இலவச திருமண பொருத்தம்-ரிஷபம்

ரிஷபம்
ராசி

கார்த்திகை நட்சத்திரம்
பெண்களுக்கு பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் (👩) பொருத்தம் ஆண்களுக்கு பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் (👨)
சதயம் 9 மிருகசீரிஷம் (ரிஷபம்), ஆயில்யம், கேட்டை
அஷ்வினி, அனுஷம், கேட்டை, ரேவதி 8 மிருகசீரிஷம் (மிதுனம்), ரோகினி, திருவாதிரை, ஹஸ்தம்
பரணி, ஹஸ்தம், உத்திரட்டாதி 7 பூசம், அனுஷம், பூரம்
மிருகசீரிஷம் (ரிஷபம்), பூசம், ஆயில்யம், மகம், திருவாதிரை 6 பரணி, மகம், ரேவதி, சதயம்
தவிர்க்க வேண்டிய ராசிகள் : துலாம், தனுசு
     
ரோகிணி நட்சத்திரம்
பெண்களுக்கு பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் (👩) பொருத்தம் ஆண்களுக்கு பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் (👨)
விசாகம் (விருச்சிகம்), புரட்டாதி, கும்பம் 9 மிருகசீரிஷம் (ரிஷபம்)
புரட்டாதி (மீனம்), கார்த்திகை (ரிஷபம்), கேட்டை, அவிட்டம், ரேவதி 8 மிருகசீரிஷம் (மிதுனம்), உத்திரம் (கன்னி), புனர்பூசம், பூசம், அனுஷம்
அஸ்வினி, பரணி, கார்த்திகை (மேஷம்), மிருகசீரிஷம் (ரிஷபம்), புனர்பூசம், சித்திரை (கன்னி), உத்திரம் (கன்னி), அனுஷம், உத்திராடம் (மகரம்), உத்திரட்டாதி 7 அஸ்வினி, உத்திரம் (சிம்மம்), சித்திரை (கன்னி), உத்திராடம் (மகரம்),விசாகம் (விருச்சிகம்)
ஆயில்யம், உத்திரம் (சிம்மம்), மிருகசீரிஷம் (மிதுனம்) 6 புரட்டாதி (கும்பம்), அவிட்டம்
தவிர்க்க வேண்டிய ராசிகள் : துலாம், தனுசு
     
மிருகசீரிஷம் நட்சத்திரம்
பெண்களுக்கு பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் (👩) பொருத்தம் ஆண்களுக்கு பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் (👨)
கார்த்திகை (ரிஷபம்), ரோகிணி, அனுஷம், உத்திரட்டாதி 9 ஹஸ்தம்
அஸ்வினி, பரணி, கார்த்திகை (மேஷம்), திருவோணம், சதயம் 8 திருவாதிரை, புனர்பூசம், பூசம், ஆயில்யம், விசாகம் (விருச்சிகம்), அனுஷம், கேட்டை
பூசம், உத்திரம் (கன்னி), ஹஸ்தம், விசாகம் (விருஷிகம்), கேட்டை, புரட்டாதி, ரேவதி, உத்திராடம் (மகரம்) 7 பரணி, உத்திரம் (கன்னி), உத்திராடம் (மகரம்), திருவோணம், சதயம், புரட்டாதி (கும்பம்), ரோகிணி
திருவாதிரை, உத்திரம் (சிம்மம்) 6 உத்திரம் (சிம்மம்), புரட்டாதி (மீனம்)
தவிர்க்க வேண்டிய ராசிகள் : துலாம், தனுசு

இது பொது கணிப்பு ஆகும்.
துல்லியமான கணிப்பை பெற
கீழே தேர்ந்தெடுக்கவும்

Scroll to Top