இலவச திருமண பொருத்தம்-துலாம்

துலாம்
ராசி

சித்திரை நட்சத்திரம்
பெண்களுக்கு பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் (👩) பொருத்தம் ஆண்களுக்கு பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் (👨)
9
திருவோணம் 8 விசாகம், அனுஷம், பூராடம், திருவோணம், பூரட்டாதி (கும்பம்)
திருவாதிரை, புனைபூசம் (மிதுனம்), ஆயில்யம், மகம், விசாகம் (துலாம்) 7 திருவாதிரை, புனர்பூசம், பூரம்
புனர்பூசம் (கடகம்), மூலம் 6 ஆயில்யம், மூலம்
தவிர்க்க வேண்டிய ராசிகள் : மீனம், ரிஷபம்
     
சுவாதி நட்சத்திரம்
பெண்களுக்கு பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் (👩) பொருத்தம் ஆண்களுக்கு பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் (👨)
உத்திரம் (கன்னி) 9 கார்த்திகை (மேஷம்), உத்திராடம் (மகரம்)
பரணி, மிருகசீரிஷம் (மிதுனம்), புனர்பூசம் (மிதுனம்), ஆயில்யம் 8 அனுஷம், கேட்டை, உத்திராடம் (தனுசு)
கார்த்திகை (மேஷம்), புனர்பூசம் (கடகம்), பூரம், உத்திரம் (சிம்மம்), கேட்டை, உத்திராடம் (மகரம்) 7 பரணி, மிருகசீரிஷம் (மிதுனம்), புனர்பூசம், பூசம், உத்திரம், மூலம்
பூசம், மகம், பூராடம், உத்திராடம் (தனுசு) 6 பூராடம், மகம், ஆயில்யம்
தவிர்க்க வேண்டிய ராசிகள் : மீனம், ரிஷபம்
     
விசாகம் நட்சத்திரம்
பெண்களுக்கு பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் (👩) பொருத்தம் ஆண்களுக்கு பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் (👨)
சித்திரை (கன்னி) 9 திருவோணம்
மிருகசீரிஷம் (மிதுனம்), மகம், சித்திரை (துலாம்), அவிட்டம் (மகரம்) 8
மூலம், திருவோணம், அவிட்டம் (கும்பம்), திருவாதிரை 7 மிருகாய்சிரிஷாம் (மிதுனம்), திருவாதிரை, ஆயில்யம், சித்திரை (துலாம்), மூலம், பூராடம், அவிட்டம்
ஆயில்யம் 6 மகம், பூரம்
தவிர்க்க வேண்டிய ராசிகள் : மீனம், ரிஷபம்

இது பொது கணிப்பு ஆகும்.
துல்லியமான கணிப்பை பெற
கீழே தேர்ந்தெடுக்கவும்

Scroll to Top