை சொல்லும் சுதைச்சிற்பங்கள். வெண்ணெய் திருடும் கண்ணனும், அவன் களித்தோழர்களும் கூட இருக்காங்க. ஒரு அடுக்கில் இடது புறம் கருடவாகனத்தில் பெருமாளும் வலதுபுறம் பள்ளிகொண்ட பரந்தாமனும். கொள்ளை அழகு!
திருமங்கையாழ்வாரால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்ட 108 திவ்ய தேச தலங்களில் 26-வது திவ்ய தேசமாக திகழ்கிறது, மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள திருஇந்தளூர் பரிமள ரங்கநாதர் கோவில். சுமார் 2000 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமையான கோவிலாக ஸ்ரீ பரிமள ரங்கநாதர் கோவில் இருக்கிறது. முற்காலத்தில் இந்த இடம் சுகந்தவனமாக இருந்ததால் மூலவர் ‘பரிமள ரங்கநாதன்‘ என்று அழைக்கப்படுகின்றார். சோழர்கால கட்டிடக்கலை கொண்ட கோவிலாக இருக்கிறது. இக்கோவிலின் இறைவனாக பரிமள ரங்கநாதரும், இறைவியாக பரிமள ரங்கநாயகியும் இருக்கின்றனர். இத்தல பெருமாள் வீர சயனத்தில் கிழக்கு பார்த்து அருள்பாலிக்கிறார்.
ஏகாதசி விரதம் சிறப்பு பெற காரணமாக இருந்த தலம், ஸ்ரீ பரிமள ரங்கநாதர் கோவில். கங்கை, காவிரி, பிரம்மா, சூரியன், சந்திரன் என பலரும் பெருமாளை பூஜித்த தலம் ஆகும்.

சந்திரனின் சாபம் நீக்கிய தலம்
ஒரு சமயம் சந்திரன் தனக்கு ஏற்பட்ட சாபத்தைப் போக்குவதற்கு இத்தலத்தில் பள்ளிக் கொண்டிருக்கும் பெருமாளை வந்து வழிபட்டான். பகவான் அவனது பிரார்த்தனைக்கு இரங்கி சாபவிமோசனம் அளித்தார். தனது பெயராலேயே இவ்வூர் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று சந்திரன் பெருமாளிடம் வேண்டிக்கொண்டதால் இந்தளூர் என்று ஆனதாகக் கூறுவர். ‘இந்து’ என்ற பெயருக்கு ‘சந்திரன்’ என்று பொருள். இந்து + ஊர் – இந்தளூர்.
Thiruindalur Parimala Ranganathar Temple History in Tamil
திரு இந்தளூர் கோவில் வரலாறு
ஏகாதசி விரத மகிமை
தல புராணங்களின் படி இப்பகுதியை ஆண்ட அம்பரீசன் மன்னன் நூறாவது ஏகாதசி விரதம் முடித்தால் அம்பரீசனுக்கு தேவலோகப் பதவி கூட கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது என்பதால், மானிடனுக்கு அப்பதவி கிடைத்தால் தேவர்களின் மதிப்பு குறைந்து விடும் என்று அஞ்சினர். இதனால் தேவர்கள் துர்வாச முனிவரிடம் முறையிட்டனர். துர்வாச முனிவரும் அம்பரீசனின் விரதத்தைத் தடுக்கும் பொருட்டு பூலோகத்துக்கு வந்தார். அவர் வருவதற்குள் மன்னன் விரதத்தை முடித்திருந்தான். துவாதசி நேரம் முடிவதற்குள் அவன் உணவு அருந்தியிருக்க வேண்டும். அப்படி செய்தால்தான் ஏகாதசி விரதத்தின் முழுப்பயன் அவனுக்குக் கிடைக்கும். ஏகாதசி விரத நாளில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், தேவலோகத்தில் அனைவரும் கலக்கத்துடன் இருந்தனர்.
அம்பரீசன் உணவு உண்ணத் தயாராக இருந்த சமயத்தில், துர்வாச முனிவர் உள்ளே நுழைந்தார். முனிவர் வந்ததால் அவரையும் உணவருந்த அழைத்தான் அம்பரீசன். முனிவரும் அதற்கு சம்மதித்து, நதியில் நீராடிவிட்டு வருவதாக கூறிச் சென்றார். நீண்ட நேரம் முனிவர் வராததை நினைத்து கவலை அடைந்தான் அம்பரீசன். குறித்த நேரத்தில் (துவாதசி நேரம் முடிவடைவதற்குள்) உணவு அருந்த வேண்டுமே, என்ன செய்வது என்று வேதியர்களிடமும் அந்தணர்களிடம் கலந்தாது ஆலோசித்தான்.
நீராடிவிட்டு காலம் தாழ்த்தி வந்தால், அதற்குள் துவாதசி நேரம் முடிந்துவிடும், அம்பரீசனின் ஏகாதசி விரதம் தடைபட்டு விடும் என்ற எண்ணத்தில் இருந்தார் துர்வாச முனிவர். துவாதசி முடிய இன்னும் சில மணித் துளிகளே இருந்த நிலையில், உள்ளங்கை அளவு தீர்த்தத்தை மூன்று முறை குடித்தால் விரதம் முடிந்து ஏகாதசி விரதத்தின் முழுப்பயனும் கிடைத்துவிடும் என்று தலைமைப் பண்டிதரின் ஆலோசனையின் பேரில், அவ்வாறு செய்து, தன் விரதத்தை பூர்த்தி செய்து, முனிவருடன் உணவருந்தக் காத்திருந்தான் அம்பரீசன்.
இதை ஞான திருஷ்டியால் உணர்ந்த துர்வாச முனிவர் மிகவும் கோபம் அடைந்தார். ஒரு பூதத்தை வரவழைத்து அம்பரீசனை கொல்ல ஆணையிட்டார். அம்பரீசன் இச்செயலுக்கு அஞ்சி, பரிமள ரங்கநாதரிடம் சரண் புகுந்தான். பெருமாள் மிகுந்த கோபத்துடன் பூதத்தை விரட்டினார்.
அனைத்து சம்பவங்களையும் அறிந்த துர்வாச முனிவர் பெருமாளிடம் மன்னித்து அருள வேண்ட, பெருமாளும் மன்னித்தருளினார். பின்பு, நூறு ஏகாதசி விரதம் இருந்து முடித்த அம்பரீசனிடம், “வேண்டியதைக் கேள்” என்றார் பெருமாள். அம்பரீசனும், “தாங்கள் இத்தலத்தில் வீற்றிருந்து, பக்தர்களின் குறைகேட்டு அருள்புரிய வேண்டும்” என்று வேண்ட, பெருமாளும் அவ்வண்ணமே இத்தலத்தில் வீற்றிருந்து அருள்பாலித்து வருகிறார்.

Parimala Ranganathar Temple Special in Tamil
திருஇந்தளூர் கோவில் சிறப்பு
கங்கையை விட காவேரி நதி இத்தலத்தில் புனிதத்தன்மை அதிகம் பெறுவதாக கருதப்படுகிறது. இத்தலம் ஏகாதசி விரதத்திற்குரிய தலமாக இருப்பதால் மாத ஏகாதசி, வைகுண்ட ஏகாதசி தினங்களில் இக்கோவிலுக்கு வந்து பெருமாளை வழிபட்டு சென்று ஏகாதசி விரதத்தை மேற்கொள்ளும் பக்தர்களின் வாழ்வில் சிறப்பான பலன்கள் ஏற்படும் என்பது அனுபவசாலியான பக்தர்களின் நம்பிக்கை. சந்திர பகவானின் தோஷம் நீங்கிய கோவில் என்பதால் இங்கு வந்து பரிமள ரங்கநாதரையும், ரங்கநாயகி தாயாரையும் வழிபடுபவர்களுக்கு சந்திரனின் தோஷங்கள் நீங்குகிறது. தங்களின் வேண்டுதல்கள் நிறைவேறிய பக்தர்கள் துளசி இலைகளை கொண்டு அர்ச்சனை செய்து வழிபடுகின்றனர்.
கோவில் அமைப்பு
ஐந்து நிலை ராஜகோபுரத்துடன் 350 அடி நீளமும் 230 அடி அகலமும் கொண்ட பெரிய கோவிலான இத்தலத்தின் வாசலில் சந்திர புஷ்கரிணி தீர்த்தம் உள்ளது. சந்திரன் இத்தீர்த்தத்தில் நீராடி தன் சாபம் நீங்கப் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. பெருமாளின் முகத்தை சந்திரன், பாதத்தை சூரியன், நாபிக் கமலத்தை பிரம்மன் பூஜிப்பதாக தல வரலாறு கூறுகிறது. பெருமாளின் தலை அருகே காவிரித் தாயாரும், திருவடி அருகே கங்கைத் தாயாரும் வழிபடுகிறார்கள். எமனும் அம்பரீசனும் பெருமாளின் திருவடியை பூஜை செய்கிறார்கள்.

மூலவர் பரிமள ரங்கநாத பெருமாள், வீர சயனத்தில் கிழக்கு நோக்கி சேவை சாதிக்கிறார். மூலவர் சந்நிதியின் மேல் உள்ள விமானம் ‘வேத சக்ர விமானம்’ என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஏகாதசி அன்று விரதம் இருக்க நினைப்பவர்கள் இத்தலப் பெருமாளை தரிசனம் செய்துவிட்டு விரதத்தைத் தொடங்கினால் கேட்டது அனைத்தையும் பெருமாள் கொடுப்பார் என்பது நம்பிக்கை. பிரார்த்தனை நிறைவேறிய பின், துளசியால் அர்ச்சனை செய்து பெருமாளை வழிபடுவது வழக்கம். தனிசந்நிதியில் பரிமள ரங்கநாயகி தாயார் அருள்பாலிக்கிறாள்.

நம் மனதையும், கண்ணையும் கவரும் அற்புதமான சிற்பங்கள்
இக்கோவில் சிற்பங்களும் பேரழகு நிறைந்ததாய் விளங்குகின்றன. கோவில் கோபுரத்தை தாண்டி கொடிமரம் தாண்டிய உடனேயே பெருமாளின் தசாவதாரச் சிற்பங்கள் நம்மை வரவேற்கின்றன.

மச்ச அவதாரம், கூர்ம அவதாரம், வராக அவதாரம், நரசிம்ம அவதாரம், வாமண அவதாரம், பரசுராம அவதாரம், ராம அவதாரம், பலராமர் அவதாரம், கிருஷ்ண அவதாரம், கல்கி அவதாரம் என அவதாரங்களின் அணிவகுப்பு. பெருமாளின் 10 அவதாரங்கள் நமக்கு உணர்த்துவது ஒரு உன்னத தாத்பர்யம். மீன் போன்ற சிறிய மச்ச வடிவத்தில் ஆரம்பித்து, அடுத்து சற்று பெரிய ஆமையாக கூர்ம வடிவத்தில், பின் அதனைவிட சற்று பெரிய பன்றி வடிவம் வராகமாய், பின்னர் மனிதனும் விலங்கும் சேர்ந்த அமைப்பு நரசிம்மராய், பிறகு சிறிய வடிவிலான வாமணனாக மனித வடிவம், பின்னர் காட்டுவாசி போல வாழ்ந்த பரசுராமன், அதன்பின் மனிதன் இத்தகைய பண்புகளுடன்தான் வாழவேண்டும் என்று உணர்த்திய ராம அவதாரம், பலம் பொருந்திய வடிவில் பாலராமராக, மனிதன் தனக்குள்ளேயே இறைவனைக் காணலாம் என்னும் தத்துவத்தை உணர்த்த எளிய மனிதப் பிறவி எடுத்து நம்மிடையே வாழ்ந்து அனைவருக்கும் நண்பராக விளங்கிய கண்ணன், அநியாயங்களை அழிக்க பிறவி எடுக்கப் போகும் கல்கி அவதாரம் என மனித குலத்தின் பரிணாம வளர்ச்சியை தசாவதாரத்தின் வழியாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார்கள்.
வாலியை மறைந்து நின்று ராமர் கொன்றது எத்தனை கேள்விகளை நம் மனத்துள் உண்டாக்கினாலும், தர்மத்தை நிலைநாட்ட சில விஷயங்களை செய்துதான் ஆகவேண்டும் என்பதை உணர்த்தும், ராமர் சுக்ரீவனுக்கு முடிசூட்டி வைக்கும் சிற்பம் அழகு.

தன்னை சீண்டுவதற்காக தனது வாலில் நெருப்பு வைத்தவர்களுக்கு பாடம் கற்பிக்க இலங்கைக்கு நெருப்பு வைத்த அனுமனது பிரமிக்க வைக்கும் சிற்பம். ஒவ்வொரு வினைக்கும் செயலுக்கும், எதிர் வினை கட்டாயம் உண்டு. அவை நல்லவையோ, தீயவையோ, என்பதை உணர்த்தும் சிற்பம்.

பிரிதிவிராஜன், சம்யுக்தையை சிறைபிடிப்பது போன்றதொரு சிற்பவடிவம்.

காண்போரது கண்ணையும், கருத்தையும் கவரும் கிருஷ்ணரின் காளிங்க நர்த்தனம்.

மூவுலகத்தையும் அளந்த பெருமான் மூன்றாவது அடியை எங்கு வைக்க எனக் கேட்க, மகாபலிச் சர்க்கரவர்த்தி தனது தலையின் மேல் மூன்றாவது அடியை வைத்துக் கொள்ளச் சொன்ன காட்சி கண்முன்னே.

ஸ்ரீதேவி, பூமாதேவி சமேதராய் காட்சி தரும் மகாவிஷ்ணு. ஐந்து தலை நாகத்தின் மேல் அமர்ந்த நிலை.

நம் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்ட கிருஷ்ணன், பாமா ருக்மணியுடன்.

சீதையை இலங்கையில் கண்டதற்கு சாட்சியாக, சீதா பிராட்டி தந்த கணையாழியை ராமரிடம் சேர்ப்பிக்கும் அன்பின் விசுவாசி அனுமன்.

உலகை காப்பவன் கண்ணன் என்றாலும், அவனைக் காப்பவள் தாயார் யசோதை தானே. பெற்ற பாசத்தைவிட வளர்த்த பாசம் பல ஆயிரம் மடங்கு பெரிது என்பதை உணர்த்தும் தாய் மகன் உறவு, கண்ணன் யசோதை உறவு. அவர்கள் பாசம் சிற்ப வடிவில்.

தன் புல்லாங்குழல் இசையால் ஆறறிவு மனிதர்களை மட்டுமன்றி, ஐந்தறிவு ஜீவன்களையும் தன்வசப் படுத்திய வேணுகோபாலனின் இன்னிசை நமக்குக் கேட்கிறது அந்த சிற்பத்தை பார்க்கும்போது.

குழந்தை வடிவில் கண்ணன் ஆலிலை மேலே.

இது போன்ற கோவில் தரிசனத்தில், சிற்பங்களை காணும்போது கற்பனை வளமும், ஸ்லோகங்களை சொல்லி பாடும் போது மொழி வளமும், கடவுளைக் காணும்போது மன வளமும், என திருக்கோவில் செல்வதற்கு ஆன்மிகம் என்ற ஒரு விஷயத்தை தாண்டி பல்வேறு சங்கதிகளை உள்ளடக்கியது திருக்கோவில் தரிசனம்.
பஞ்சரங்க தலம்
இத்தலம் பஞ்சரங்க தலங்களில் ஒன்றாகும். காவிரி பாயும் பரப்பின் கரையில் அரங்கநாதனின் கோவில்கள் அமைந்துள்ள நதித்தீவுகள் பஞ்சரங்க தலம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ரங்கம் என்றால் அரங்கம். (மண்டபம் / சபை).ஆதிரங்கம் (ரங்கநாத சுவாமி – ஸ்ரீரங்கபட்டணம் – கர்நாடக மாநிலம்), மத்தியரங்கம் (கஸ்தூரி ரங்கன் – ஸ்ரீரங்கம் – தமிழ்நாடு), அப்பால ரங்கம் – அப்பால ரங்கன் – அப்பக் குடத்தான் திருப்பேர் நகர் என்ற கோவிலடி – தமிழ்நாடு), சதுர்த்தரங்கம் – ஹேம ரங்கன் (ஆராவமுதன் சாரங்கபாணி கோவில், கும்பகோணம் தமிழ்நாடு) பஞ்சரங்கம் – பரிமள ரங்கன் (மருவினிய மைந்தன் பரிமள ரங்கநாதர் கோவில், திருஇந்தளூர், தமிழ்நாடு) ஆகியன பஞ்சரங்க தலங்கள் எனப்படும்.
திருஇந்தளூர் பரிமள ரங்கநாதன் கோவில் மாட வீதியில் மிகப் புராதனமான ஹயக்ரீவர் சந்நிதி அமைந்துள்ளது. இங்கு ஸ்வாமி தேசிகனும் லட்சுமி ஹயக்ரீவரும் காட்சி தருகிறார்கள்.
பெண் சாபம் தீர்க்கும் பெருமாள்
பிரார்த்தனை: பெண் பித்தால் தவறு செய்தவர்கள், பெண்களின் சாபத்துக்கு ஆளானவர்கள், பெண் வாரிசு பிறக்கவில்லையே என்று கவலைப்படுபவர்கள் இங்கு வந்து சாந்தி செய்தால் அவர்களது அனைத்துத் குறைகளும் விலகிவிடும். ஏகாதசி விரதம் துவக்க நினைப்பவர்கள் இத்தல பெருமாளை வழிபட்டு, துவக்கினால் வேண்டியது கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை. பிரார்த்தனை நிறைவேறியதும் துளசியால் அர்ச்சனை செய்து வழிபடுகின்றனர்.
சங்கீத மும்மூர்த்திகளுள் ஒருவரான முத்துசுவாமி தீட்சிதர் இந்தளூர் பெருமாள் மீது கீர்த்தனைகள் இயற்றியுள்ளார்.
திருமங்கையாழ்வார் 11 பாசுரங்கள் பாடியுள்ளார்.
பிரபந்தம்:
நும்மைத் தொழுதோம் நுந்தம் பணி செய்து இருக்கும் நும் அடியோம்இம்மைக்கு இன்பம் பெற்றோம் எந்தாய் இந்தளூரீரேஎம்மைக் கடிதாக் கருமம் அருளி யாவா வென்று இரங்கிநம்மை ஒரு கால் காட்டி நடந்தால் நாங்கள் உய்யோமே –4-9-1-
சிந்தை தன்னுள் நீங்காது இருந்த திருவே மருவினியமைந்தா அம் தண் ஆலி மாலே சோலை மழ களிறேநந்தா விளக்கின் சுடரே நறையூர் நின்ற நம்பீ என்எந்தாய் இந்தளூராய் அடியேற்கு இறையும் இரங்காயே–4-9-2-
பேசுகின்றது இதுவே வையம் ஈரடியால் அளந்தமூசி வண்டு முரலும் கண்ணி முடியீர் உம்மைக் காணும்ஆசை என்னும் கடலில் வீழ்ந்து இங்கு அயர்த்தோம் அயலாரும்ஏசுகின்ற்றது இதுவே காணும் இந்தளூரீரே-4-9-3-
ஆசை வழுவாது ஏத்தும் எமக்கு இங்கு இழுக்காயாய்த்து அடியோர்க்குத்தேசம் அறிய வுமக்கே ஆளாய்த் திரிகின்றோமுக்குக்காசின் ஒளியில் திகழும் வண்ணம் காட்டீர் எம்பெருமான்வாசி வல்லீர் இந்தளூரீர் வாழ்ந்தே போம் நீரே -4-9-4-
தீ எம்பெருமான் நீர் எம்பெருமான் திசையும் இரு நிலனுமாய்எம்பெருமானாகி நின்றால் அடியோம் காணோமால்தாய் எம்பெருமான் தந்தை தந்தையாவீர் அடியோமுக்கேஎம்பெருமான் அல்லீரோ நீர் இந்தளூரீரே -4-9-5-
சொல்லாது ஒழிய கில்லேன் அறிந்த சொல்லில் நும் அடியார்எல்லாரோடும் ஒக்க எண்ணி இருந்தீர் அடியேனைநல்லார் அறிவீர் தீயார் அறிவீர் நமக்கு இவ் உலகத்துஎல்லாம் அறிவீர் ஈதே அறியீர் இந்தளூரீரே –4-9-6-
மாட்டீர் ஆனீர் பணி நீர் கொள்ள வெம்மைப் பணி யறியாவீட்டீர் இதனை வேறே சொன்னோம் இந்தளூரீரேகாட்டீர் ஆனீர் நுந்தம் அடிக்கள் காட்டில் உமக்கு இந்தநாட்டே வந்து தொண்டரான நாங்கள் உய்யோமே -4-9-7-
முன்னை வண்ணம் பாலின் வண்ணம் முழுதும் நிலை நின்றபின்னை வண்ணம் கொண்டல் வண்ணம் வண்ணம் எண்ணும் கால்பொன்னின் வண்ணம் மணியின் வண்ணம் புரையும் திருமேனிஇன்ன வண்ணம் என்று காட்டீர் இந்தளூரீரே –4-9-8-
எந்தை தந்தை தம்மான் என்று எமர் ஏழு அளவும்வந்து நின்ற தொண்டரோர்க்கே வாசி வல்லீரால்சிந்தை தன்னுள் முந்தி நிற்றீர் சிறிதும் திருமேனிஇந்த வண்ணம் என்று காட்டீர் இந்தளூரீரே -4-9-9-
ஏரார் பொழில் சூழ் இந்தளூரில் எந்தை பெருமானைக்காரார் புறவில் மங்கை வேந்தன் கலியன் ஒலி செய்தசீரார் இன் சொல் மாலை கற்றுத் திரிவார் உலகத்துஆராரவரே யமரர்க்கு என்றும் அமரர் ஆவாரே -4-9-10-
அன்ன வுருவி னரியை திரு மெய்யத்து இன்னமுத வெள்ளத்தை இந்தளூ ரந்தணனை –பெரிய திருமடல் – 126

Thiruindalur Parimala Ranganathar Temple Festivals
திருவிழாக்கள்: சித்திரை மாதப் பிறப்பில் பெருமாள் வீதி புறப்பாடு. ஆடி மாதம் ஆண்டாள் ஆடிப் பூர உற்சவம் பத்து நாள். ஆவணியில் ஐந்து நாட்கள் கண்ணன் புறப்பாடு. புரட்டாசி மாதம் தாயாருக்கு நவராத்திரி உற்சவம். ஐப்பசியில் பத்து நாட்கள் துலா பிரம்மோற்சவம். மார்கழியில் இருபது நாட்கள் வைகுண்ட ஏகாதசி உற்சவம். தை முதல் நாள் சங்கராந்தி உற்சவம். பங்குனி மாதம் பத்து நாட்கள் பிரம்மோற்சவம் சிறப்பாக கொண்டாடப்படும்.
இந்த ஊரில் கொண்டப்படும் கடைமுழுக்கு மிகவும் சிறப்பானது, ஐப்பசி மாதம் கடைசி நாளில் மயிலாடுதுறையில் உள்ள சிவாவிஷ்ணு கோவில் தெய்வங்கள் காவிரி ஆற்றங்கரையில் எழுந்தருளி தீர்த்தவாரி நடைபெறும். பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் காவேரியில் நீராடுவர்.
Thiruindalur Temple Timings
கோவில் திறக்கும் நேரம்: திருஇந்தளூர் அருள்மிகு பரிமள ரங்கநாதர் கோவில் காலை 06:30 மணி முதல் 11:30 மணி வரையிலும், மாலை 05:00 மணி முதல் இரவு 08:30 மணி வரையிலும் திறந்திருக்கும்.
அமைவிடம்: மயிலாடுதுறை பேருந்து நிலையத்திலிருந்து மாப்படுகை சாலையில் 2 கி.மீ. தொலைவில் பரிமள ரங்கநாதர் திருக்கோவில் உள்ளது. பேருந்து வசதிகள் உள்ளன.
Thiruindalur Parimala Ranganathar Temple Address
அருள்மிகு பரிமள ரங்கநாதர் திருக்கோவில்,திருஇந்தளூர் – 609 003மயிலாடுதுறை மாவட்டம்
Thiruindalur Parimala Ranganathar Temple Contact Number: + 91-4364223330