2024-05-13 07:47:35 நிஃப்டி கணிப்பு : 22125 மற்றும் 21900 இல் ஸ்டாப்லாஸ் | அதிகரித்து விற்பனை சாத்தியம் | கீழ் பக்கத்தில் நிலையற்ற தன்மை

Qries


தினசரி முன்னறிவிப்பு – பங்குச் சந்தை – மே 13, 2024 22125 மற்றும் 21900 இல் ஸ்டாப்லாஸ் | அதிகரித்து விற்பனை சாத்தியம் | குறைந்த பக்கம் ஏற்ற இறக்கம் தேர்தல் காரணமாக கொந்தளிப்பு ! சூரியனுடன் வியாழன், சந்திரன், சனி, புதன், கேது மற்றும் வீனஸ் ஆகியோரால் நன்கு ஆதரிக்கப்படும் நாளை வழிநடத்துகிறது. முக்கியமாக, இந்தியாவின் ஜாதகத்தின்படி லாபத்துடன் கூடிய பங்குச் சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களின் அதிபதி எரிந்து முழு எரிப்புக்கு செல்கிறார், நாளை முதல் முழு எரிப்பு நிலையில் இருக்கும், இது திடீர் மாற்றங்களை கொடுக்கலாம், ஆனால் வரம்பிற்குள் இருக்கலாம். கச்சா எண்ணெய் 80-84 அமெரிக்க டாலர் அதே மண்டலத்திற்குள் இருக்கலாம். கேள்வி என்னவென்றால் – சந்தை சோர்வாக இருக்கிறதா அல்லது தேர்தல் முடிவுகளைக் கண்டு பயப்படுகிறதா. எப்போதும் எதிர்பாராததை எதிர்பார்க்கலாம். தேசம் கிட்டத்தட்ட 2/3 தேர்தல் செயல்முறையை நிறைவு செய்யும். இது நாளைய சந்தையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம். இந்த ஏற்ற இறக்கம் வாய்ப்புகளை சரிபார்க்க, ஏற்ற இறக்க குறியீட்டை (VIX) கண்காணிக்கவும். சாத்தியமான மேல் மட்டங்களில் விற்கவும். கிரக நிலை சுட்டிக்காட்டினாலும், சந்தையில் மந்தமான தன்மையைக் கொடுக்கக்கூடிய கவனமான இயக்கங்கள் நாள் சாத்தியமாகும். உலகளாவிய சந்தைகள் சிறப்பாக இருக்கும். அமெரிக்காவில் நடைபெறும் தேர்தல்கள் அமெரிக்காவுடனான பல்வேறு நாடுகளில் உறவு நாடகத்தை கொடுக்கலாம், இது உலக சந்தையில் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தலாம். எங்கள் சந்தைக்கான சரியான அறிகுறிகள் ஜூன் 2024 க்குப் பிறகு, சனி பிற்போக்குத்தனமாக மாறத் தொடங்கும். எதிர்மறையை நோக்கிய நிலையற்ற தன்மை ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை. பல்வேறு நிறுவனங்களின் முடிவுகளின் அடிப்படையில் வர்த்தகம். அதிகரித்து விற்கவும். நிஃப்டி 21950ஐச் சோதிக்கலாம், மேலும் 22125ஐச் சுற்றி மேல்புறமும் 21900ஐச் சுற்றிலும் ஸ்டாப்லாஸைப் பயன்படுத்துவது நல்லது. சில தலைகீழ் ஊசலாட்டம் சாத்தியம், ஆனால் மேல் நிலைகளில் விற்க வாய்ப்பளிக்கலாம். இந்திய நாணயம் இந்திய ரூபாய் ஒரு அமெரிக்க டாலருக்கு 83.20 முதல் 83.80 வரை வர்த்தகம் செய்யலாம். ** முதலீடு அல்லது வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன், தொழில்நுட்ப அம்சங்களையும் சரிபார்க்கவும், இது கிரக இயக்கங்களின் அடிப்படையிலான வாசிப்பு. தொடர்புடையது

Qries

எங்களது கணிப்பை உடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கவும்
Telegram : https://teelgram.me/gagashare
Youtube : https://youtube.com/gagashare
Website : https://mrgaga.in/share
Facebook : https://facebook.com/gagashareindia

Follow Us:
https://facebook.com/nithyasubamin
https://nithyasubam.in

** முதலீடு அல்லது வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன், தொழில்நுட்ப அம்சங்களையும் சரிபார்க்கவும், இது கிரக இயக்கங்களின் அடிப்படையிலான வாசிப்பு.

Qries

 

Scroll to Top