108 திவ்ய தேசம் தமிழில் | 108 திவ்ய தேசங்கள்

Qries


108 திவ்ய தேசம் தமிழில் 1. திருவரங்கம்அரங்கநாதர் அரங்கநாயகி247 பாசுரங்கள்தமிழகம் – திருச்சி 2. திருக்கோழி,(உறையூர் பகுதி)அழகிய மணவாளன் – வாசலட்சுமி(நாச்சியார்)2 பாசுரங்கள்தமிழகம்-திருச்சி 3. உத்தமர் கோயில் திருச்சங்கம்-பூர்ணவல்லி.4.பாசுரங்கள்24 பாசுரங்கள்தமிழகம்-திருச்சி 5 .அன்பில் சுந்தர்ராஜப்பெருமாள்வடிவழகியநம்பி – அழகியவல்லி1 பாசுரங்கள்தமிழகம்-திருச்சி 6. கோயிலடிஅப்பக்குடத்தான் – இந்திராதேவி (கமலவல்லி)33 பாசுரங்கள்தமிழகம்-திருச்சி 7. திருக்கண்டியூர் ஹர சாப விமோசன பெருமாள் கோயில்ஹரசாபவிமோசனர் – கமலகம்-8-தஞ்சகன்துறை பத்மசானவல்லி10 பாசுரங்கள்தமிழகம்-குடந்தை 9. கபிஸ்தலம்கஜேந்திரவரதர் – ரமாமணிவல்லி1 பாசுரங்கள்தமிழகம்-குடந்தை 10. புள்ளபூதங்குடிவல்வில் ராமன் – பொற்றாமறையாள்10 பாசுரங்கள்தமிழகம்-குடந்தை 11. ஆதனூர் ஆண்டளக்கும் ஐயன் கோயில்ஆண்டளக்குமய்யன் – ஸ்ரீரங்கநாயகி1 பாசுரங்கள்தமிழகம்-குடந்தை கோடந்தை 12. கும்பகோணம் சாரங்கபாணி 13. ஒப்பிலியப்பன்ஒப்பிலியப்பன் – பூமிதேவி47 பாசுரங்கள்தமிழகம்-குடந்தை 14. நாச்சியார்கோயில்நறையூர்நம்பி – நம்பிக்கை நாச்சியார்110 பாசுரங்கள்தமிழகம்-குடந்தை 15. திருச்சேறை சாரநாதப்பெருமாள் கோயில்சாரநாதன் – சாரநாயகி13 பாசுரங்கள்தமிழகம்-குடந்தை 16. நாதன் கோயில்ஜகந்நாதர் – செண்பகவல்லி10 பாசுரங்கள்தமிழகம்-குடந்தை 17. திருவெள்ளியங்குடிகோலவில்லி10டவ – அபிஷேகவல்லி14 பாசுரங்கள்தமிழகம்-குடந்தை 19. திருக்கண்ணபுரம்சௌரிராஜன் – கண்ணபுரநாயகி128 பாசுரங்கள்தமிழகம்-சீர்காழி 20 . திருக்கண்ணங்குடிலோகநாதன் – லோகநாயகி10 பாசுரங்கள்தமிழகம்-சீர்காழி 21. நாகப்பட்டினம் (திருநாகை)சௌந்தர்யராஜன் – சௌந்தர்யவல்லி10 பாசுரங்கள்தமிழகம்-நாகப்பட்டினம் 22.திருத்தஞ்சை மாமணிக் கோயில்நீலமேகம் – செங்கமலவல்லி5 செங்கமலவல்லி5 பாசுரங்கள்தமிழகம். மளவல்லி45 பாசுரங்கள்தமிழகம்-குத்தாலம் 24. திருச்சிறுபுலியூர் தலசயனப்பெருமாள் கோயில்அருள்மாகடல் – திருமாமகள்10 பாசுரங்கள்தமிழகம்-சீர்காழி 25 .தலைச்சங்காடுநான்மிதியப்பெருமாள்- தலைச்சங்கநாச்சியார்2 பாசுரங்கள்தமிழகம்-சீர்காழி 26. திருஇந்தளூர்,மாயவரம்பரிமளரங்கநாதர் – புண்டரீகவல்லி11 பாசுரங்கள்தமிழகம்-மாயவரம் 27.திருக்காழிச்சீராம விண்ணகரம்,சீர்காழிதாடாளன். செங்கமலநாச்சியார்;10 பாசுரங்கள்தமிழகம்-சீர்காழி 29. அரிமேய விண்ணகரம்குடமாடுகூத்தர் – அம்ருதகடவல்லி10 பாசுரங்கள்தமிழகம்-சீர்காழி 30. வண்புருடோத்தமம்புருஷோத்தமர் – புருஷோத்தமநாயகி10 பாசுரங்கள்தமிழகம்-சீர்காழி 31. செம்பொன் செய்கோயில்செம்பொன்னரங்கர் – சுவேதபுஷ்பவல்லி10 பாசுரங்கள்தமிழகம்-சீர்காழி 32. திருமணிமாடக் கோயில்சாச்வததீபநாராயணர் – புண்டரீகவல்லி12 பாசுரங்கள்தமிழகம்-சீர்காழி -சீர்காழி 34. திருத்தெற்றியம்பலம்செங்கண்மால் – செங்கமலவல்லி10 பாசுரங்கள்தமிழகம்-சீர்காழி 35. திருமணிக்கூடம்மணிக்கூடநாயகன் – திருமகள் நாச்சியார்10 பாசுரங்கள்தமிழகம்-சீர்காழி 36. திருப்பார்த்தன் பள்ளிதாமரைநாயகி – தாமரையாள் கேள்வன்10 பாசுரங்கள்தமிழகம்-சீர்காழி 37. திருவாழி-திருநகரி கோயில்கள்வயலாளி மணவாளன் – அம்ருதகடவல்லி, வேதராஜன் – அமிர்தவல்லி42 பாசுரங்கள்தமிழகம்-சீர்காழி 38.திருத்தேவனார்த் திருநகரிநிதியாக்கம் – சமுத்ரவல்லி10 வாசன் – பத்மாவதி10 பாசுரங்கள்தமிழகம்-சீர்காழி 40. திருச்சித்ரகூடம்,சிதம்பரம்கோவிந்தராஜர் – புண்டரீகவல்லி32 பாசுரங்கள்தமிழகம்- சீர்காழி 41. திருவந்திபுரம்தேவநாதன் – ஹேமாப்ஜவல்லி10 பாசுரங்கள்தமிழகம்-கடலூர் 42. திருக்கோவலுர்திரிவிக்ரமன் – பூங்கோவல்நாச்சியார்21 பாசுரங்கள்தமிழகம்-கடலூர் 43. திருக்கச்சிவரதராஜன் – பெருந்தேவி7 பாசுரங்கள்தமிழகம்-காஞ்சி 44. பாசுரங்கள்44 கா(தூப்புல்)தீபப்பிரகாசர் – மரகதவல்லி2 பாசுரங்கள்தமிழகம்-காஞ்சி 46. திருவேளுக்கை அழகிய சிங்க பெருமாள் கோயில்முகுந்தநாயகன் – வேளுக்கைவல்லி4 பாசுரங்கள்தமிழகம்-காஞ்சி 47. திருநீரகம் (காஞ்)ஜகதீசப்பெருமாள் – நிலமங்கைவல்லி1 பாசுரங்கள்தமிழகம்-காஞ்சி 48. திருப்பாடகம் (காஞ்)பாண்டவ தூதர் – ருக்மணி,சத்யபாமா6 பாசுரங்கள்தமிழகம்-காஞ்சித்தமிழகம்-காஞ்சி 49 -காஞ்சி 50. திரு ஊரகம் (காஞ்)உலகளந்தபெருமாள் – அம்ருதவல்லி6 பாசுரங்கள்தமிழகம்-காஞ்சி 51. திருவெக்கா (காஞ்)யதோத்தகாரி – கோமளவல்லி15 பாசுரங்கள்தமிழகம்-காஞ்சி 52. திருக்காரகம் (காஞ்)கருணாகரர் – பத்மாமணி1 பாசுரங்கள்தமிழகம்-காஞ்சி 53 (காஞ் )ஆதிவராஹர் – அஞ்சிலைவல்லி1 பாசுரங்கள்தமிழகம்-காஞ்சி 55. திருப்பவள வண்ணம் (காஞ்)பவளவண்ணப்பெருமாள் – பவளவல்லிநாச்சியார்1 பாசுரங்கள்தமிழகம்-காஞ்சி 56. திருப்பரமேச்சுர விண்ணகரம்பரமபதநாதன் – வைகுந்தவல்லி10 பாசுரங்கள்தமிழகம்-காஞ்சி2தமிழகவிஜயங்கள். திருநின்றவூர்பத்தவத்சலர் – சுதாவல்லி2 பாசுரங்கள்தமிழகம்-சென்னை 59. திருவள்ளூர் வீரராகவப்பெருமாள் கோயில்வைத்ய வீரராகவர் – கனகவல்லி12 பாசுரங்கள்தமிழகம்-சென்னை 60. திருவல்லிக்கேணிபார்த்தசாரதி – ருக்மணி12 பாசுரங்கள்தமிழகம்-சென்னை 61. திருநீர்மலைநீர்வண்ணபெருமாள் – அணிமாமலர்மங்கை20 பாசுரங்கள்தமிழகம்-சென்னை 62. திருவிடவெந்தைநித்யகல்யாணர்-சமிளனப்பெருமாள் – நிலமங்கை நாச்சியார்27 பாசுரங்கள்தமிழகம்-சென்னை 64. திருக்கடிகை (சோளிங்கர்)யோகநரசிம்மர் – அம்ருதவல்லி4 பாசுரங்கள்தமிழகம் -சென்னை 65. திருவயோத்திகாேதண்டராமர் – சீதாபிராட்டி13 பாசுரங்கள்உத்தரப் பிரதேசம் 66. நைமிசாரண்யம்தேவராஜன் – ஹரிலட்சுமி10 பாசுரங்கள்உத்தரப் பிரதேசம் 67. திருப்பிரிதிபரமபுருஷன் – பரிமளவல்லி10 பாசுரங்கள்உத்தராகண்டம் 68 ரிகாச்ரமம்பத்ரீநாராயணனன் – அரவிந்தவல்லி22 பாசுரங்கள்உத்தராகண்டம் 70. முக்திநாத்ஸ்ரீமூர்த்தி – ஸ்ரீதேவி12 பாசுரங்கள்நேபாளம் 71. வடமதுரைகோவர்த்தனகிரிதாரி – சத்யபாமா50 பாசுரங்கள்உத்தரப் பிரதேசம் 72. ஆயர்பாடிகரிகிருஷ்ணப் பெருமாள் – ருக்மணி, சத்யபாமா22 பாசுரங்கள்உத்தரப் பிரதேசம் 73. திருத்துவாரகைகல்யாணநாராயணன் – கல்யாணநாச்சியார்13 பாசுரங்கள்குஜராத் 74. அகோபிலம் (சிங்கவேல்குன்றம்)லட்சுமிநரசிம்மர் – செஞ்சுலட்சுமி10 பாசுரங்கள்ஆந்திரம் – செஞ்சுலட்சுமி20நாராயணன் திருவேங்கடமுடையார். மலர்மங்கை நாச்சியார்13 பாசுரங்கள்கேரளம் – திருச்சூர் 77. திருவித்துவக்கோடுஉய்யவந்த பெருமாள் – வித்துவக்கோட்டுவல்லி10 பாசுரங்கள்கேரளம்-திருச்சூர் 78. திருக்காட்கரைகாட்கரையப்பன் – வாத்ஸல்யவல்லி11 பாசுரங்கள்கேரளம்-கோட்டயம் 79. திருமூழிக்களம்திருமூழிக்களத்தான் – மதுரவேணி14 பாசுரங்கள்கேரளம் -கோட்டயம் 80. திருவல்லவாழ்கோலப்பிரான் – செல்வத்திருக்கொழுந்து22 பாசுரங்கேரளம் – கோட்டயம் 81. திருக்கடித்தானம் கோட்டயம்.1 ஊர்இமையவரப்பன் – செங்கமலவல்லி11 பாசுரங்கள்கேரளம் – கோட்டயம் 83. திருப்புலியூர்மாயப்பிரான் – பொற்கொடிநாச்சியார்12 பாசுரங்கள்கேரளம் – கோட்டயம் 84. திருவாறன்விளைதிருக்குறளப்பன் – பத்மாசனி11 பாசுரங்கேரளம் – கோட்டயம் 85. திருவண்டூர்பாம்பணையப்பன் – கமலவல்லி11 பாசுரங்கேரளம் – கோட்டயம் 86. திருவனந்தபுரம் பத்மநாபசாமி கோயில்அனந்தபத்மநாபன் – ஸ்ரீஹரிலட்சுமி11 பாசுரங்கேரளம்-திருவனந்தபுரம் – திருவனந்தபுரம் 87.திருவனந்தபுரம். திருவண்பரிசாரம் (திருப்பதிசாரம்)கமலவல்லி – திருக்குறளப்பன்1 பாசுரம்தமிழகம்-கன்னியாகுமரி 89. திருக்குறுங்குடிவைஷ்ணவ நம்பி – குறுங்குடிவல்லி40 பாசுரங்கள்தமிழகம்- நெல்லை 90. வானமாமலைதோத்தாத்ரி நாதர் – ஸ்ரீவரமங்கை11 பாசுரங்கள்தமிழகம்-நெல்லை 91. ஸ்ரீவைகுண்டம் நவதிருப்பதிகள்ளப்பிரான் – வைகுந்தவல்லி2 பாசுரங்கள்தமிழகம்-நெல்லை 92. திருவரகுணமங்கை (நத்தம்)விஜயாசனர் – வரகுணவல்லி2.நெல்லை மலர்கள்2 பாசுரங்கள்தமிழகம்-நெல்லை 94. திருத்துலைவில்லி மங்கலம்அரவிந்தலோசனர் – விசாலக்ருஷ்ணாக்ஷி11 பாசுரங்கள்தமிழகம்-நெல்லை 95. திருக்குளந்தைமாயக்கூத்தர் – குளந்ததைவல்லி (அலமேலுமங்கை)1 பாசுரங்கள்தமிழகம்-நெல்லை 96. திருக்கோளூர்வைத்தமாநிதி – கோளூர்வல்லி12 பாசுரங்கள்தமிழகம்-நெல்லை 97. திருப்பேரைமகரநெடுங்குழைக்காதர் – குழைக்காதுவல்லி நாச்சியார்11 ஆழ்வார் திருக்கோயில் – ஆதிநாதவல்லி11 பாசுரங்கள்தமிழகம்-நெல்லை 99. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்வடபத்ரசாயி – ஆண்டாள்2 பாசுரங்கள்தமிழகம்-மதுரை 100. திருத்தண்கால்தண்காலப்பன் – அன்னநாயகி5 பாசுரங்கள்தமிழகம்-மதுரை 101. கூடல் அழகர் கோயில்கூடலழகர் – மதுரவல்லி2 பாசுரங்கள்தமிழகம்-மதுரை 102. திருமாலிருஞ்சோலைஅழகர் – சுந்தரவல்லி128 பாசுரங்கள்தமிழகம்-மதுரை 103. திருமோகூர்காளசுரங்கள் – மோகனவல்லி4.மதுரை பாசுரங்கள்12 ங்கள்தமிழகம்-திருகோஷ்டியூர் 105. திருப்புல்லாணிகல்யாணஜகந்நாதர் – கல்யாணவல்லி21 பாசுரங்கள்தமிழகம்-இராமநாதபுரம் 106. திருமெய்யம்சத்யகிரிநாதன் – உஜ்ஜீவன நாச்சியார்9 பாசுரங்கள்தமிழகம்-புதுக்கோட்டை. 107. திருப்பாற்கடல்பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் – கடலமகள் நாச்சியார்51 பாசுரங்கள்வானுலகம் 108. பரமபதம்பரமபதநாதர் – பெரியபிராட்டியார்36 பாசுரங்கள்வானுலகம்.. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் பாடல் வரிகள் 108 பெருமாள் போற்றி

Qries

Scroll to Top