மாணிக்கக் கல்

மீனம் ராசி கல் / GEM STONE

ராசி மோதிரம்+ நட்சத்திர மோதிரம்+ நவரத்தின மோதிரம் (என,…

கும்பம் ராசி கல் / GEM STONE

ராசி மோதிரம்+ நட்சத்திர மோதிரம்+ நவரத்தின மோதிரம் (என,…

மகரம் ராசி கல் / GEM STONE

ராசி மோதிரம்+ நட்சத்திர மோதிரம்+ நவரத்தின மோதிரம் (என,…

தனுசு ராசி கல் / GEM STONE

ராசி மோதிரம்+ நட்சத்திர மோதிரம்+ நவரத்தின மோதிரம் (என,…

விருச்சிகம் ராசி கல் / GEM STONE

ராசி மோதிரம்+ நட்சத்திர மோதிரம்+ நவரத்தின மோதிரம் (என,…

துலாம் ராசி கல் / GEM STONE

ராசி மோதிரம்+ நட்சத்திர மோதிரம்+ நவரத்தின மோதிரம் (என,…

கன்னி ராசி கல் / GEM STONE

ராசி மோதிரம்+ நட்சத்திர மோதிரம்+ நவரத்தின மோதிரம் (என,…

சிம்மம் ராசி கல் / GEM STONE

ராசி மோதிரம்+ நட்சத்திர மோதிரம்+ நவரத்தின மோதிரம் (என,…

கடகம் ராசி கல் / GEM STONE

ராசி மோதிரம்+ நட்சத்திர மோதிரம்+ நவரத்தின மோதிரம் (என,…

மிதுனம் ராசி கல் / GEM STONE

ராசி மோதிரம்+ நட்சத்திர மோதிரம்+ நவரத்தின மோதிரம் (என,…