02/05/24 நிஃப்டி கணிப்பு : நிஃப்டி 22750 | கீழே வாங்கவும்

Qries

தினசரி முன்னறிவிப்பு – பங்குச் சந்தை – மே 2, 2024

நிஃப்டி 22750 | டிப்ஸில் வாங்கவும்

நிலையற்ற தன்மை குறியீட்டு எண்ணைக் கண்காணிக்கவும்

சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய், வியாழன், சனி, சுக்கிரன் மற்றும் கேது ஆகியோரின் ஆதரவுடன் புதன் நாளை வழிநடத்துகிறது. முழு ஜாதகமும் செயலில் உள்ளது மற்றும் அனைத்து கிரகங்களும் நேரடியாக செயல்படுகின்றன என்பதற்கான அறிகுறிகள் தெளிவாக உள்ளன. முழு பிரிவுகளுக்கான இயக்கங்களுக்கான அறிகுறிகள், இது வரவிருக்கும் காலத்தில் மேல் நிலைகளுக்கு கட்டாயப்படுத்தலாம். உள்ளூர் அரசியல் காரணங்களுடன் வெளிநாட்டு குறிப்புகளும் ஆதரவாக இருக்கலாம். ஜாதகத்தின் லக்னத்தில் வியாழன் சஞ்சரித்துள்ளார். லாப இழப்பு தொடர்பான திடீர் நிகழ்வுகள் ஒரு வருடத்தில் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது உள்ளூர் அரசியல் கூட்டாண்மைகளையும் பாதிக்கலாம்.

அரசு நிறுவனங்கள் சில ஆச்சரியமான முடிவுகளை அறிவிக்கலாம். இது வரும் காலங்களில் சந்தையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம். அப்போதும் கூட, முந்தைய முடிவின் மேல் பக்கத்தில் நிஃப்டிக்கு மார்க்கெட் மேலும் 150 புள்ளிகளை எதிர்பார்க்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். அதாவது குறைந்த மட்டத்தில் இருந்து வாங்குவதைக் காணலாம்.

சாமானியர்கள் MFகள், SIP களில் முதலீடு செய்கிறார்கள், இது சந்தையில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. எனவே, அரசியல் உதா-படக் இருந்தாலும், இந்த சந்தைக்கு சிறந்த வாய்ப்புகள் இருக்கலாம்.

அதிகாரப்பூர்வ செய்திகள் இருப்பதால், வங்கித் துறைகளைப் பாருங்கள். இது சந்தையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம். பகலில் கலவையான தாக்கத்தை காணலாம்.

ஏறக்குறைய அனைத்து பிரிவுகளும் அசைவுகளைக் காட்டலாம். ஆட்டோமொபைல், தளவாடங்கள், போக்குவரத்து (அனைத்து மேற்பரப்புகள்), பயணங்கள் மற்றும் சுற்றுலா, சாமான்கள் தொடர்பான பிரிவுகள், பாதுகாப்பு, உலோகங்கள், மின்சாரம் மற்றும் மின்னணுவியல், தகவல் தொடர்பு கருவிகள், பெட்ரோலியம் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்கள், எண்ணெய் ஆய்வு, விவசாயம், காப்பீடு, கப்பல் போக்குவரத்து ஆகியவற்றைக் கண்காணிக்கவும். மற்றும் தொடர்புடைய பிரிவுகள், இரசாயனங்கள், பருத்தி மற்றும் பல செயலில் இருக்கும்.

கச்சா எண்ணெய் 80-85 அமெரிக்க டாலராக இருக்கலாம். நிஃப்டி 22750ஐத் தேடலாம். கலப்பு அசைவுகள் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை.

இந்திய நாணயம்

இந்திய ரூபாய் ஒரு அமெரிக்க டாலருக்கு 82.90 முதல் 83.70 வரை வர்த்தகம் செய்யலாம்.

எங்களது கணிப்பை உடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கவும்
Telegram : https://teelgram.me/gagashare
Youtube : https://youtube.com/gagashare
Website : https://mrgaga.in/share
Facbeook : https://facebook.com/gagashareindia

Follow Us:
https://facebook.com/nithyasubamin
https://nithyasubam.in

** முதலீடு அல்லது வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன், தொழில்நுட்ப அம்சங்களையும் சரிபார்க்கவும், இது கிரக இயக்கங்களின் அடிப்படையிலான வாசிப்பு.

Qries

 

Scroll to Top