இலவச திருமண பொருத்தம்-கடகம்

கடகம்
ராசி

புனர்பூசம் நட்சத்திரம்
பெண்களுக்கு பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் (👩) பொருத்தம் ஆண்களுக்கு பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் (👨)
அஸ்வினி 9 ஹஸ்தம், அனுஷம், கேட்டை
ரோகினி, மிருகசிரீஷம், அனுஷம், திருவோணம், அவிட்டம் (மகரம்), உத்திரட்டாதி 8 பூசம், ஆயில்யம், திருவோணம்
பரணி, பூசம், சித்திரை, சுவாதி, கேட்டை, ரேவதி 7 ரோகினி, சுவாதி, உத்திரட்டாதி, ரேவதி
ஆயில்யம், ஹஸ்தம் 6 அஸ்வினி, பரணி, சித்திரை, அவிட்டம் (மகரம்)
தவிர்க்க வேண்டிய ராசிகள் : தனுசு, கும்பம்
     
பூசம் நட்சத்திரம்
பெண்களுக்கு பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் (👩) பொருத்தம் ஆண்களுக்கு பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் (👨)
9 ஆயில்யம், கேட்டை
ரோகினி, மிருகசீரிஷம், திருவாதிரை, புனர்பூசம், கேட்டை, உத்திராடம் (மகரம்), ரேவதி 8 மகம், உத்திரம் (சிம்மம்)
அஸ்வினி, கார்த்திகை, ஆயில்யம், சுவாதி 7 அஸ்வினி, மிருகசீரிஷம் (ரிஷபம்), புனர்பூசம் (கடகம்), உத்திரம் (கன்னி), உத்திராடம் (மகரம்), ரேவதி
ஹஸ்தம் 6 கார்த்திகை, மிருகசீரிஷம் (மிதுனம்), சுவாதி, ஹஸ்தம்
தவிர்க்க வேண்டிய ராசிகள் : தனுசு, கும்பம்
     
ஆயில்யம் நட்சத்திரம்
பெண்களுக்கு பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் (👩) பொருத்தம் ஆண்களுக்கு பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் (👨)
கார்த்திகை, பூசம் 9 அனுஷம்
மிருகசீரிஷம், புனர்பூசம், விசாகம் (விருச்சிகம்), அனுஷம், உத்திராடம் (மகரம்), அவிட்டம் (மகரம்) 8 உத்திரம் (சிம்மம்), சுவாதி, விசாகம் (விருச்சிகம்)
விசாகம் (துலாம்), திருவோணம், புரட்டாதி (மீனம்), உத்திரட்டாதி 7 பரணி, பூசம், உத்திரம் (கன்னி), ஹஸ்தம், சித்திரை, உத்திராடம் (மகரம்), திருவோணம், உத்திரட்டாதி
உத்திரம், சித்திரை, சுவாதி 6 கார்த்திகை, ரோகிணி, புனர்பூசம் (கடகம்), விசாகம் (துலாம்), அவிட்டம் (மகரம்)
தவிர்க்க வேண்டிய ராசிகள் : தனுசு, கும்பம்

இது பொது கணிப்பு ஆகும்.
துல்லியமான கணிப்பை பெற
கீழே தேர்ந்தெடுக்கவும்

Scroll to Top