நிஃப்டி கணிப்பு : வங்கி – ஆன் டிப்ஸ் | நிஃப்டி வரம்பு 22300 முதல் 22500 வரை

 

Qries

தினசரி முன்னறிவிப்பு – பங்குச் சந்தை – ஏப்ரல் 23, 2024

வங்கி – டிப்ஸ் மூலம் | நிஃப்டி வரம்பு 22300 முதல் 22500 வரை

மேல் வாய்ப்புகளைத் தேடுங்கள்

வியாழனுடன் புதன் சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய் மற்றும் கேது ஆகியோரால் நன்கு ஆதரிக்கப்படும் நாளை வழிநடத்துகிறது. சந்தைக்கான அறிகுறிகள் சிறப்பாக இருக்கும் மற்றும் நிஃப்டி நிலைகளுக்கு 22425 ஆக இருக்கலாம். வெளிநாட்டு குறிப்புகளும் ஆதரவாக இருக்கலாம், இது மேலும் இயக்கங்களை கொடுக்கலாம். முக்கியமாக, வெளிநாட்டுக் குறிகளின் அதிபதி சனியுடன் இணைந்து விலகிவிட்டார். இது ஆதரவளிக்க முயற்சி செய்யலாம், ஆனால் ராகுவுடன் இணைந்திருப்பது புவி-அரசியல் மற்றும் உளவு தொடர்பான செயல்பாடுகள் தொடர்பான சில எதிர்பாராத நிகழ்வுகளைத் தரக்கூடும்.

விளைவு சார்ந்த தாக்கங்கள் சந்தையில் காணப்படலாம். செய்திகளின் அடிப்படையில் நிதி நிறுவனங்களில் கவனமாக இருப்பது நல்லது.

ஷேர் மார்க்கெட்டின் பிரபு வரும் நாட்களில் நேரடியாகப் பரிமாற்றம் செய்யத் தயாராகி வருகிறார். எனவே, நீச்ச ராசியில் இருப்பதால், பங்குச் சந்தையின் நிலைகளை வைத்திருப்பது மற்றும் சந்தைக்கு ஆதரவு அளிக்கிறது. இது வரும் காலத்தில் சாமானியர்களின் அணுகுமுறையையும் சிந்தனைகளையும் மாற்றக்கூடும். பொதுமக்களின் அணுகுமுறை ஆச்சரியமாக இருக்கலாம், இது வரவிருக்கும் காலத்தில் இந்தியாவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம் (வாய்ப்புகள் – செவ்வாய் மற்றும் ராகு இணைந்து மற்றும் இந்தியாவின் ஜாதகத்தின் லக்னாதிபதியின் இணைப்பு).

ஏனெனில், கடந்த இரண்டு வேலை நாட்களிலிருந்து சந்தை நேர்மறையான வேகத்தைக் கொண்டுள்ளது. எஃப்ஐஐகள் மற்றும் டிஐஐகளின் இயக்கங்களைக் கண்காணிக்கவும். நிஃப்டியின் 22300 மற்றும் 22500 இல் வாய்ப்புகளைத் தேடுவது நல்லது.

அதிகபட்ச பிரிவுகள் செயலில் இருக்கலாம். ஒவ்வொரு பிரிவையும் குறிப்பது புத்திசாலித்தனமாக இருக்காது.

நிஃப்டி 22300 முதல் 22500 வரை இருக்கும். 22250ல் ஸ்டாப்லாஸ் சிறப்பாக இருக்கும்.

இந்திய நாணயம்

இந்திய ரூபாய் ஒரு அமெரிக்க டாலருக்கு 82.80 முதல் 83.60 வரை வர்த்தகம் செய்யலாம்.

எங்களது கணிப்பை உடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கவும்
Telegram : https://teelgram.me/gagashare
Youtube : https://youtube.com/gagashare
Website : https://mrgaga.in/share
Facbeook : https://facebook.com/gagashareindia

Follow Us:
https://facebook.com/nithyasubamin
https://nithyasubam.in

** முதலீடு அல்லது வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன், தொழில்நுட்ப அம்சங்களையும் சரிபார்க்கவும், இது கிரக இயக்கங்களின் அடிப்படையிலான வாசிப்பு.

 

Qries

 

Scroll to Top