2024-05-15 08:01:03 நிஃப்டி கணிப்பு : நிஃப்டி 22300 ஐ சோதிக்கலாம் | கவனத்துடன் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

Qries

தினசரி முன்னறிவிப்பு – பங்குச் சந்தை – மே 15, 2024 நிஃப்டி 22300 ஐ சோதிக்கலாம் | நிதியமைச்சரின் அறிக்கையின் காரணமாக, FnO என்ற நிதியமைச்சரின் அறிக்கையின் காரணமாக, சூரியனுடன் புதன், சந்திரன், வியாழன் (மொத்த எரிப்பு), வீனஸ் மற்றும் கேது ஆகியோரால் நன்கு ஆதரிக்கப்படும் நாளை வழிநடத்துகிறது. கிரக நிலையிலிருந்து வரும் அறிகுறிகள் (பங்குச் சந்தை மற்றும் வங்கிகளின் அதிபதி) சந்தை இன்னும் சில பலத்தைக் காட்டக்கூடும் என்பதைக் குறிக்கிறது. ஏற்ற இறக்கம் காரணமாக ஏற்ற இறக்கங்கள் மொத்த எரிப்பு – மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்காது. எனவே, சந்தை மீண்டும் ஒரு பக்க இயக்கத்தைக் காட்டலாம். அமைச்சகம் அல்லது அரசாங்கத்தின் செய்திகள் F’n’O வர்த்தகத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம். FM குறிப்பிட்டுள்ளபடி FnO முதலீட்டாளர்களுக்கு சில நஷ்டங்களை கொடுக்கலாம். அதன்படி வர்த்தகம் செய்யுங்கள். நிஃப்டி மேலும் 100 புள்ளிகளுக்கு மேல் பக்கத்தில் அசைவுகளைக் காட்டலாம் மற்றும் 22400க்கு தயாராகலாம். தேர்தலின் ஐந்தாம் கட்டம் (திங்கட்கிழமை) வரவிருக்கிறது, எனவே அடுத்த வாரம் வித்தியாசமாக நடந்துகொள்ளலாம். அந்த நேரத்தில் வியாழன் சூரியனின் நிழலில் இருந்து வெளியே வர முயற்சிக்கும். காலக்கட்டத்தில் கவனத்துடன் மற்றும் இடைநிறுத்தத்துடன் வர்த்தகம் செய்யுங்கள். எந்த ஒரு செய்தியும்/போக்கையும் சந்தைக்கு அதிர்ச்சி தரலாம். இயக்கங்களில் சோம்பல் சாத்தியம். கேது ஆதரவாக இருக்கலாம். ஒரே ஒரு கிரகம் மட்டும் தாக்கம் இல்லை. மேலும் ஒவ்வொரு பிரிவையும் கண்காணிக்கவும். சிறிது நேரத்திற்கு மேல் பக்கத்தில் சில அசைவுகளைக் காணலாம். தேதியில் எந்த ஏற்ற இறக்கமும் இருக்கக்கூடாது என்று விரும்புகிறேன். அதாவது மெதுவாக மற்றொரு 100 புள்ளிகளை நோக்கி நகர்கிறது. சிறிது லாப முன்பதிவு சாத்தியம். ஜூன் நான்காம் தேதிக்குப் பிறகு 30வது சந்தை போக்குகளில் மாற்றங்களைக் காட்டலாம். 30-04-2024க்குப் பிறகு சனி நேரடியாகப் பயணிக்கத் தொடங்கும். கச்சா எண்ணெய் 80-85 அமெரிக்க டாலர் வரம்பிற்குள் இருக்கலாம். நிலையற்ற தன்மை குறியீட்டை சிறிது நேரம் கண்காணிக்கவும். நிஃப்டி 22300 க்கு முயற்சி செய்யலாம் மற்றும் 22400 க்கு தயாராக முயற்சி செய்யலாம். இந்திய நாணயம் இந்திய ரூபாய் ஒரு அமெரிக்க டாலருக்கு 82.90 முதல் 83.70 வரை வர்த்தகம் செய்யலாம். ** முதலீடு அல்லது வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன், தொழில்நுட்ப அம்சங்களையும் சரிபார்க்கவும், இது கிரக இயக்கங்களின் அடிப்படையிலான வாசிப்பு. தொடர்புடையது

Qries

எங்களது கணிப்பை உடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கவும்
Telegram : https://teelgram.me/gagashare
Youtube : https://youtube.com/gagashare
Website : https://mrgaga.in/share
Facebook : https://facebook.com/gagashareindia

Follow Us:
https://facebook.com/nithyasubamin
https://nithyasubam.in

** முதலீடு அல்லது வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன், தொழில்நுட்ப அம்சங்களையும் சரிபார்க்கவும், இது கிரக இயக்கங்களின் அடிப்படையிலான வாசிப்பு.

Qries

 

Scroll to Top