வாஸ்து வரைதல்

வீட்டின் வடிவமைப்பிற்கான வாஸ்து | வாஸ்து வீட்டுத் திட்டம் | வீட்டுத் திட்டத்திற்கான வாஸ்து

( We are Partnered With GAGA Homes, Chennai)

ஒவ்வொருவரும் தங்கள் வீடு வாஸ்து சாஸ்திரப்படி கட்டப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். இன்று வாஸ்து விதிகளை மீறி யாரும் வீடு கட்டுவதில்லை. வாஸ்து படி சொந்த வீடு கட்ட நினைப்பவர்களுக்காக இந்த பதிவை எழுதுகிறேன். இந்தக் கட்டுரையில், “வாஸ்து வீட்டுத் திட்டங்களை எவ்வாறு உருவாக்குவது மற்றும் வீட்டுத் திட்டங்களுக்கான வாஸ்துவை எவ்வாறு சரிபார்ப்பது” என்பதைப் பற்றி படிப்படியாக அவர்களுக்கு வழிகாட்ட முயற்சிப்பேன். உண்மையில், வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி ஒரு வீட்டை வடிவமைப்பது அல்லது திட்டமிடுவது மிகவும் கடினம். நான் ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் மற்றும் ஒரு வாஸ்து ஆலோசகர் நீண்ட காலமாக வாஸ்து பயிற்சி செய்து வருகிறேன். நான் பல வாஸ்து வீட்டுத் திட்டங்களை வடிவமைத்துள்ளேன். அந்த அனுபவத்திலிருந்து, உங்கள் வீட்டு வாஸ்து திட்டங்களை எப்படி படிப்படியாக வடிவமைக்கலாம் அல்லது சரிபார்க்கலாம் என்பதை மிகத் தெளிவாக விளக்க முயற்சிக்கிறேன். வாஸ்து வீட்டுத் திட்டம் (வாஸ்து வீட்டுத் திட்டத்தை உருவாக்க தேவையான திறன்கள் / அறிவு தேவை. துல்லியமான திசை மற்றும் அளவீடு ஆகியவை சரியான வீட்டின் வரைபடத்திற்கான முதன்மைத் தேவைகள்) வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி வீட்டின் வடிவமைப்பை உருவாக்க, இந்திய வாஸ்து வித்யா மற்றும் பொறியியல் வடிவவியலில் போதுமான திறன்கள் இருப்பது அவசியம். வாஸ்து வீட்டைத் திட்டமிடுவதற்கு நீங்கள் ஒரு கட்டிடக் கலைஞராகவோ அல்லது சிவில் இன்ஜினியராகவோ இருக்க வேண்டும் என்பதல்ல. பொறியியல் வடிவவியலில் உங்களுக்கு சரியான அறிவு இருந்தால், வாஸ்து படி வீட்டுத் திட்டத்தை உருவாக்கலாம். பொறியியல் வடிவியல் 1. அளவு (உண்மையான அளவு மற்றும் குறைக்கப்பட்ட அளவு) 2. நேரியல் அளவீடு. (மெட்ரிக் டேப் மூலம்) 3. கோண அளவீடு (காந்த திசைகாட்டி மூலம்) 4. வரைவிற்கான வடிவியல். 5. வரைதல் மற்றும் அளவீட்டு அலகு. வீட்டின் வடிவமைப்பிற்கான வாஸ்து சாஸ்திர கொள்கைகள் (வீட்டு திட்டத்திற்கான வாஸ்து) இந்திய வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் வடிவமைப்பு கோட்பாடுகள், தளவமைப்பு, அளவீடுகள், தரை தயாரிப்பு, விண்வெளி ஏற்பாடு மற்றும் திட்டமிடல் மற்றும் இடஞ்சார்ந்த வடிவியல் பற்றிய விரிவான விளக்கங்கள் உள்ளன. வீட்டுத் திட்டத்திற்கான வாஸ்து படிகளுக்கு இதை டிகோட் செய்யலாம். இப்போது, நவீன வீட்டை வடிவமைக்க இந்த பண்டைய கட்டிடக்கலை அறிவியலை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? வாஸ்து வீட்டுத் திட்டத்தை உருவாக்கும் முன், வாஸ்து வித்யாவின் பின்வரும் கொள்கைகளை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். 1. தளத் தேர்வு மற்றும் தளத்தின் அளவீடுகள்: எந்தவொரு கட்டிடத்திற்கும் நிலம் இன்றியமையாத தேவையாகும், மேலும் அதைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி, சதுர மற்றும் செவ்வக வடிவங்கள் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது, அதே சமயம் முக்கோண, பலகோண மற்றும் பிற ஒற்றைப்படை வடிவங்கள் அசுபமானவை. குறைந்த மண் அடர்த்தி கொண்ட நிலம் வீட்டிற்கு விரும்பத்தக்கது. வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி, வீட்டு வடிவமைப்பைத் தொடங்குவதற்கு முன் உண்மையான பரிமாணமும் திசையும் முக்கியத் தேவைகளாகும். ஒரு பொதுவான சதித்திட்டத்தின் ஒவ்வொரு பக்கமும் சரியாக அளவிடும் ஒரு படம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதிக துல்லியத்திற்கு, எந்த மூலைவிட்ட அல்லது மூலை அளவீடுகளும் அவசியம். 2. திசையை தீர்மானித்தல்: வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி, ஒரு கட்டிடத்தைத் திட்டமிடுவதற்கான சரியான திசையை அறிந்து கொள்வது அவசியம். பண்டைய நாட்களில் கிழக்கு-மேற்குக் கோட்டைத் தீர்மானிக்க க்னோமோன் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஒரு கூம்பு தரையில் அமர்ந்து நாள் முழுவதும் அதன் நிழலைக் கவனித்து உண்மையான கிழக்கு-மேற்கு கோட்டைத் தீர்மானிக்கிறது. இன்று நம்மிடம் ஒரு காந்த திசைகாட்டி உள்ளது, மேலும் வடக்கு திசையை எளிதில் கண்டுபிடிக்கலாம். ஆனால் வாஸ்து திசை எப்போதும் காந்த வடக்கைப் போல் இருக்காது. இது இடத்திற்கு இடம் வேறுபடலாம். காந்த திசைகாட்டி ஊசி பெரும்பாலும் மின்சார வரி, இரும்பு போன்றவற்றால் ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும். எனவே காந்த திசைகாட்டியைப் பயன்படுத்தும் போது நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். 3. 32 முக்கிய நுழைவாயில்களின் விளைவுகள்: வாஸ்து திட்டத்திற்கு முக்கிய நுழைவாயிலின் இடம் குறிப்பிடத்தக்கது. நான்கு பக்கங்களிலும் மொத்தம் 32 நுழைவாயில்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் எட்டு முக்கிய நுழைவாயில்கள். வாஸ்து வீட்டு வடிவமைப்பிற்கு, 32 நுழைவாயில்களில் 9 (ஒன்பது) கதவுகள் மட்டுமே மங்களகரமானவை. க்கு வடக்கு நோக்கிய வீட்டின் திட்டம் , சோமா, பல்லாட் மற்றும் முக்ய பாதம் ஆகியவை மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. ஜெயந்த் மற்றும் மகேந்திர பாதம் அவர்களுக்கு உகந்தது கிழக்கு நோக்கிய வீட்டின் திட்டம் . விட்டதா மற்றும் க்ரிஹகத் என்பது தெற்கில் உள்ள இரண்டு பாதங்கள், இது மங்களகரமானதாக கருதப்படுகிறது தெற்கு நோக்கிய வீட்டின் திட்டம் . மேற்குப் பக்கத்தில், புஷாதந்த் மற்றும் சுக்ரீவ் என்ற இரண்டு பாதங்கள் நல்ல நுழைவாயில்கள் மேற்கு நோக்கிய வீட்டுத் திட்டம் , வருண் பாதம் மேற்கு நோக்கிய சொத்துக்கு ஒரு நல்ல கதவு இடமாகவும் கருதப்படுகிறது. 32 எண்களின் பிரதான நுழைவாயிலின் கணக்கீடு: மொத்தப் பட்டம் = 360 மொத்தப் பக்கங்கள் = 4 (கிழக்கு, தெற்கு, மேற்கு, வடக்கு ) மொத்த நுழைவு = 32 ஒவ்வொரு பக்கமும் = 360 / 4 = 90 டிகிரி. ஒவ்வொரு பக்க நுழைவு = 32/4 = 8 எண்கள். ஒவ்வொரு நுழைவு அளவீடும் : 90/8 = 11.25 டிகிரி. 4. வாஸ்து புருஷ மண்டலம் வார்ப்பது வாஸ்து புருஷ மண்டலத்தை வார்ப்பது வாஸ்து திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பிற்கான முக்கிய படிகளில் ஒன்றாகும். அனைத்து வாஸ்து உரையும் ஒரு வாஸ்து இடத்தில் (I. E Plot) தெய்வத்தின் வரைகலைப் பிரதிநிதித்துவத்தைக் குறிப்பிடுகிறது. நாற்பத்தைந்து கண்ணுக்கு தெரியாத ஆற்றல் புலங்கள் உங்கள் வாஸ்து இடத்தின் வெவ்வேறு பகுதியில் விநியோகிக்கப்படுகின்றன. சதித்திட்டத்தில் வாஸ்து புருஷ மண்டலத்தை போதுமான அளவில் பொருத்திய பின்னரே வடிவமைப்பு செய்யப்பட வேண்டும். வாஸ்து புருஷ மண்டலம் என்பது வாஸ்து திட்டங்கள் மற்றும் வடிவமைப்பின் முதன்மை கட்டமாகும். 5. 16 மண்டலங்கள் (விஸ்வகர்மா பிரகாஷ் படி) வாஸ்து வீட்டைத் திட்டமிடுவதற்கு, 16 மண்டலங்களைத் தீர்மானிப்பது இன்றியமையாத படியாகும். இந்தப் படி முழு கட்டமைப்பையும் 16 (பதினாறு) சம கோணப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கிறது. ஒவ்வொரு மண்டலத்திற்கும் அதன் பண்புகள் மற்றும் விளைவு உள்ளது. படுக்கையறைகள், கழிப்பறைகள், படிக்கட்டுகள், சமையலறை, சாப்பாட்டு அறை, அறை, வாழ்க்கை அறை மற்றும் உட்புறம் ஆகியவை 16 மண்டலங்களைப் பொறுத்தது. 16 மண்டலங்களின் கருத்து விஸ்வகர்மா பிரகாஷ் புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. 16 மண்டலங்களின் கணக்கீடு:- துருவ முறையில் முழுப் பகுதியும் 360 டிகிரிக்கு கீழ் உள்ளது. கட்டப்பட்ட பகுதியை 16 (பதினாறு கோணப் பிரிவுகள்) [அதாவது 360/16 = 22.5 டிகிரி] வகுத்தால், 16 மண்டலங்கள் உருவாகும். 6. வாஸ்து திட்டம் மற்றும் வடிவமைப்பிற்கான ஆயடி கணக்கீடு. நீளம் மற்றும் அகல விகிதத்தை (கட்டப்பட்ட பகுதி) தீர்மானிக்க, அயாதி புள்ளிகள் (ஆயா, வர், அன்ஷா, திரவிய, வியாயா, நட்சத்திரம், திதி, யோகம், ஆயு) சரிபார்க்க வேண்டும். பின்வரும் படம் விஸ்வகர்மா பிரகாஷிடமிருந்து பெறப்பட்ட ஒன்பது ஆயடி கணக்கீடுகளைக் காட்டுகிறது. இந்திய வீட்டு வடிவமைப்பிற்கான நிலையான அறை அளவு ஒவ்வொரு கனவு இல்லமும் அனைத்து அத்தியாவசிய தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு கட்டிடத்தின் அடிப்படைத் தேவை, அனைத்து உட்புறங்களுக்கும் இடமளித்து, அதைச் செயல்பட வைப்பதற்காக குடியிருப்பவரின் சுழற்சி. ஒரு அறையின் அளவு அறையின் செயல்பாடு மற்றும் அதன் தளபாடங்களைப் பொறுத்தது. வாஸ்து திட்டமிடலுக்கு, அறைகளின் நிலையான அளவை அறிந்து கொள்வது அவசியம். வழக்கமான அறை அளவுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. படுக்கை அறை – படுக்கையறையின் நிலையான அளவு 3000 மிமீ x 3600 மிமீ (10 அடி x 12 அடி) முதல் 3600 மிமீ x 4800 மிமீ (14 அடி x 16 அடி) வரை இருக்கலாம். சமையலறை – சமையலறையின் நிலையான அளவு 2100 மிமீ x 3000 மிமீ (7 அடி x 10 அடி) முதல் 3000 மிமீ x 3600 மிமீ (10 அடி x 12 அடி) வரை இருக்கலாம். கழிப்பறை மற்றும் குளியலறை – நிலையான அளவு (ஒருங்கிணைந்ததற்கு) குறைந்தபட்சம் 1200 மிமீ x 2100 மிமீ (4 அடி x 7 அடி) இலிருந்து மாறுபடலாம் வாழ்க்கை அறை – அளவு 3600 மிமீ x 4200 மிமீ (12 அடி x 14 அடி) முதல் 4200 மிமீ x 4800 மிமீ (14 அடி x 12 அடி) வரை மாறுபடும். சாப்பாட்டு அறை – சாப்பாட்டு அறையின் குறைந்தபட்ச அளவு 3000 மிமீ x 2400 மிமீ. வாஸ்துவுடன் வடக்கு நோக்கிய வீட்டுத் திட்டம். வாஸ்துவுடன் கிழக்கு நோக்கிய வீட்டுத் திட்டம். வாஸ்துவுடன் தெற்கு நோக்கிய வீட்டுத் திட்டம். வாஸ்துவுடன் மேற்கு நோக்கிய வீட்டுத் திட்டங்கள். வீட்டுத் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பிற்கான வாஸ்து குறிப்புகள் (செய்ய வேண்டியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவை) 1. படுக்கையறைக்கான வாஸ்து குறிப்புகள்: வாஸ்து வீட்டின் வரைபடத்திற்கு மாஸ்டர் படுக்கையறையின் மங்களகரமான இடம் மிகவும் முக்கியமானது. தென்மேற்கு, மேற்கு, தென்மேற்கு மேற்கு, வடக்கு மற்றும் வடமேற்கு ஆகியவை படுக்கையறைகளைத் திட்டமிடுவதற்கான நல்ல நிலைகளாகும். உறங்கும் போது வடக்கு திசையை நோக்கி செல்ல வேண்டாம். 2. சமையலறைக்கான வாஸ்து குறிப்புகள்: தென்கிழக்கு (அக்னி கோன்) வாஸ்து வரைபடத்திற்கு விரும்பத்தக்க இடமாகும். ஆனால் பயன்பாட்டு வாஸ்து வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி தெற்கு-தென்-கிழக்கு, மேற்கு மற்றும் வடமேற்கு போன்றவற்றையும் பரிந்துரைக்கிறது. சமையலறையை வடக்கு, வடகிழக்கு அல்லது கிழக்கு திசையில் வைக்காதீர்கள். 3. வாழ்க்கை அறைக்கான வாஸ்து: பெரும்பாலான செயல்பாடு வாழ்க்கை அறையில் செய்யப்படுகிறது. குடும்ப பொழுதுபோக்கு, சமூகக் கூட்டங்கள், ஒரு வாழ்க்கை அறையால் உருவாக்கப்பட்ட முதல் எண்ணம். ஒரு வாழ்க்கை அறை ஒழுங்கீனம் இல்லாததாகவும், ஈர்க்கக்கூடியதாகவும், நல்ல நிறமும் வெளிச்சமும் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். ஒரு வாழ்க்கை அறையின் நிலை வீட்டின் முகம் மற்றும் இடத்தின் ஏற்பாட்டைப் பொறுத்தது. 4. படிக்கட்டுக்கான வாஸ்து: அப்ளைடுவாஸ்து வழக்கு ஆய்வின்படி, வடகிழக்கு மண்டலத்தைத் தவிர மற்ற 16 மண்டலங்களுக்கும் படிக்கட்டுகள் மங்களகரமானவை. படிக்கட்டுகளை வைப்பது குறித்து மக்களுக்கு சில தவறான கருத்துகள் உள்ளன, படிக்கட்டுகள் கனமாக உள்ளது, மேலும் பல வாஸ்து வடிவமைப்பாளர்கள் அவற்றை தெற்கு, தென்மேற்கு மற்றும் மேற்கு மண்டலத்தில் வைக்கின்றனர். 5. பூஜை அறைக்கான வாஸ்து: பூஜை அறையின் மிகவும் விரும்பத்தக்க இடம் வடக்கு-கிழக்கு (ஈஷான்) மண்டலம். ஒரு வாஸ்து வடிவமைப்பாளரும் ஒரு வீட்டின் மேற்கு மண்டலத்தில் பூஜை அறையை வைக்கலாம். 6. சாப்பாட்டு அறைக்கான வாஸ்து குறிப்புகள்: சாப்பாட்டு அறை மேற்கு, கிழக்கு மற்றும் தெற்கு திசைகளில் சிறந்தது. சாப்பாட்டு அறைக்கும் சமையலறைக்கும் இடையிலான தூரம் குறைந்தபட்சமாக இருக்க வேண்டும். 7. கழிப்பறைகள் மற்றும் குளியலறைகளுக்கான வாஸ்து குறிப்புகள்: கழிப்பறைகள் மற்றும் குளியலறைகள் இஷான் (வடகிழக்கு) மண்டலம் கட்டுவதை தவிர்க்கவும். WNW, SSW மற்றும் ESE ஆகியவை கழிப்பறைகளை வைப்பதற்கு நல்ல நிலையில் உள்ளன. வடகிழக்கு கிழக்கு, கிழக்கு குளியலறை கட்ட நல்லது (சிறுநீரகங்கள் இல்லை).  
Scroll to Top