இலவச திருமண பொருத்தம்-மிதுனம்

மிதுனம்
ராசி

மிருகசீரிஷம் நட்சத்திரம்
பெண்களுக்கு பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் (👩) பொருத்தம் ஆண்களுக்கு பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் (👨)
உத்திரட்டாதி 9 திருவாதிரை, புனர்பூசம் (மிதுனம்), ஹஸ்தம்
அஸ்வினி, பரணி, கார்த்திகை, ரோகிணி, உத்திரம் (கன்னி), ஹஸ்தம், மூலம், பூராடம், உத்திராடம் (தனுசு), சதயம் 8 புனர்பூசம் (கடகம்), பூசம், ஆயில்யம், உத்திரம் (கன்னி), சுவாதி, விசாகம் (துலாம்), பூராடம்
திருவாதிரை, உத்திரம் (சிம்மம்), சுவாதி, விசாகம் (துலாம்), பூரட்டாதி, ரேவதி 7 உத்திராடம் (சிம்மம்), சதயம், பூரட்டாதி (கும்பம்)
புனர்பூசம் (மிதுனம்), பூசம் 6 பரணி, மூலம், உத்திராடம் (தனுசு0, பூரட்டாதி (மீனம்), மகம், ரோகிணி
தவிர்க்க வேண்டிய ராசிகள் : விருச்சிகம், மகரம்
     
திருவாதிரை நட்சத்திரம்
பெண்களுக்கு பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் (👩) பொருத்தம் ஆண்களுக்கு பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் (👨)
மிருகசீரிஷம் (மிதுனம்), ரேவதி 9 உத்திரம் (சிம்மம்)
பரணி, கார்த்திகை, மிருகசீர்ஷம் (ரிஷபம்), சித்திரை (கன்னி), புரதம், உத்திராடம் (தனுசு), அவிட்டம் (கும்பம்), பூரட்டாதி, உத்திரம் (கன்னி) 8 பூசம், உத்திரம் (கன்னி), சித்திரை (கன்னி), உத்திராடம் (தனுசு)
அஸ்வினி, உத்திரம் (சிம்மம்), சித்திரை (துலாம்), விசாகம் (துலாம்), மூலம், உத்திரட்டாதி 7 மிருகசீரிஷம் (மிதுனம்), மகம், சித்திரை (துலாம்), விசாகம் (துலாம்), புரட்டாதி (கும்பம்), பூரம்
பூரம் 6 மிருகசீரிஷம் (ரிஷபம்), பூராடம், புரட்டாதி (மீனம்), கார்த்திகை (ரிஷபம்), உத்திரட்டாதி, மூலம், அவிட்டம் (கும்பம்)
தவிர்க்க வேண்டிய ராசிகள் : விருச்சிகம், மகரம்
     
புனர்பூசம் நட்சத்திரம்
பெண்களுக்கு பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் (👩) பொருத்தம் ஆண்களுக்கு பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் (👨)
10 ஹஸ்தம்
அஸ்வினி, மிருகசீரிஷம் (மிதுனம்) 9
ரோகிணி, மிருகசீரிஷம் (ரிஷபம்), சித்திரை (கன்னி), அவிட்டம் (கும்பம்), சதயம், உத்திரட்டாதி 8 பூசம், ஆயில்யம், சித்திரை (கன்னி), சுவாதி
பரணி, ஹஸ்தம், சித்திரை (துலாம்), சுவாதி, பூராடம், ரேவதி 7 சித்திரை (துலாம்), பூராடம், சத்யம், ரோகிணி
6 மிருகசீரிஷம் (மிதுனம்), அவிட்டம் (கும்பம்), உத்திரட்டாதி, ரேவதி
தவிர்க்க வேண்டிய ராசிகள் : விருச்சிகம், மகரம்

இது பொது கணிப்பு ஆகும்.
துல்லியமான கணிப்பை பெற
கீழே தேர்ந்தெடுக்கவும்

Scroll to Top