25/04/24 நிஃப்டி கணிப்பு : நிஃப்டி மெதுவான அசைவுகளைக் காட்டலாம் | மேல் மட்டங்களில் அழுத்தம்

Qries

தினசரி முன்னறிவிப்பு – பங்குச் சந்தை – ஏப்ரல் 25, 2024

நிஃப்டி மெதுவான அசைவுகளைக் காட்டலாம் | மேல் மட்டங்களில் அழுத்தம்

வியாழன், புதன் (பின்னோக்கி) உடன் கேது சூரியன் மற்றும் சந்திரன் நன்கு ஆதரிக்கும் நாள் முன்னணி. முக்கியமாக, லார்ட் ஆஃப் ஷேர் மார்க்கெட் போக்குவரத்திற்கான மிகக் குறைந்த வேகத்தில் உள்ளது, நாளை முதல் நேரடியாகப் போக்குவரத்து தொடங்கும். சந்தை சில கவனமான இயக்கங்களைக் கொடுக்கலாம் என்பதற்கான அறிகுறிகள். அதாவது உலகளாவிய குறிப்புகளின் தாக்கம் – சந்தை சில ஏற்ற தாழ்வுகளைக் காட்டலாம்.

நமது சொந்த வேகம் அன்றைய தினத்தை ஆதரிக்காமல் போகலாம், ஆனால் வரவிருக்கும் காலகட்டத்திற்கு குறைந்த மட்டத்தில் வாய்ப்புகள் இருக்கலாம்.

சாதாரண வியாபாரிகளுக்கு – எச்சரிக்கையான நகர்வுகளுடன் வர்த்தகம் செய்வது நல்லது. அபாயங்கள் அல்லது ஆக்கிரமிப்பு வர்த்தகங்களைத் தவிர்க்கவும். நிஃப்டிக்கு 22225 ஸ்டாப்லாஸுடன் வர்த்தகம் செய்வது நல்லது. குறிப்பாக வங்கி மற்றும் ரிசர்வ் வங்கி தொடர்பான செய்திகள் காரணமாக வங்கிகள் சில டிப்ஸ் கொடுக்கலாம். ஆனால் நினைவில் கொள்ளுங்கள், பங்குச் சந்தையின் அதிபதி சந்தையின் நிலைகளை ஆதரிப்பார், ஏனெனில் அதன் நீச்ச ராசியில் அது மாறத் தொடங்கும், எனவே பங்குச் சந்தையின் சொந்த வீட்டைப் பாதுகாக்கும்.

பல பிரிவுகளில் அசைவுகளைக் காணலாம். வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள், மின்சாரம், தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் பல பிரிவுகளைப் பாருங்கள்.

நிஃப்டி குறைந்த அளவுகளை சோதிக்கலாம். கேது வரவிருக்கும் காலத்திற்கு நம்பிக்கையை அளிக்கலாம். கச்சா எண்ணெய் 86-89 அமெரிக்க டாலராக இருக்கலாம்.

இந்திய நாணயம்

இந்திய ரூபாய் ஒரு அமெரிக்க டாலருக்கு 83.00 முதல் 83.70 வரை வர்த்தகம் செய்யலாம்.

எங்களது கணிப்பை உடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கவும்
Telegram : https://teelgram.me/gagashare
Youtube : https://youtube.com/gagashare
Website : https://mrgaga.in/share
Facbeook : https://facebook.com/gagashareindia

Follow Us:
https://facebook.com/nithyasubamin
https://nithyasubam.in

** முதலீடு அல்லது வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன், தொழில்நுட்ப அம்சங்களையும் சரிபார்க்கவும், இது கிரக இயக்கங்களின் அடிப்படையிலான வாசிப்பு.

 

Qries

 

Scroll to Top