கன்னி ராசி கல் / GEM STONE

ராசி மோதிரம் + நட்சத்திர மோதிரம் + நவரத்தின மோதிரம்
(என, மொத்தமாகவோ தனி தனியாகவோ அணியலாம்)

குறிப்பு : ராசி/ரத்தினக்கற்களை கை விரலில் மோதிரமாக அணிவது சிறப்பு. எந்த விரலில் அணியவேண்டும், எப்படி அணியவேண்டும் என்ற விவரங்கள் கீழே வீடியோ மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விரலில் அணியமுடியாத நிலையில் நீங்கள் கழுத்து அல்லது கைகளில் அணியலாம், நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்கவேண்டியது ராசி/இரத்தின கற்களின் ஒரு பக்கம் சூரியன் படவேண்டும், மரு பக்கம் உங்கள் உடல் மீது பட வேண்டும்….

கன்னி ராசி

நவரத்தின
மோதிரம்

வெள்ளி மோதிரம் அதன் சாத்தியமான ஆரோக்கிய நன்மைகளுக்காக நீண்ட காலமாக மதிப்பிடப்படுகிறது. அதன் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பண்புகள் நோய்த்தொற்றுகள் பரவுவதைத் தடுக்க உதவுகிறது, அதே நேரத்தில் அதன் குளிரூட்டும் விளைவு வீக்கத்தைக் குறைக்கும். வெள்ளி மோதிரம் அணிவது அமைதி மற்றும் ஸ்திரத்தன்மை உணர்வை வளர்ப்பதன் மூலம் உணர்ச்சி நல்வாழ்வை மேம்படுத்துவதாகவும் நம்பப்படுகிறது.

இது பொது கணிப்பு ஆகும்.
துல்லியமான கணிப்பை பெற
கீழே தேர்ந்தெடுக்கவும்

Scroll to Top