ஸ்தோத்திரம்

பணக்கஷ்டம் நீங்க மந்திரம் | Pana kastam neenga manthiram