வழிபாடு

வழிபாடு

Aadi Masam Koozh in Tamil

Aadi Masam Koozh in Tamil தமிழ்நாட்டில் உள்ள…

Thoppukaranam in Tamil – How to…

Thoppukaranam in Tamil பிள்ளையாருக்கு தோப்புக்கரணம் போடுகிறோம்! எதற்காக…

சிவாலய ஓட்டம் – Sivalaya Ottam Story,…

Sivalaya Ottam ? சைவ-வைணவ ஒற்றுமையை வலியுறுத்தும் வகையில் குமரியில்…

கணபதி ஹோமம் – Ganapathi Homam in…

Ganapathi Homam in Tamil கணபதி ஹோமம் கணபதி…

Sivalingam Saatchi Sonna Kathai – சிவலிங்கம்…

Sivalingam Saatchi Sonna Kathai அந்தக் காலத்தில் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தை…

Ashtavakra Gita in Tamil – அஷ்டாவக்ர…

Ashtavakra Gita in Tamil நன்றி: வெ நாராயணமூர்த்தி (கட்டுரையாளர்…

காமாக்னியை அழிக்கும் ஞானாக்னி – Jnanagni destroys…

Jnanagni Destroys Kamagni in Tamil நன்றி: வெ நாராயணமூர்த்தி…

Only Spiritual Ethics can Protect Young…

Only Spiritual Ethics can Protect the New…

பிருகு உணர்ந்த உண்மை – Sage Bhrigu…

Sage Bhrigu Perceived Truth ப்ரிகு உணர்ந்த உண்மை…